« Εγκεφαλικός θάνατος: θα πρέπει να αναθεωρηθεί;Ιατρική έρευνα | Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ... »


ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ!

ΤΑ  ΑΓΙΑ  ΛΕΙΨΑΝΑ

      

Διάσπαρτος είναι ο Ελληνικός χώρος από Αγια λείψανα. Ολα αυτά είναι τεμάχια ιερών οστών ή καί ολόσωμα σκηνώματα Αγίων ανθρώπων πού είτε ασκήτεψαν σέ σπηλιές, βουνά, καί ερημιές τής γής, είτε αποκεφαλίστηκαν, σφαγιάσθηκαν, γδάρθηκαν ζωντανοί, κάηκαν κλπ. από ειδωλολάτρες βασανιστές, αλλόδοξους (κυρίως Τούρκους ) αξιωματούχους , ανήμερους πειρατές, καί αρνησίθρησκους προδότες. Γιατί είχαμε καί από αυτούς ...

Ο λόγος καί η αιτία τών μαρτυρίων τους ήταν, τό ότι δέν δέχθηκαν νά θυσιάσουν λατρευτικά δίνοντας τιμή Θεού, σέ ξόανα καί είδωλα τής φαντασίας τών ανθρώπων, τό ότι αρνήθηκαν έως θανάτου νά λιβανίσουν αγάλματα, φίδια, ζώα, καί αστέρια τής κτίσεως,  μένοντας σταθερά καί αμετάκλητα στήν πίστη τους στόν αληθινό Θεό καί στό Ευαγγέλιό Του.

" Οι θεοί τών ανθρώπων δαιμόνια είναι " καί " ούκ έσονται έτεροι θεοί πλήν εμού, τού ενός καί αληθινού " παραγγέλνει ο Κύριος.

Είναι οι πραγματικοί Χριστιανοί τών μεγάλων διωγμών τού Δέκιου καί Διοκλητιανού, τού Νέρωνα καί τού Παραβάτη Ιουλιανού, τού Μωάμεθ τού Πορθητού καί τών γενίτσαρων, πασάδων, καί χοτζάδων τής Οθωμανικής αυτοκρατορίας πού τά αποτελέσματα τής τακτικής τους πλήρωσε ο Ελληνισμός, στήν Σμύρνη το  1922 , στήν Πόλη τό 1955 , στήν Κύπρο τό 74, καί ο Θεός ξέρει σέ ποιά άλλη εποχή τί μάς επιφυλάσσει...

Ομως, αυτά τά Αγια πρόσωπα πού αρχικά αναφέραμε , καί πού αγίασαν μέ τούς εν Χριστώ κόπους  ή τά μαρτύριά τους , υπάρχουν καί σήμερα ,  εκατοντάδες καί χιλιάδες  χρόνια από τήν εποχή τους. Αρκετές φορές μυροβλύζουν  καί ευωδιάζουν τά ιερά λείψανά τους , δείχνοντας έτσι τήν ευαρέσκεια τού αληθινού Θεού, τού Χριστού , γιά τόν Οποίον  τόσα υπέφεραν...

Μόνο στά Επτάνησα υπάρχουν σήμερα τέσσερα  ιερά καί άφθαρτα λείψανα , καί είναι ο Αγιος Γεράσιμος στήν Κεφαλονιά  ( 400 χρόνων), ο Αγιος  Σπυρίδων στήν Κέρκυρα ( 1700 χρόνων),  ο Αγιος Διονύσιος  στήν Ζάκυνθο (380 χρόνων ), καί τέλος η Αγία Θεοδώρα η Αυγούστα  πού υπήρξε σύζυγος τού τελευταίου Εικονομάχου βασιλέως Θεόφιλου, πιστή Χριστιανή όμως η ίδια πού αγίασε. 

Τό ιερό της λείψανό, ακέραιο καί ολόσωμο,  βρίσκεται στήν Κέρκυρα καί είναι ηλικίας  1.135  χρόνων !

Λείψανα χωρίς ταρίχευση, μαλακά καί ευλύγιστα, ιερά καί άγια, πού θαυματουργούν στούς "μετά πίστεως προσερχομένους " . 

Είναι τά θαύματα τού Θεού, γιά νά πιστέψουμε εμείς οι σύγχρονοι. 

Πιστεύουμε όμως ;

           ΑΝΕΞΗΓΗΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ...

"... Πρίν αρκετά χρόνια " διηγείται ένας φίλος , " σ΄ένα ταξίδι μου στήν Κεφαλονιά , συνέπεσε νά τύχω στήν εορτή τού Αγίου Γερασίμου,  καί στήν ολονύκτια αγρυπνία του. 

Εκεί, γιά πρώτη φορά  κατάλαβα τήν δύναμη τών πονηρών πνευμάτων. Μέχρι τότε πίστευα στόν Θεό, αλλά μέ τόν τρόπο μου. Νόμιζα, ότι όσα άκουγα γι΄αυτά τά πράγματα, ήταν πολυλογίες  θρησκολήπτων ανθρώπων καί τίποτα περισσότερο. 

Μέ μιά  μονοκονδυλιά, χωρίς νά ψάξω σέ βάθος τά πράγματα, είχα αποκλείσει τήν ύπαρξη τών δυνάμεων τού σκότους καί τής καταστροφής. Ομως, ο Θεός είχε άλλα σχέδια γιά μένα ...

Βρέθηκα στό Μοναστήρι τού Αγίου Γερασίμου , καί όσα συνάντησα εντυπώθηκαν βαθειά στό μυαλό μου. Οι άγριες φωνές τών δαιμονισμένων ανθρώπων, οι κραυγές " μ΄ έκαψες Γεράσιμε, μ΄ έκαψες Καψάλη " , καί μάλιστα από νέους ανθρώπους πού σπαρταρούσαν στό δάπεδο όταν βγήκαν τά Αγια , ή στήν Παράκληση τού Αγίου , υπήρξαν γιά μένα καταστάσεις μεγάλου προβληματισμού. 

Κατάλαβα, ότι εκεί πέρα, συνέβαινε κάτι περισσότερο από αυτό, πού εμείς οι άλλοι μπορούσαμε νά αντιληφθούμε...                                                                     

Κάποιες " δυνάμεις " πού δέν βλέπαμε ,  ευρίσκονταν  σέ πόλεμο μέ κάποιες  "άλλες " ...

Συνέπεσε όμως κι΄ ένα περιστατικό πού κυριολεκτικά μέ καθήλωσε.                    

Μία κοπέλα, μοντέρνος τύπος , πού από ώρα φώναζε καί βλαστήμαγε, έτρεξε γρήγορα, σάν βέλος θά έλεγα, κι΄ άρπαξε από τά πέτα τού σακακιού του έναν άγνωστό της νεαρό,  (πού όπως μάθαμε αργότερα,  μόλις πρό δύο ημερών είχε έλθει από τήν Αυστραλία ), καί τραντάζοντάς τον,  κυριολεκτικά τόν  "ξεσκόνισε ...".

" Ρέ  Γιάννη,τού έλεγε, άφησες τήν αραββωνιάρα σου τήν Ντίνα στήν Καμπέρα, κι΄ ήλθες εδώ στόν Καψάλη... Κι΄ είχες καί τήν άλλη, τήν παντρεμένη... Γιατί ρέ, τί καλύτερο βρήκες εδώ πού ήλθες ;  Καί στό δρόμο, πήγε νά πέσει καί τό αεροπλάνο πάνω από τήν Σιγκαπούρη ... Εγώ ήμουνα εκείνος ρέ , πού θά τόρριχνα τό αεροπλάνο, αλλά δέν μέ άφησε ο Ναζωραίος μέ τόν Γεράσιμο , καί γλυτώσατε ..."

Ελεγε ονόματα  ανθρώπων , αγνώστων  της , έλεγε περιστατικά σέ χώρες μακρινές , χιλιάδες μίλια από τήν Κεφαλονιά , ήταν γυναίκα καί έλεγε,  εγώ ήμουνα "εκείνος " ( γένος αρσενικό ), καί τέλος τούς είχε γλιτώσει από τού χάρου τά δόντια ο Χριστός ο Ναζωραίος , καί ο Αγιος Γεράσιμος ... 

Αυτή η άγνωστη " δύναμη " λοιπόν,  ήτανε " πρόσωπο " ,  είχε αντίληψη καί διάκριση τών πραγμάτων, έλεγε  είμαι "εκείνος ", είδα τό ένα, ξέρω τό άλλο, καί μόνο ο Χριστός καί οι Αγιοι μπορούσαν νά τόν βάλουν τελικά στήν άκρη " . 

Είναι λοιπόν Θεός αληθινός ο Χριστός , καί οι Αγιοι πού γιά τόν Χριστό εμαρτύρησαν , είναι φορείς δυνάμεως ανώτερης τών δυνάμεων τού σκότους.

Ρώτησα έναν ιερέα πού έμενε από μέρες στό  μοναστήρι, καί μού είπε . 

"Αυτά πού άκουσες  δέν είναι τίποτα, από όσα πραγματικά συμβαίνουν. Τήν  κοπέλα αυτή τήν έχουν φέρει από τήν Ξάνθη.  Είχε μπλέξει μέ κάτι συμμαθήτριές της καί είχανε πάει σέ κάποιο Χρήστο από τό Γάζωρο νά τούς πεί ...τό μέλλον τους. 

Μετά από αυτό, η κοπέλα δαιμονίστηκε,  καί τώρα τήν γυρίζουν στά μοναστήρια.  Ωρες - ώρες λέει καί μυστικά. Οπως αυτά πού είπε προηγουμένως, στόν νεαρό μέ τό μπέζ  σακκάκι. 

Πρόσεξε όμως. Οι  Αγιοι Πατέρες λένε νά μή έχουμε εμπιστοσύνη σέ δαιμονισμένους. Λένε καμμιά φορά μυστικά, όσα τούς επιτρέπει ο Χριστός νά πούνε, αλλά λένε καί αρκετά δικά τους ψέμματα. Σού λένε πέντε σωστά καί αφού τούς δείξεις τυφλή εμπιστοσύνη, σού πετάνε καί ένα ψέμα κυρίως γιά νά σέ βάλουνε νά σκοτωθείς μέ κάποιους συνανθρώπους σου.

Μόνο σέ εξομολογημένους μέ ειλικρίνεια, μπλοκάρονται...

Φανερώνουν μυστικά, πού δέν είναι εξομολογημένα, καί μάλιστα σέ Ορθόδοξο ιερέα. 

Πέρυσι είχα γνωρίσει δυό Ιταλούς Καθολικούς, σοβαρούς καί θεοφοβούμενους κατά τά άλλα, πού όσα είχαν εξομολογηθεί στόν Καθολικό ιερέα τους, όπως μού έλεγαν, τούς τά πέταξε ένας δαιμονισμένος στήν Ζάκυνθο. 

Γιατί ήσαν στήν ουσία ανεξομολόγητοι...

Ό δαιμονισμένος ήταν  Ελληνας, καί μάλιστα δέν ήξερε καθόλου Ιταλικά, όπως μετά τούς είπε, μέσω γνωστού του πού ήξερε τήν γλώσσα. Τούς έλεγε μάλιστα κρυφές αμαρτίες τους , σέ άπταιστη Ιταλική, καί μέ προφορά Τοσκάνης..."

Ενα σχετικό περιστατικό αναφέρεται στήν Αγία Γραφή, στίς Πράξεις τών Αποστόλων (ΙΘ΄ 13 ). Εκεί, στήν Εφεσσο υπήρχαν επτά πρόσωπα , γυιοί τού Ιουδαίου αρχιερέως ονόματι Σκευά, πού ήσαν εξορκιστές δαιμονιζομένων ανθρώπων, σύμφωνα μέ τό Εβραϊκό τυπικό. 

Βλέποντας λοιπόν τήν δύναμη εξουσίας γιά εκβολή δαιμονίων είς τό όνομα τού Ιησού Χριστού, πού χρησιμοποιούσε ο Παύλος, θέλησαν καί αυτοί νά χρησιμοποιήσουν τό όνομα τού Χριστού, χωρίς κατά βάθος νά πιστεύουν σ΄ Αυτόν. 

" Αποκριθέν δέ τό πνεύμα τό πονηρόν ", σημειώνει η Γραφή, "είπε, τόν Ιησούν γιγνώσκω καί τόν Παύλον επίσταμαι, υμείς δέ τίνες εστέ ; ". 

Ποιοί  είσθε δηλαδή εσείς , πού χρησιμοποιείτε αυτά τά Μεγάλα ονόματα πού όμως δέν πιστεύετε.

".... καί εφαλλόμενος ( καί ορμήσας μέ λύσσα ) επ΄ αυτούς ο άνθρωπος, εν ώ ήν τό πνεύμα τό πονηρόν, καί κατακυριεύσας αυτών ίσχυσε κατ΄ αυτών, ώστε γυμνούς καί τετραυματισμένους  ( τούς ξέσχισε δηλαδή ) εκφυγείν εκ τού οίκου εκείνου.... καί επέπεσε φόβος επί πάντας ... καί ήρχοντο  εξομολογούμενοι καί αναγγέλλοντες τάς πράξεις αυτών...".                                             

Εδώ, γίνεται καί αναφορά στό μυστήριο τής ιεράς εξομολογήσεως .

zoumitoula

Όταν είχα πάει στο μοναστήρι του Αγίου, κατέβηκα κάτω, ξέρεις εκεί που ζούσε στη σπηλιά...όλο το δάπεδο καφεκόκκινο χώμα,λίγο οξυγόνο,και η τρύπα που έμπαινεςστη σπηλιά του...τόση δά!!....είχα φορέσει λευκά ρούχα,να πειστώ....ξάπλωσα με το πρόσωπο στο χώμα για να περάσω μέσα....ούτε κόκκο σκόνης δεν είχα επάνω μου....περάσαν πρίν απο εμένα άνθρωποι λεπτοί μα μια κυρία που ήταν μπροστά μου...πολύ παχιά...πέρασε κι αυτή...χωρίς να λερωθεί....τι άλλο να πώ!!!

avatar

KALA APEU8YNESTE SE NOHMONES AN8RWPOUS? ESEIS DEN LETE PWS O DIAVOLOS PROSPA8EI NA MAS PEISEI PWS DEN YPARXEI??TWRA VAZETE TO DAIMONIO NA DIAFHMIZEI TON EAYTO TOU POU PHGE NA RIKSEI TO AEROPLANO??!!!!!! APOFASISTE POIO PSEMA 8A KANETE XRHSH.

nina2605

ανωνυμε......αφου δε σου αρεσουν οι εγγραφες του συγκεκριμενου μπλογκ,γιατι το διαβαζεις?????

ποιος σου ειπε οτι ο διαβολος προσπαθει να μας πεισει οτι δεν υπαρχει???μας κανει αισθητη την παρουσια του καθε μερα.μαλλον μπερδεψες το Χριστιανισμο με καποια αιρεση..

har123

εχεις δικιο ανωνυμε, κυριος σκοπος του διαβολου ειναι να μας πεισει οτι δεν υπαρχει για να δρα ανενοχλητος. Εδω ομως ΠΙΕΖΕΤΑΙ, κατάλαβέ το αυτο, και ετσι ομολογει αυτα που λεει. Σκοπος μας ειναι, εμεις να οδηγηθουμε στο Φως που ειναι ο Χριστος μεσω της Εκκλησιας και οχι μεσω του σκοτους που ο διαβολος ειναι. Για τον λογο αυτο σε παρομοιες περιπτωσεις δεν πρεπει να παιρνουμε τα λογια των πραγματικα ταλαιπωριμενων συνανθρωπων μας δαιμονιζομενων τοις μετριτοις. Παντως ενα πρεπει να κρατησουμε. Η εξομολογηση μλοκαρει ολες τις μεθοδους του και εμας μας ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ._

avatar

ΓΕΙΑ ΣΑΣ.ΕΙΜΑΙ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΩ ΓΙΑ ΟΛΑ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΠΕΙΝΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΒΝΕΙΑ ΜΟΥ.ΣΑΣ ΑΣΠΑΖΟΜΑΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

avatar

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΕ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΕΜΕΝΑ ΘΑΥΜΑ ΠΡΙΝ 5 ΧΡΟΝΙΑ.ΗΜΟΥΝ ΑΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΚΑΝΕ ΚΑΛΑ.ΑΠΟ ΤΟΤΕΣ ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΠΕΙΝΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΝ ΤΡΙΑΔΙ ΘΕΟ.ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΣΑΣ ΑΣΠΑΖΟΜΑΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΟ.

avatar

ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ Ο ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ..ΒΑΣΙΚΑ ΒΡΕΘΗΚΑ ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΟΨΗ...ΠΕΤΡΙΝΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΛΑΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΕΜΠΑΙΝΕ ΕΣΤΙΑΖΟΤΑΝ ΜΟΝΟ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΜΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΟΛΩΝΑ ΠΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ...ΑΥΤΟ ΜΟΥ ΕΛΕΓΕ Ο ΑΓΙΟΣ...ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΡΟΤΡΥΝΕ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΗΣΩ ΤΟ ΑΥΤΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΚΟΥΣΩ ΤΙΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ...ΜΑ ΕΠΕΙΔΗ ΕΓΩ ΤΡΟΜΑΞΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΟΣ ΠΟΥ ΕΝΙΩΣΑ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΚΑΝΑ ΝΑ ΦΥΓΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΚΑΙ ΦΩΝΑΖΑ ΤΗ ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΟΛΑ ΣΚΟΤΕΙΝΙΑΣΑΝ ΓΥΡΩ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΦΟΒΗΘΗΚΑ ΚΑΙ ΦΩΝΑΖΑ ΤΗ ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΑ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΩ ΤΟΤΕ ΕΝΙΩΣΑ ΠΑΛΙ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΜΕΣΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ Κ ΕΓΩ ΤΙ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΛΕΓΕ ΝΑ ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΒΛΕΠΩ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΧΩ ΜΑΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΦΙΛΑΕΙ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΑ ΤΟΣΟ ΔΥΝΑΤΑ ΠΟΥ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΚΛΑΨΩ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΦΩΝΑΖΑ ΤΗ ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ..ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΑΠΟ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΕ ΑΦΗΣΕ ΚΑΙ ΞΥΠΝΗΣΑ ΦΩΝΑΖΑ ΤΗ ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΙΔΑ ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΕΜΟΙΑΖΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΝΟΙΞΑ ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΧΑΘΗΚΕ.ΔΕΝ ΗΜΟΥΝΑ ΚΑΛΑ ΜΕΤΑ..ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΨΑΧΝΩ ΤΟ ΓΙΑΤΙ...ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΩ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΠΡΙΝ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΕΤΥΧΕ ΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ.ΚΑΘΩΣ ΜΙΛΟΥΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΙΧΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ, ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ ΠΗΡΕ ΤΗ ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΛ.ΤΗΝ ΚΑΛΕΣΕ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΩΤΗΣΕ ΑΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΥΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ..ΚΑΙ ΗΡΘΕ ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΗΝ ΕΦΕΡΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΤΗΣ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΠΟ ΠΟΥ ΤΟ ΞΕΡΕΙ..ΔΕΝ ΤΗΣ ΕΙΠΑΝ ΚΑΤΙ..ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΤΕΤΟΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ.

avatar

Υπάρχουν άνθρωποι που άμα τσεπώσουν μερικά ευρώ λένε και κάνουν ό,τι τους δασκαλέψεις. Έτσι γίνεται με όλους αυτούς της παραπάνω ιστορίας. Και οι άπιστοι μέχρι τότε πιστεύουν και διαλαλούν την πίστη τους (διακόσα ευρώ ή μια θέση σε κάποιον ναό), και άλλοι διηγούνται τα θαύματα που είδαν (με δέκα μέχρι πενήντα ευρώ, ανάλογα με τα ηθοποιίστικα προσόντα τους και την πειστικότητά τους). Και υπάρχουν ηλίθιοι που όλα αυτά τα πιστεύουν. Όταν γίνει μια αξιόποινη πράξη, η Δικαιοσύνη εξετάζει για ώρες και ώρες τον πιθανό ύποπτο ή τους μάρτυρες,δικηγόροι ανακατεύονται, εμπειρογνώμονες επιστρατεύονται,λογαριασμοί ανοίγουν, πειστήρια υποβάλλονται σε εξονυχιστικούς ελέγχους,και ένα σωρό υπηρεσίες ασχολούνται επί μέρες για να αποφανθούν, με ποθανότητα λάθους πάλι,για το αν ο τάδε σκότωσε κάποιον ή έκλεψε κάτι, ή είπε ή δεν είπε το τάδε. Και οι παπάδες και οι άλλοι της συμμορίας του χριστιανισμού θέλουν να μας πούνε ότι πρέπει ανεξέταστα να πιστέψουν οι άνθρωποι ότι μερικοί λένε. Και αν μου πει κάποιος γιατί γράφω αυτά και γιατί διαβάζω το μπλογκ αυτό μιας και δεν πιστεύω ότι λέει,του απαντώ, για να σώσω μερικούς αφελείς από τα νύχια εκείνων που κερδίζουν αποβλακώνοντάς τους.

micharhangel

Συμμορία δυστυχώς είστε εσείς,με πατέρα τον ιδιο τον διάβολο!Κρίμα γιατί απο εδω ακόμα του εχετε παραδώσει οικειοθελώς τις αθάνατες ψυχές σας!

avatar

ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ.ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΑΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΩΝ ΟΜΑΛΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ.ΣΕ ΕΜΕΝΑ ΕΚΑΝΕ ΘΑΥΜΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕΣ ΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΕ ΟΛΗ ΟΥ ΤΗΝ ΖΩΗ.ΔΟΞΑ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΝ ΤΡΙΑΔΙ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ.ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΜΟΝΑΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΠΕΙΝΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΤΗΤΑ ΜΟΥ.ΔΟΞΑ ΤΟ ΘΕΟ.ΑΜΗΝ!!!.

avatar

ΓΕΙΑ ΣΑ.ΟΝΟΜΑΖΟΜΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΝΩ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.ΠΡΙΝ ΑΠΟ 6 ΕΤΗ ΕΙΧΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΘΕΟΥ ΘΕΛΟΝΤΟΣ ΤΟ ΑΓΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΩΝ ΟΜΑΛΩΝ.ΕΚΕΙ ΜΕ ΕΚΑΝΕ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΝ ΤΡΙΑΔΙ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ ΘΕΟΣ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ.ΑΠΟ ΤΟΤΕΣ ΠΟΛΛΑ ΟΦΕΙΛΩ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΣΚΕΦΘΩ ΞΑΝΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ.ΚΑΠΟΤΕ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΜΕΛΛΟΝ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΩ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟ,ΟΤΙ ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΙΑΝΙ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΟΤΙ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.ΕΓΩ ΕΧΩ ΖΗΣΕΙ ΠΟΛΛΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΒΛΕΠΩ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.ΘΕΛΩ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΟΥΝ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΤΟΥΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ.ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΥΑΡΙΣΤΗΣΩ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΑΔΕΛΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΠΕΙΝΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΤΗΤΑ ΜΟΥ.ΔΟΞΑΖΩ ΤΟΝ ΕΝ ΤΡΙΑΔΙ ΘΕΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΑΙ ΕΙΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΟΝΑΧΕΣ ΚΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ.ΔΟΞΑ ΤΟ ΘΕΟ.ΑΜΗΝ! ...ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΟΛΑ.ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΣΑΣ...

avatar

ΑΓΑΠΗΤΕ ΓΡΗΓΟΡΗ, ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΥ! ΤΟΝ ΕΣΤΕΙΛΕΣ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΤΟΝ περίοικος. Ο ΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΙΠΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΘΑ ΕΛΕΓΑ ΕΓΩ. ΕΣΥ ΘΑ ΕΛΕΓΕΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΣΩΣΤΟ. ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΟΛΟ ΕΝΑΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΜΑΣ; ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΙΝΕΙΣ ΟΤΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ; ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΣΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΜΟΘΡΗΣΚΟΥΣ ΣΟΥ; ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΟΥ; ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ: ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ, ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ; ΛΥΠΑΜΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ!

micharhangel

O Χριστός είπε οτι όποιοι δεν είναι μαζί του είναι με τον διάβολο,άρα δεν τον έστειλε κανένας,μόνος του διάλεξε στρατόπεδο.Έπίσης θα μπορούσα να μην δημοσιεύσω το σχόλιο του που είναι άκρως προσβλητικό για τους Χριστιανούς αλλά δεν το έκανα.

avatar

ΑΓΑΠΗΤΕ ΓΡΗΓΟΡΗ, ΑΝ ΕΙΠΕ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΤΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΛΑΘΟΣ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΙΠΕ ΚΑΙ Ο ΜΠΟΥΣ: <ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΟΥ>. ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ. ΕΓΩ ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ. ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΟΙ <ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ> ΞΕΡΟΥΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ. ΑΝ ΤΟ FORUM ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΤΟΤΕ ΠΑΩ ΠΑΣΟ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ: ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ, ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ.

micharhangel

Nα σου το πώ και πάλι.Κάθε γνώμη και άποψη ειναι δεκτή και σεβαστή,αρκεί να είναι σε πολιτισμένο επίπεδο,να μην προσβάλει και να μην βρίζει.Αυτοί είναι οι κανόνες του μπλόγκ και επιθυμώ όλοι να τους σέβονται είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν με το κάθε πόστ.

avatar

ΕΓΩ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΚΑΤΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ ΣΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΤΟΥ περίοικος. ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ ΟΤΑΝ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ <ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ> ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΣ. ΙΣΩΣ ΝΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΑΛΛΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΑΛΛΑ Η ΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ. ΕΓΩ ΕΧΩ ΠΑΕΙ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩ ΤΑ <ΘΑΥΜΑΤΑ> ΚΑΙ ΕΙΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΙΚ ΚΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΕΧΟΥΝ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ <ΑΓΙΑΣ ΠΗΓΗΣ> ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΡΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΜΕΛΩΣ, ΦΥΣΙΚΑ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΝΑ ΑΝΤΕΞΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΩΘΗΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΩΤΕΡΑ ΛΟΓΙΑ. ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΦΤΑΙΕΙ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟ; ΕΓΩ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΤΙ ΘΑ ΕΙΠΕ, ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ.

micharhangel

Για αυτές τις λέξεις παλεύουμε φίλε μου.Δεν έχω κανένα πρόβλημα στο να λέει ο καθένας τις απόψεις του.Ας είναι όμως αυτός ενας χώρος οπου θα σεβόμαστε τα πιστεύω του άλλου έστω και αν διαφωνούμε.

Στο ευαγγέλιο λέει:Αλλίμονο σε αυτόν που φέρνει το σκάνδαλο θα συνέφερε να δέσει μια μυλόπετρα στον λαιμό του και να ρίξει τον εαυτό του στην θάλασσα!

Βεβαίως και υπάρχουν απάτες σε αυτά τα πράγματα και απατεώνες κληρικοί και λαικοί που εκμεταλεύονται το θρησκευτικό συναίσθημα των πιστών και στυλιτεύουμε απο το μπλόγκ αυτά τα απαράδεκτα φαινόμενα.Αυτοί κάνουν και την μεγαλύτερη πνευματική ζημιά γιατί μετά ο κόσμος δυσπιστεί και στα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Θαύματα και τα θεωρεί απάτες.

Φιλικά Greg.

avatar

οτι και να πουν οτι και να γραψουν ο θεοσ ο μεγαλοδυναμοσ υπαρχει και ειναι ζωντανοσ οι αγιοι με τα θαυματα τουσ ομολογουν την χαρη και την παρουσια του παντου και παντοτε μακαριοι οι μη ιδωντεσ και πιστευσαντεσ (ο διαολοσ υπαρχει και ενεργει μονον οσο και εκει που του επιτρεπει ο ΜΕΓΑΛΟΔΥΝΑΜΟΣ ΘΕΟΣ γιατι και αυτοσ τρεμει την παρουσια του ΘΕΟΥ )υπαρχουν θαυματα ζωντανα απο αγιουσ και απο τον ΘΕΟ απο την ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ που μαρτυρουν την δυναμη του ΘΕΟΥ και το μεγα ελεοσ του Μην ψαχνεσται να βρητε απατεσ σε αυτα η θρησκεια μασ ειναι ζωντανη σασ το λεω απο προσωπικη μου εμπειρια Η χαρη και η αγαπη του του ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΩΣ ΗΜΩΝ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΗ η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ δεν υψωθηκε με ψεματα αλα με εργα και θαυματα και μαρτυρια αγιων ανθρωπον

micharhangel

Eυχαριστούμε Ιωάννη για την επίσκεψη και την μαρτυρία σου.

Φιλικά απο τον "Ορθόδοξο Κόσμο".

avatar

οποιοσ εχει απορειεσ ασ εποικηνωνηση μαζι μου το τηλεφωνομου ειναι 6997048466 εχουμε θρησκεια ζωντανη ειναι τιμη και καμαρι οποιοσ το λεει εκ βαθουσ καρδιασ και ψυχησ οτι ειναι ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ

avatar

ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΒΟΗΘΑ,ΜΕ ΕΥΛΟΓΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΜΟΥ.ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΜΑΣ,ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΕΟ.ΤΙ ΛΕΕΙ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ;"ΤΕΚΝΑ ΕΙΡΗΝΕΥΕΤΕ ΕΝ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΦΡΟΝΗΤΕ ΤΑ ΥΨΗΛΑ".ΤΡΟΜΕΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ,ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΜΕ ΣΤΗΡΙΞΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ,ΣΗΜΕΡΑ ,ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΕΡΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

micharhangel

Ευχόμαστε Χαράλαμπε να έχεις πάντα τον Άγιο προστάτη και βοηθό.Σε ευχαριστούμε για το μήνυμα σου και χαιρετούμε την μαρτυρική αλλά και πανέμορφη μας Κύπρο.

Φιλικά απο τον Ορθόδοξο Κόσμο.

avatar

Οι άνθρωποι δεν απορρίπτουν την Γραφή επειδή αντιφάσκει τάχα με τον εαυτό της, αλλά επειδή αντιφάσκει με τη ζωή τους. Τα θάυματα υπάρχουν και θα γίνονται πάντα.Αλλά γιατί γίνονται? 1. Για να πιστούν οι άπιστοι 2. Για να μετανοήσουν οι αμαρτωλοί και να προσπαθήσουν να γίνουν καλύτεροι στα μάτια του Θεού(στα μάτια του κόσμου φαίνονται ανόητοι) 3. Για να ανοίξουμε και κανένα βιβλίο πχ Αγία Γραφη, Πηδάλιον , Σολωμόντα Σοφία, Δαυιδ κ.α. μήπως και δο΄υμε την αληθεια.

Μας στέλει καλή ζώη ο Θεός εμείς τον ευχαριστούμε με προσβολές , ασελγείες , διασκέδαση "κακή", καταπάτηση του νομου Του , ακολολούθοντας παραδώσεις ανθρώπων κύριως βασισμένες σε ειδωλολατρικές τελετές κ.α

Μας σττέλει αρωστιες και δυσκολίες μήπως και αλλάξουμε έμεις βλαστημούμε το όνομα Του και τον κατηγόρουμε για τις κακούχιές μας και γινόμαστε ακόμα χειρότεροι.

Γίνονται θαυματα και έμεις τρέχουμε στην εκκλήσια να κάμουμε τεράστιες λαμπάδες και να βάλουμε και χρήματα στο κουτί κάτω απο την εικόνα του Αγίου.Μήπώς ο Άγιος χρειαζεταί αγαθά?. Αυτά είναι καθολικά έθιμα και αιρετίκα .Έγινε θαύμα ευχαρίστησε το θΈΟ με έργα , ελεημοσύνη,νηστεία,προσευχή,μετάνοια,διάβασε το βίο του Άγιου και θα καταλάβεις ... και όχι με έργα που είναι εκ του Σατανά εκπορευόμενα.

"Μακάριος ο πιστεψόν σε εμένα δίχως να με δει" Λέει ο Χριστός.

avatar

Όπως σας είπα ο παππούς μου είναι Κεφαλλονίτης ο οποίος πολέμησε στο 1940 αυτό που θα σας πω μου το έχει διηγηθεί η γιαγιά μου πριν πεθάνει Ο παππούς φοβόταν πολύ στο πόλεμο μερικές μέρες πριν τελειώσει ο πόλεμος ήταν σε ένα οχυρό και τους πυροβολούσαν αφού τελείωσαν οι ριπές καθώς τακτοποιούσε τα πράγματα του είδε ότι η στρατιωτική ζώνη που φορούσε την είχαν τρυπήσει 3 σφαίρες οι οποίες είχαν περάσει και είχαν αφήσει τον παππού μου απείρακτο το όνομα του είναι Αλέξιος Ρηγατος Μερικές μέρες μετά τον είχαν στείλει σε ένα απόμακρο φυλάκιο μέσα στα χιόνια να φυλάνε όταν ήταν οι ώρα του να φυλάξει γερμανικό νούμερο 2 με 4 το πρωί συνέβη το έξεις Ξαφνικά μέσα στη νύχτα έχει μια περίεργη ησυχία και ο καιρός είχε γλυκάνει είχε ξαστεριά Μέσα στο σκοτάδι ξαφνικά από το πολύ φως το οποίο έρχονταν από μπροστά τόσο δυνατό και από το φως του ηλίου ξεπροβάλει ένας αξιωματικός χωρίς πηλίκο με μεγάλο βαθμό η στολή λαμποκοπούσε με πολλά παράσημα ήταν ολοκαίνουργια Πλησιάζει τον παππού μου και τον χτυπάει φιλικά στην πλάτη και του λέει μην φοβάσαι Αλέξιε σύντομα θα γυρίσεις στο σπίτι σου γιατί ο πόλεμος σε λίγο θα περάσει και θα τελειώσει και του λέει αμέσως (ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ )

avatar

ΠΟΙΟΙΣ ΑΣΜΑΣΙ ΚΑΙ ΜΕΛΩΔΗΜΑΣΙ ΤΕΡΠΝΟΙΣ ΕΠΑΙΝΕΣΩΜΕΝ ΘΕΙΟΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΝ. ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΩΝ Ο ΕΦΟΡΟΣ, ΔΑΙΜΟΝΩΝ Η ΚΑΤΑΦΛΕΞΙΣ, ΛΑΤΙΝΩΝ Η ΚΑΤΑΠΑΥΣΙΣ. ΑΓΙΕ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕ ΚΑΙ ΜΥΣΤΑ ΠΑΡΑ ΤΩ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΩ ΚΡΙΤΗ ΚΑΙ ΘΕΩ ΗΜΩΝ, ΑΣΥΛΗΤΕ ΘΗΣΑΥΡΕ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΘΕΟΦΡΟΝ ΓΕΡΑΣΙΜΕ, ΑΡΟΝ ΣΟΥ ΤΑ ΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΟΝ ΕΦ'ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΞΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ ΙΚΕΤΑΣ ΣΟΥ, ΣΚΕΠΑΣΟΝ ΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΑΘΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΧΡΙΣΤΩ ΤΩ ΘΕΩ, ΙΝΑ ΠΑΝΤΕΣ ΣΩΘΩΣΙΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΕΠΙΓΝΩΣΙΝ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΛΘΩΣΙΝ. ΑΜΗΝ.

avatar

ΓΕΙΑ ΣΑΣ.ΤΑΠΕΙΝΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΩ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΕΚΕΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΩΝ ΟΜΑΛΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΛΑ.ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΟΤΙ Ο ΠΑΝΑΓΑΘΟΣ ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΦΑΝΕΡΩΣΕ ΕΙΣ ΕΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΝΤΩΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ.ΘΑ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΛΟ ΕΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΕΚΕΙ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ.ΕΙΑΝΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΛΟΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΑΓΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ.ΜΕΓΑΛΗ Η ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΜΕΝΑ ΤΟΝ ΑΜΑΡΤΩΛΟ ΚΑΙ ΑΧΑΡΙΣΤΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΑΝΘΡΩΠΟ.ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΑΙ Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΝΑ ΒΟΗΘΑΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΕΚΕΙ ΠΕΡΑ.ΔΟΞΑ ΣΟΙ Ο ΠΑΝΑΓΑΘΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΛΟ.ΑΜΗΝ.ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

avatar

Η ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΤΟΥΤΟ ΤΟΝ ΜΑΤΑΙΟ ΚΟΣΜΟ.ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ.ΚΑΙ ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΕΚΑΝΕ ΘΑΥΜΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΑΥΤΟ.ΔΟΞΑ ΣΟΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΝ ΤΙΑΔΙ ΘΕΟΣ .ΑΜΗΝ....

avatar

ΕΓΩ ΠΑΝΤΩΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΕΤΥΧΕ ΝΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Η ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΥ ΕΧΩ ΑΚΟΥΣΕΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΠΩΣ ΚΑΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ. ΟΤΑΝ ΓΕΝΝΗΣΑ ΤΟΝ ΓΙΟ ΜΟΥ ΠΡΙΝ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΝ ΕΙΧΑ ΤΑΞΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΒΑΦΤΙΣΩ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΩΡΕΜΕΝΟΥ ΠΕΘΕΡΟΥ ΜΟΥ ΠΟΥ Ο ΑΝΤΡΑΣ ΜΟΥ ΤΟΥ ΕΙΧΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ. ΤΟ ΜΩΡΑΚΙ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΩΝ ΚΟΛΛΗΣΕ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΟΛΥ ΓΝΩΣΤΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ. ΤΟΤΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΗΤΑΝ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΕΠΕΔΕΙΞΕ ΞΑΦΝΙΚΑ ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΕΚΠΛΗΣΣΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΑΝ ΟΤΙ ΑΛΛΑ ΤΟΥΣ ΕΔΕΙΧΝΑΝ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΔΕΙΧΝΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑ ΝΑ ΜΗ ΗΤΑΝ ΑΡΡΩΣΤΟ. ΤΕΛΙΚΑ ΞΕΠΕΡΑΣΑΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΟΤΕ ΘΕΛΗΣΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΚΙ ΑΛΛΑ . ΕΜΑΘΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΘΕΡΑ ΜΟΥ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ, ΠΩΣ ΤΟΝ ΕΙΧΕ ΔΕΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΥΠΝΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΧΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΧΕ Ο ΑΝΤΡΑΣ ΤΗς, ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ, ΓΚΡΕΜΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ 25 ΜΕΤΡΑ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ, ΤΡΥΠΗΘΗΚΕ ΜΕ ΣΙΔΕΡΑ ΠΑΝΤΟΥ ΚΙ ΟΜΩΣ ΚΑΝΕΝΑ ΖΩΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΕΝ ΒΛΑΦΤΗΚΕ. ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΧΩ ΑΚΟΥΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΓΛΙΤΩΣΕ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟ. ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΑΝΤΩΣ ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΠΟΛΥ ΝΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΦΤΩ ΚΑΙ ΝΑ ΔΩ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΩ ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΝΑΧΕΣ ΚΑΙ Η ΠΕΘΕΡΑ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΕΙΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΝΑ ΣΟΥ ΠΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΜΟΥ ΟΜΩΣ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, ΑΝ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΟΥ ΛΕΝΕ ΤΗ ΒΑΦΤΙΣΗ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΩ ΕΔΩ ΕΓΩ ΘΑ ΠΑΩ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ, ΝΙΩΘΩ ΣΑ ΝΑ ΜΕ ΚΑΛΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΓΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΟ ΤΟΥ

avatar

ναι καλησπερα εχω ενα προβλημα.η μητερα μου βλεπει αλλα προσωπα πανω στα προσωπα και εχει μια οργη και γινετε αλλος ανθρωπος που πρεπει να απευθυνθω?

micharhangel

Κατα την γνώμη μου παράλληλα σε εναν γιατρό και έναν πνευματικό ιερέα,φιλικά Greg.

avatar

ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑ.ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.ΠΑΡΑΚΑΛΑΩ ΤΟΝ ΘΕΟ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ.ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΕΜΕΝΑ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟ ΔΟΥΛΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ.ΑΣ ΔΟΞΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣ ΕΜΑΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ.ΔΟΞΑ ΤΟ ΠΑΝΑΓΑΘΟ ΘΕΟ ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ.

avatar

Εγω εχω δει εξορκισμο ημουν 18 χρονων και ετσι πιστεψα οτι υπαρχει διαβολος,υπαρχει μαγεια γιατι οι πιο πολλοι που δαιμονιστηκαν πηγαν σε μεντιουμ και μπλεχτηκαν με σατανιστες,λοιπον ειταν μια κοπελα 1 χρονο μεγαλυτερη απο εμενα μαλιστα μας μιλησε εμενα και την αδερφη μου κανονικα γιατι η μανα μου την κρατουσε την ωρα του εξορκισμου η μητερα της και αλλοι φοβοταν μαλλον,μας ειχε παει η μανα μου για να δουμε με τα ματια μας γιατι και αυτη υπεφερε απο μαγια πολλα χρονια και μας ειπε οτι ο πατερ ειναι εξορκιστης διορατικος προαιρετικος και πρεπει να παμε να εξομολογηθουμε και να δουμε με τα ματια μας οσα γινονται εκει,να φανταστειτε η μανα μου ειρθε στο club την νυχτα να μας παρει με την αδερφη μου με το αυτοκινητο να μας παει στην Ξανθη γιατι εκει ειταν η εκλησσια με τον Παππουλη,εμεις ειμασταν στον πατερα μου στη χαλκιδικη καναμε διακοπες μεναμε Θεσσαλονικη,λοιπον μιλησα με την κοπελα πριν τον εξορκισμο και μου φανηκε εντελως απιθανο οτι ειχε δαιμονιστει η Μανα μου σε λιγο θα δειτε την κοπελα αλλα μην φοβηθειτε εγω θα παω να την κρατησω,μεχρι τοτε δεν πιστευα ελεγα μπα αυτα ειναι η ιδεα μας,δεν υπαρχουν στις μερες μας,τελειωσε η λειτουργια ολα κανονικα δεν ακουστηκε ο παραμικρος θορυβος,περιμεναμε να βγει ο Παππουλης με τον σταυρο να αρχισει τους μεγαλους εξορκισμους,βγενει και αρχιζει να τους λεει,σε δευτερολεπτα ακουω βρισιες απο βραχνια φωνη λεω καλα ποιος βριζει μες τη εκλησσια δεν ντρεπεται λιγο και ανεβαινω καπου πιο ψηλα να δω ποιος ειναι και βλεπω την κοπελα να χτυπιεται και να βγαζει αυτην την φωνη αλλα οταν μου μιλησε η φωνη της ειταν ψηλη και ηρεμη οταν την ειδα σοκαριστηκα τι δεν ελεγε εφτυνε εβριζε κοροιδευε επιτιθονταν,εγω παγωσα νομιζα οτι ειταν ενα ονειρο και μετα καταλαβα οτι ολα υπαρχουν και ο χριστος μας ειναι η μονη οδος σωτηριας,η κοπελα αυτη ειχε μπλεκτει με σατανιστες για αυτο και δαιμονιστηκε μας το ειπε η ιδια,μακρια απο τετοιους ανθρωπους μεντιουμ πνευματιστες μαγους αποκρυφιστες γιατι στο τελος αυτα θα παθεις,στον χριστο να τρεξουμε αν εχουμε κατι εκει θα σωθουμε, εκει θα βρουμε γαληνη και ειρηνη στην καρδια μας, μεγα το ονομα σου Κυριε, ελεησον μας απο τις αμαρτιες μας,αμην.

avatar

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ(ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ)ΕΙΑΝΙ ΑΛΗΘΕΙΑ.ΕΜΕΝΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΥΛΑΒΟΥΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΘΑ ΤΟΝ ΞΑΝΑΕΠΙΣΚΕΦΘΩ ΜΕ ΕΚΑΝΕ ΘΑΥΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕΣ ΔΟΞΑΖΩ ΤΟΝ ΘΕΟ.ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΕ ΚΑΝΕΙ Ο ΠΑΝΑΓΑΘΟΣ ΘΕΟΣ ΘΑΥΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΟΥ.ΠΙΣΤΕΥΨΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΟΥ.ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΟΛΑ ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ (Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΔΗΛΑΔΗ)ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΟΥ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ.ΝΑ ΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΚΑΛΑ.ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ

avatar

Το νησι της Κεφαλονιάς πραγματικά δίνει τη μαρτυρία του Χριστού με τον Άγιο Γεράσιμο. Η παρουσία του Αγίου αποκαλύπτει το ανυπέρβλητο μυστήριο του Θεού στη ζωή μας. Γιατί ο Θεός αποκαλύπτεται και δεν ανακαλύπτεται όπως συμβαίνει με τα φυσικά και φθαρτά στοιχεία της φύσης.

avatar

Ο ΘΕΟΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΜΕ ΕΝΑ "ΤΣΑΚ" ΝΑ ΚΑΤΕΒΕΙ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΦΩΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΕΙ ΣΕ ΕΚΕΙΝΟΝ.ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΟΜΩΣ,ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ,ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΦΗΝΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΟ ΘΕΛΟΥΜΕ.ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΒΟΛΟΣ,ΓΙΑΤΙ ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ "ΜΑΣ ΑΦΗΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ" ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ.ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ,ΔΕΝ ΑΝΑΓΚΑΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ.ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙ,ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ..ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ.ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ,ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥ.ΘΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑ ΛΟΙΠΟΝ,ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΑΙΝΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΙΑΧΩΒΑΣ Η ΟΠΟΙΟΣ ΔΗΠΟΤΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΟΤΙ ΤΟΥ ΚΑΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΙΑΧΩΒΑ.ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΕΡΝΟΥΝ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΔΩΣΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΕΧΩ ΒΑΛΕΙ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥΣ,ΝΑ ΤΟ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑ.ΟΠΩΣ ΕΙΠΑ,Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΑΦΗΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ.....(ΑΥΤΑ ΕΙΧΑ ΝΑ ΠΩ)ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

avatar

agapitoi kirioi kaneis den upoxreonei kanenenan na pisteuei. Tora Pprokeimenou gia ton Agio Gerasimo THA SAS UMOUN POLI UPOXREOMENOS NA STAMATISETAI NA LETE DIAFORES ASXIMIES DEN SAS ZITHSE TIPOTE OUTE SAS PARAKALESE NA TOU DOSETE XRIMATA NA AGORASEI AKINITA I KATI ALLO MIN LOIPON TON ENOXLITE DIOTI LIPATE POLI NOMIZO OTI EINAI KATI SPOUDEO NA EXOUME ANAMESA MAS AUTO TON AGIO EXETE DEI TIN LEITANEIA TOU OTAN BGENEI EXO APO TIN EKKLISIA TOU OLOS O KOSMOS PAKALAEI GIA LIGI BOITHEIA .

LOIPON OPOS LENE KAI OI XENOI THE BOTTON LINE IS...... KATI POU DEN MAS ENOXLEI MIN TO ENOXLOUME OUTE ME LOGIA OUTE ME ERGA

avatar

Αγαπητοί αδελφοί, έχουμε την μεγαλίτερη ευλογία από όλους τους λαούς, να είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, στην ευλογημένη μας Ελλάδα με τους χιλιάδες αγίους και μάρτυρες. Όλοι αυτοί που έζησαν πριν από εμάς στα χώματα αυτά και αγίασαν για την πίστη του Χριστού, πρεσβεύουν για μας πάνω στον Ουράνιο Πατέρα μας και περιμένουν και εμάς να τελειωθούμε για να τους συναντήσουμε στην Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τα όπλα μας είναι πνευματικά και πρέπει πάντα να τα χρησιμοποιούμε: εξομολόγηση και θεία κοινωνία. Με αυτά ως εφόδιο δεν φοβόμαστε τίποτε. Ο άγιος Γεράσιμος να πρεσβεύει στον Κύριο να μας αξιώσει της Βασιλείας Του!

avatar

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΟΣΑ ΜΑΡΤΥΡΕΙΤΕ!!!ΕΥΓΕ!!!ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!

avatar

ΜΕ ΛΕΝΕ ΓΕΡΑΣΙΜΟ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑΣ ΣΑΣ ΔΙΗΓΗΘΩ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ ΕΙΠΑ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΟΥ. ΑΓΙΕ ΜΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΕ ΦΕΡΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ, ΑΛΛΑ ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ ΑΝ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΑΝ ΜΕ ΠΡΟΤΑΤΕΥΕΙΣ... ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΠΕΡΙΠΟΥ, ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ ΦΕΡΝΟΥΝ ΕΝΑ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ. ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟ ΕΙΧΕ ΚΛΕΨΕΙ ΕΙΧΕ ΒΑΣΤΗΞΕΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ Η ΟΤΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΠΕΡΙΕΙΧΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΧΕ ΠΕΤΑΞΕΙ... ΕΓΩ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙΓΟΜΟΥΝ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ... ΟΜΩΣ ΕΜΕΙΝΑ ΞΕΡΟΣ ΟΤΑΝ ΕΙΔΑ ΟΤΙ ΜΕΣΑ ΠΕΡΙΕΙΧΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΙΤΣΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΕΝΑ ΦΥΛΑΧΤΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΑΚΙ ΣΚΛΗΡΟ ΚΕΡΙ... ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ.

avatar

Είμαι Κεφαλλονίτης, άρα και πιστός στον Άγιο.

Η κοπέλα μου έπασχε από καρκίνο και μετά από θερμή προσευχή στον Άγιο, σήμερα είναι καλά! Σ' ευχαριστώ Άγιε μου Γεράσιμε!

Το σχόλιο σας

Αποστολή ως ανώνυμος - ή -

XHTML: Μπορείτε να χρησιμοποιείσετε τα tags: <a href= title=> <abbr title=> <acronym title=> <b> <blockquote cite=> <code> <em> <i> <strike> <strong>


Thessaloniki Blogs


MusicPlaylistRingtones
Create a MySpace Music Playlist at MixPod.com