« Ο ΟΣΙΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ.Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΣ ΕΟΡΤΑΖΕΙ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΒΙΝΤΕΟ | ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΞΥΛΙΘΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ. »


Χρήσιμες Οδηγίες για τέλεση Ορθόδοξου Χριστιανικού Γάμου.Τι χαρτιά χρειάζονται για κάθε περίπτωση

Χρήσιμες Οδηγίες για την τέλεση του Oρθόδοξου Γάμου.

πηγή:http://www.ixthis.gr

alt

Α' ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ.

Όταν καί οι δύο Μελλόνυμφοι διαμένουν στήν ίδια ενορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον του ενός χρόνου, στό Ναό της οποίας, θά τελεσθεί ο Γάμος, γιά νά εκδοθεί η Άδεια Γάμου απαιτούνται:

 • Προαναγγελία Γάμου. Δημοσιεύεται σέ εφημερίδα η οποία προσκομμίζεται στό Ναό.

 • Παράβολο χαρτοσήμου γιά Γάμο. Προμηθεύεται από Δημόσιο Ταμείο (ΔΟΥ).

 • Παρουσία των Μελλονύμφων, μέ τίς αστυνομικές τους ταυτότητες, γιά τήν συμπλήρωση των δικαιολογητικών, σέ ημέρα καί ώρα, πού θά έχουν προκαθορίσει μέ τόν εφημέριο.

 • Πιστοποιητικό αγαμίας καί ασχέτου συγγενείας, γιά τόν καθένα από τούς μελλονύμφους. Εκδίδεται από τόν Εφημέριο. Γιά τήν έκδοσή του χρειάζονται : α) Παρουσία δύο ενήλικων Μαρτύρων, μέ τίς αστυνομικές τους ταυτότητες. β) Δύο Δηλώσεις του Ν. 1599/1986 (πού αντικατέστησε τό Ν. 105) περί της κατοικίας καί της αγαμίας των Μελλονύμφων. Τά έντυπα προμηθεύονται από τήν ΔΟΥ ΚΕΠ κ.λπ. Συμπληρώνονται παρουσία του εφημερίου καί υπογράφονται από τόν κάθε Μελλόνυμφο. γ) Κληρικόσημο γιά τό κάθε Πιστοποιητικό. Διατίθεται από τόν Εφημέριο.

 • Ειδικές περιπτώσεις :

 1. Σέ περίπτωση διαζευγμένου. Κατατίθεται τό Διαζευκτήριο, μέ τήν ένδειξη "ΔΙΑ ΓΑΜΟ" (λευκού χρώματος), τό οποίο εκδίδει η Ιερά Μητρόπολη, 'οπου αυτός τελέσθηκε. Σέ περίπτωση διαλυθέντος Πολιτικού Γάμου κατατίθεται η ληξιαρχική πράξη του Γάμου μέ τό αμετάκλητον της δικαστικής αποφάσεως πού λύει τόν γάμον αυτόν. Εκδίδεται από τό Ληξιαρχείο του Δήμου.

 2. Σέ περίπτωση χηρείας. Κατατίθεται Ληξιαρχική Πράξη θανάτου καί βεβαίωση του βαθμού Γάμου (Α' ή Β'), από τήν Ενορία ή τή Μητρόπολη, ή Ληξιαρχική Πράξη προηγούμενου Γάμου, θρησκευτικού ή πολιτικού.

 3. Σέ περίπτωση πού ο ένας των Μελλονύμφων κατοικεί σέ άλλη ενορία, τό Πιστοποιητικό αγαμίας θά εκδώσει ο Εφημέριος της Ενορίας του. Εάν η ενορία ενός εκ των Μελλονύμφων ανήκει καί σέ άλλη Μητρόπολη από αυτή πού θά τελεσθεί ο Γάμος, τό Πιστοποιητικό αγαμίας θά πρέπει νά θεωρείται πρώτα από τήν Μητρόπολη αυτή καί έπειτα προσκομίζεται στόν εφημέριο, ο οποίος θά τελέσει τόν Γάμο.

 • Κατά παράδοση, ο Γάμος τελείται στήν ενορία της Νύφης. Εάν η Νύφη δέν επιθυμεί νά τελεσθεί ο Γάμος της, στήν Ενορία της αλλά οπουδήποτε αλλού, τότε καταβάλεται ένα χρηματικο ποσο στήν Ενορία της, γιά τό δικαίωμα μεταβίβασης.

 • Φάκελος αιτήσεως αδείας Γάμου καί δηλώσεις προσδιορισμού Επωνύμων Τέκνων σχηματίζεται από τόν Εφημέριο, ενώπιον του οποίου συμπληρώνονται καί υπογράφονται τά σχετικά εγγραφα.

 • Εάν έχει προηγηθεί πολιτικός Γάμος των μελλονύμφων μεταξύ τους, προσκομίζεται καί αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξεως Πολιτικού Γάμου. Δέν απαιτείται νέα δημοσίευση σέ εφημερίδα, αλλά προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της πρώτης, εάν υπάρχει.

 • Τά Δικαιολογητικά μετά την προσκόμιση τους στην Μητρόπολη, εκδίδονται αυθημερόν καί η άδεια Γάμου παραλαμβάνεται αμέσως από τούς ενδιαφερόμενους καί προσκομίζεται στόν Εφημέριο, γιά νά καθοριστεί η ημέρα καί η ώρα τέλεσης του Μυστηρίου.

 • Μετά τόν Γάμο, οι Νεόνυμφοι παραλαμβάνουν από τόν Εφημέριο: Δήλωση Τελέσεως Γάμου, υπογεγραμμένη από τόν Εφημέριο, τούς Νεονύμφους καί τούς Παρανύμφους (Κουμπάρους). Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων. Δύο άντίτυπα, ένα γιά κάθε νεόνυμφο

 • Η Δήλωση τελέσεως Γάμου κατατίθεται στό Ληξιαρχείο του Δήμου, στά όρια του οποίου τελέσθηκε ο Γάμος, υποχρωτικώς εντός 40 ημερών, από τήν ημέρα τελέσεως του Γάμου (σέ εκπρόθεσμη κατάθεση επιβάλλεται πρόστιμο). Η κατάθεση της Δήλωσης αυτής, γίνεται από έναν εκ των Νεονύμφων ή από εκπρόσωπο τους, ο οποίος φέρει μαζί του τίς ταυτότητες καί των δύο συζύγων.

ΓΕΝΙΚΑ.

 1. Οι Νυμφευόμενοι, κατά τήν "Καλή Ωρα" τελέσεως του Μυστηρίου, πρέπει νά προσέρχονται εγκαίρως στό Ναό. Οποιαδήποτε καθυστέρηση, ιδίως της Νύφης, προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στό Πρόγραμμα του Ναού, όταν μάλιστα, ακολουθούν καί άλλοι γάμοι.

 2. Πρώτοι οι Νυμφευόμενοι οφείλουν νά ευλαβούνται τήν Ιερότητα του Μυστηρίου καί νά συμμετέχουν ουσιαστικά στά λεγόμενα καί τά τελούμενα.

 3. Είδικότερα η νύφη, κατά τή διάρκεια της τέλεσης του Ιερού Μυστηρίου, καλόν είναι, γιά μερικά σχέδια νυφικών, νά επιθέτει επάνω στούς ώμους της ένα κατάλληλο επένδυμα.

 4. Συστήστε στόν διακοσμητή καί τούς φωτογράφους νά ενεργούν μέ διακριτικότητα καί σεβασμό πρός τό Μυστήριο καί νά μή γίνονται ενοχλητικοί.

Β' ΜΙΚΤΟΣ ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.

Σέ περίπτωση Μικτού Γάμου, μεταξύ Ελλήνων πολιτών, Ορθοδόξου καί Ετεροδόξου (Ρωμαιοκαθολικού ή Προτεστάντη, μέ Τριαδικό Βάπτισμα, εκτός των ως άνω δικαιολογητικών (ενότητα. Α' παρ 1-11), από τό ετερόδοξο μέλος απαιτούνται επί πλέον τά εξής :

 1. Πιστοποιητικό Βαπτίσεως. εκδίδεται από τόν Ναό, όπου τελέστηκε τό Βάπτισμα.

 2. Πιστοποπιητικό αγαμίας. Εκδίδεται από τήν ετερόδοξη ενορία.

 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (πού αντικατέστησε τό Ν. 105), ότι συμφωνεί τά τέκνα πού θά προέλθουν από τό γάμο, θά βαπτισθούν στήν Ορθόδοξη Εκκλησία. * Σημ.1: Διότι υπάρχουν Προτεσταντικές παραχριστιανικές ομάδες, οι οποίες δέν έχουν τριαδικό Βάπτισμα μεταξύ των οποίων είναι καί οι εξής: αγαπινισμός, αδελφοί ελευθέρου Πνεύματος, αντβεντισταί της εβδόμης ημέρας, Βοημοί αδελφοί, εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής, Καθαροί, Κουάκεροι, Μορμόνοι, Χριστάδελφοι, τά Παιδιά του Μω, αποστολική εκκλησία της Πεντηκοστής, αντιτριαδικές Πεντηκοστιανές ομάδες (Κοινωνία των Μαθητών του Χριστού, ανανεωμένοι Χριστιανοί κ.λπ.), Υπερκοινοτικές Πεντηκοστιανές Κινήσεις (Ευαγγελική αδελφότης η Πεντηκοστή, Πανελλήνιος Χριστιανική αδελφότης) αγγλικανοί αποσχισθέντες από τήν επίσημη αγγλικανική εκκλησία, κ.λπ.

Γ' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ.

 • Σέ περίπτωση Γάμου μεταξύ Ορθοδόξων (Έλληνα καί Αλλοδαπού) γιά τό αλλοδαπό μέλος, επί πλέον των δικαιολογητικών πού προβλέπονται γιά τό Γάμο μεταξύ Ελλήνων Ορθοδόξων (βλ. ενότητα Α', παράγραφο-γραμμή, 1-11) απαιτούνται καί τά εξής :
 1. Πιστοποιητικό Βαπτίσεως από τήν ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Χώρας του.

 2. Πιστοποιητικό αγαμίας, από τόν Δήμο της χώρας του καί από τήν ιδια ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της χώρας του.

 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, από τόν Δήμο της περιοχής του, γιά λυθέντα προηγούμενο Γάμο καί τό Διαζύγιο. Σημ.2: Τά ως άνω Πιστοποιητικά (α-γ) θά πρέπει νά είναι μεταφρασμένα στά Ελληνικά, από επίσημη ελληνική αρχή του εσωτερικού (Μεταφραστικό Γραφείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος ή του εξωτερικού [ελληνικό Προξενείο της Χώρας προέλευσης]).

 4. Άδεια παραμονής στήν Ελλάδα, εφόσον τό αλλοδαπόν μέλος δέν προέρχεται από Κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκης Ενωσης.

 5. Τά πιστοποιητικά εξωτερικού, εκκλησιαστικά καί πολιτικά του αλλοδαπού μέλους πρέπει νά φέρουν τή σφραγίδα Χάγης ή Apostil από τήν αρμόδια υπηρεσία της Χώρας του.

 • Σέ περίπτωση Γάμου μεταξύ Ορθοδόξου Έλληνα καί Αλλοδαπού Ετεροδόξου (Μικτός Γάμος), από τόν Αλλοδαπό Ετερόδοξο μέλος εκτός των προβλεπομένων στήν ενότητα Β', απαιτείται καί θεώρηση του Εκκλησιαστικού πιστοποιητικού από τήν εν Ελλάδι εκκλησιαστική αρχή του Δόγματός του. Απαιτούνται, επίσης, τά γ' καί δ' καί ε' της παραγράφου 1 του παρόντος.

Δ' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ.

Σέ περίπτωση Γάμου, Ορθοδόξου ή Μικτού, μεταξύ αλλοδαπών (λ.χ. ενός Αμερικανου καί μιας Καναδής), εκτός κατοίκων Ευρωπαϊκής ενώσεως, οι οποίοι δέν πρόκειται νά παραμείνουν στήν Ελλάδα, απαιτούνται τά εκκλησιαστικά καί πολιτικά πιστοποιητικά της ενότητας Γ' καί επί πλέον η απόδειξη νόμιμης εισόδου καί παραμονής στήν Ελλάδα (visa).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.

 • Γάμοι δέν τελούνται:
 1. Μ. Τεσσαρακοστή, από τήν Κυριακή της Τυρινής μέχρι τέλους.

 2. Από 1-15 καί 29 Αυγούστου.

 3. Από 18-24 Δεκεμβρίου. Γάμοι δέν τελούνται επίσης, τίς ημέρες των Χριστουγέννων, του Πάσχα, της Πεντηκοστής καί των Θεοφανείων, λόγω του ότι τά εορταζόμενα τίς ημέρες αυτές από τήν Εκκλησία γεγονότα έχουν αποκλειστική προτεραιότητα στή ζωή των Ορθοδόξων χριστιανών. Εξαίρεση γίνεται μόνο γιά σοβαρούς λόγους όπως λ.χ. απαγωγή, εγκυμοσύνη, αποδημία, στράτευση, βαρεία νόσος συγγενων των Μελλονύμφων.

 • Γάμος μεταξύ Ορθοδόξων καί αλλοθρήσκων (εβραίων, Μουσουλμάνων κ.λπ.) δέν Ιερουργείται, εκτός εάν τό αλλόθρησκον μέλος δεχθεί νά βαπτιστεί καί νά γίνει Ορθόδοξος.

 • Γάμος μέ ετεροδόξους πού δέν έχουν Τριαδικό Βάπτισμα δέν Ιερουργείται, εκτός εάν τό ετερόδοξον μέλος δεχθεί νά βαπτισθεί καί νά γίνει Ορθόδοξος.

avatar

exw erotisi kai oxi sxolio. thelw na pantrefto se mia paralia. ti adeia xreiazomai?

micharhangel

Πρέπει να υπάρχει Ορθόδοξος ναός για την τέλεση θρησκευτικού γάμου Ελισσάβετ.Καλό απόγευμα.

avatar

Οι πληροφορίες που παραθέτετε υπάρχουν σε κάποια επίσημη απόφαση της Εκκλησίας; Θέλω να την προσκομίσω σε μια επισκοπή, όπου ζητούν από ετερόδοξο (βαφτισμένο με τριαδικό βάφτισμα) να βαφτιστεί ορθόδοξος προκειμένου να παντρευτεί εκει.

micharhangel

Kαλό θα είναι να επικοινωνήσετε με το γραφείο γάμου της μητρόπολης που ανήκετε διότι στην Ελλαδική εκκλησία ισχύει κατα κανόνα οτι επιτρέπεται ο γάμος αυτός,αρκεί να υπογραφεί δήλωση απο τον μή Ορθόδοξο οτι το ή τα τέκνα που τυχόν θα γεννηθούν θα βαπτιστούν Ορθόδοξα.Είναι όμως και θέμα μητρόπολης.

Φιλικά απο τον Ορθόδοξο Κόσμο.

avatar

Εχω μια ερωτηση, ποια χαρτια ειναι απαιτουμενα οταν δυο Ελληνες γεννημενοι στην Γερμανια θελουν να κανουν θρησκευτικο γαμο επισης στην Γερμανια, εχουμε κανει ειδη πολιτκο γαμο.

avatar

εγω ειμαι χριστιαννη ορθοδοξη,εκεινος μουσουλμανος!τι γινεται σ'αυτη τη περιπτωση?

avatar

Geia sas...8a i8ela n rotiso kati to opoio me apasxolei....8elw na 3ekinisw diadikasies gia ta xartia tou gamou mou...o antras mou exei kanei politiko gamo prin xorise prin xronia k exei vgei to xarti k to exei o dikigoros sta xeria tou...logo oikonomikis katastasis den mporoume na to paroume...8elw na rotisw an parw to xarti mporw na kanw amesws ti diadikasia gia ta xartia?k an gnorizete ti 8a mou kostisei na parw afto to xarti giati o dikigoros pou to eixe analavei zitaei perierga posa...gia afto 8elw na mou peite an gnorizete eseis....sas efxaristw poli ek twn proterwn.....

micharhangel

Καλό θα ήταν κατα την γνώμη μας να συμβουλευτείτε και κάποιον άλλον δικηγόρο για να δείτε αν το ποσό που θα ζητήσει για την διαδικασία ταιριάζει,όσο για το άλλο σκέλος της ερώτησης,μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στην μητρόπολη στην οποία μένετε και να ζητήσετε το γραφείο γάμων,εκεί θα σας ενημερώσουν και θα σας κατατοπίσουν σχετικά.

Χριστός Ανέστη,φιλικά απο τον "Ορθόδοξο κόσμο".

avatar

geia sas.edo k enan xrono me ton ellina syntrofo moy thelooume na pantrevtoume,eimai kai ego xristiani orthodoxi.to provlima einai oti den exo adeia paramonis edo k dyo xronia.10 xronia meno stin ellada k eimoun ta 8 xronia nomimi ,ta televtea xronia den katafera na mazepso ensima kai etsi den mou theorisan tin adeia paramonis.emeis pos na pantrevtoume????an giriso stin patrida mou tin georgia den tha mporeso na xanagiriso!!!ti na kano na dialiso tin oikogeneia mou??voithiste mas.

avatar

Καλησπέρα σας!

θα 'ηθελα να σας ρωτήσω- ενδιαφέρομαι να κανω θρησκευτικό γάμο (έχει προηγηθεί πολιτικός)στο εξωτερικό (Ρώμη).θα το εκτιμούσα πολύ αν μπορούσατε να μου δώσετε κάποιες πληροφορίες (Ποιά είναι η διαδικάσία, που πρέπει να απευθυνθώ κλπ).

Ευχαριστώ πολύ,

Φ.Κ

ladyday_f

Καλησπέρα σας!

θα 'ηθελα να σας ρωτήσω- ενδιαφέρομαι για τέλεση θρησκευτικού γάμου (έχει προηγηθεί πολιτικός)στο εξωτερικό (Ρώμη).θα το εκτιμούσα πολύ αν μπορούσατε να μου δώσετε κάποιες πληροφορίες (Ποιά είναι η διαδικάσία, που πρέπει να απευθυνθώ κλπ).

Ευχαριστώ πολύ,

Φ.Κ

avatar

η ερωτηση μου μπορει να ειναι αφελης αλλα πραγματικα θα ηθελα να γνςριζω. Αν ο κουμπαρος/κουμπρα που εχει επιλεξει το ζευγαρι δεν ειναι βαφτισμενη (λογω διαφορετικου θρησκευματος των γονεων του/της) μπορει να τελεστει το μυστηριο ή θα πρεπει πρωτα να βαφτιστει;

avatar

η ερωτηση μου μπορει να ειναι αφελης αλλα πραγματικα θα ηθελα να γνςριζω. Αν ο κουμπαρος/κουμπρα που εχει επιλεξει το ζευγαρι δεν ειναι βαφτισμενη (λογω διαφορετικου θρησκευματος των γονεων του/της) μπορει να τελεστει το μυστηριο ή θα πρεπει πρωτα να βαφτιστει;

avatar

θα ηθελα να ρωτησω αν χρειαζονται ολα αυτα τα χαρτια που γραφεται και που πρεπει να απευθυνθω,ευχαριστω

avatar

geia sas, tha ithela na rwtisw ti ginetai se periptwsi pou vriskomaste sto ekswteriko, kai theloume na pantreutoume stin ellada? xreiazontai perissotera xartia? (kai oi duo mas exoume elliniki ipikotita, apla menoume sto ekswteriko) euxaristw

avatar

kalispera sas mia erwtisi,i8ela na rwtisw ta aparaitita dikaiolojitika jia jamo metajy ellinidas or8odoxou kai allodapou rwmaioka8olikou...kai epeidi jnwrizw oti se ka8e mitropoli ta dikaiolojitika einai diaforetika 8a i8ela na rwtisw syjekrimena jia tin mitropoli 8essalonikis..eyxaristw prokatavolika.tin eylojia sas

avatar

καλησπερα καταλαβα ολα τα ακολουθα πιστευω και θα ηθελα να ρωτησο στη μητροπολη χρειαζονται αλλα εγγραφα η μονο τα χαρτια που θα εχουμε βγαλει στην ενορια...ευχαριστο θερμα..

avatar

ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΡΙΝ 2,5 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝ ΑΝΗΚΩ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΝΟΡΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ ΜΟΥ ΑΛΛΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΩ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΑ ΘΑ ΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ

avatar

Καλησπερα θα ηθελα να σας κανω την εξης απλη ερωτηση:Ποιο δικαιολογητικο προσκομιζεται για να αποδειξει καποιος τον τοπο κατοικιας του?Και πως αποδεικνυεται(αν αποδεικνυεται) ο χρονος διαμονης σε μια συγκεκριμενη κατοικια?

avatar

Έχω μια ερώτηση ξέρει κανεις αν ο κουμπάρος ειναι απο Το Μαροκο (μουσουλμάνος ) επιτρέπεται;

micharhangel

Απο εναν λογαριασμό ρεύματος το πιό απλό ήαπο την ταυτότητα η με υπεύθυνη δήλωση εν γνωση των συνεπειών του νομου

micharhangel

ο κουμπαρος πρεπει να είναι Χριστιανός απαραίτητα

Το σχόλιο σας

Αποστολή ως ανώνυμος - ή -

XHTML: Μπορείτε να χρησιμοποιείσετε τα tags: <a href= title=> <abbr title=> <acronym title=> <b> <blockquote cite=> <code> <em> <i> <strike> <strong>


Profile

micharhangel GREG IKON
ΕΛΛΑΔΑ
Το προφίλ μου

42 ΕΤΩΝ,ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Powered by pathfinder blogs
GreekBloggers.com SYNC ME @ SYNC
Αναζήτηση στα ελληνικά blogs.
Thessaloniki Blogs


MusicPlaylistRingtones
Create a MySpace Music Playlist at MixPod.com