« ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ! | ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ.ΠΟΤΕ ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ. »


ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ...


Άν σας αρέσει το μπλόγκ μας ''ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΣΜΟΣ'' κάντε μας like στο facebook.

Μέ βαθεία συναίσθηση ευθύνης απέναντι τού σοβαροτάτου αυτού θέματος θά προσπαθήσουμε  νά σκιαγραφήσουμε τό πρόβλημα τού Ημερολογίου - Εορτολογίου όπως μέχρι σήμερα έχει διαμορφωθεί, σέ μιά προσπάθεια κατανοήσεως μιάς κατάστασης πού γιά 80  τόσα χρόνια, διχάζει δραματικά τήν Ορθόδοξη κοινωνία...

Τό ημερολόγιο ώς γνωστόν, συνδέεται άμεσα με την περιφορά της γης γύρω από τον ήλιο. 

Aφήνοντας τους σχετικούς υπολογισμούς που είχαν κάνει στην αρχαιότητα οι Aιγύπτιοι, οι Bαβυλώνιοι και άλλοι, θυμίζουμε πώς από το 46 π.X. ήταν σε ισχύ το Iουλιανό ημερολόγιο κι αυτό ίσχυε στη χώρα μας ως το 1923. Aυτό το ημερολόγιο ακολουθούν οι Παλαιοημερολόγιτες ως σήμερα. 

Το 1582 μ.X. ο Πάπας Γρηγόριος ο IΓ΄ προέβη σε κάποια διόρθωσή του. Δημιούργησε ένα σωστότερο ημερολόγιο κι έδωσε σ' αυτό το όνομά του, μετατοπίζοντας την ίδια χρονιά την ημερομηνία, από 4 σε 15 Oκτωβρίου. Δηλαδή, ένα χρονικό διάστημα 13 ημερών. Σχεδόν αμέσως αυτό το Γρηγοριανό ημερολόγιο το αποδέχτηκαν όλα τα κράτη, εκτός από την τουρκοκρατούμενη τότε πατρίδα μας. 

To 1923 τό Eλληνικό κράτος  για λόγους εμπορικών συναλλαγών εισήγαγε καί στη χώρα μας το Γρηγοριανό ημερολόγιο, μετατοπίζοντας την ημερομηνία από 16 Φεβρουαρίου σε 1 Mαρτίου. Έτσι, η εθνική εορτή τής 25ης Mαρτίου 1923 εορτάστηκε ξεχωριστά από τον Eυαγγελισμό της Θεοτόκου. 

Αλλά αυτή ή πολιτική ημερολογιακή αλλαγή, θά παρέμενε ώς εκεί, άν δέν εσυνεχίζετο καί στόν χώρο τής Εκκλησίας όπως δυστυχώς καί συνέβει τήν επόμενη χρονιά, έστω καί άν τηρήθηκαν οί όροι τού εορτασμού τού Πάσχα καί τό ίδιο τό Πασχάλιο παρέμεινε αμετάβλητο, όπως  μέχρι τότε υπήρχε, σύμφωνα καί μέ τήν Α΄ Οικουμενική Σύνοδο..

Έτσι, καί στόν χώρο τής Εκκλησίας τώρα, τό 1924,  μέ μία  πρωτοφανή, στά Εκκλησιαστικά χρονικά ενέργεια σύμπλευσης, τού τότε Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσόστομου Παπαδόπουλου καί τής πολιτικής ηγεσίας, καί χωρίς τήν σύμφωνη γνώμη όλης τής Ιεραρχίας, τής Ιεράς Συνόδου, αλλά καί τών υπολοίπων Ορθοδόξων Πατριαρχείων, Ιεροσολύμων,  Αλεξανδρείας, καί Αντιοχείας, τό ξημέρωμα τής 10ης  Μαρτίου 1924 μετονομάσθηκε σέ 23η  Μαρτίου, καί μέ ένα άλμα 13 ημερών άλλαξε τό  Εκκλησιαστικό ημερολόγιο ανατρέποντας τήν μέχρι τότε σταθερή Ορθόδοξη Παράδοση.

Επακολούθησε θύελλα...

ΧΘΕΣ  ΚΑΙ  ΣΗΜΕΡΑ...

Ή αλλαγή τού ημερολογίου τό 1924  πού συμπαρέσυρε καί τό Εκκλησιαστικό Εορτολόγιο, υπήρξε ή αφορμή αντίδρασης σημαντικής μερίδας πιστών, πού αρνήθηκαν νά τό αποδεχθούν γιά νά μή " φραγκέψουν " όπως χαρακτηριστικά έλεγαν... 

Παραμένοντας πάντα, στίς πρό τής αλλαγής θέσεις τους, προσπάθησαν μέσα από δικούς τους Εκκλησιαστικούς σχηματισμούς, νά διατηρήσουν τήν παλαιά κατάσταση όπως από παλαιοτάτων χρόνων ή Ορθόδοξη Εκκλησία είχε, θεωρώντας, καί πολύ σωστά,  ότι ή αστρονομική διαφορά ήταν κάτι πού μπορεί μέν νά αφορούσε τήν Πολιτεία καί τίς διεθνείς συναλλαγές της, αλλά δέν αφορούσε καθόλου τήν Εκκλησία καί τήν Ιερά Παράδοσή της.

Ή τότε Κρατική εξουσία ( δικτατορία Παγκάλου ), προσπαθώντας νά επιβάλλει σέ όλο τόν Ελληνικό χώρο τό Νέο ημερολόγιο, προχώρησε σέ συλλήψεις καί διωγμούς τών παραμενόντων στό Παλαιό Ημερολόγιο, μέ αποτέλεσμα νά βαθύνει ό διχασμός καί μάλιστα ανεπανόρθωτα...

Τό 1935,  δηλαδή 11 χρόνια μετά τήν αλλαγή, τρείς  μητροπολίτες από τό νέο ημερολόγιο, ό Δημητριάδος Γερμανός, ό Ζακύνθου Χρυσόστομος, καί ό πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, προσεχώρησαν στήν ακέφαλη μέχρι τότε Εκκλησία τού παλαιού...

Προέβησαν μάλιστα σέ τέσσαρες χειροτονίες νέων Αρχιερέων, πρίν μετανοήσουν καί οί ίδιοι πάλι ( μερικοί από αυτούς), καί ξαναγυρίσουν οριστικά στό νέο ημερολόγιο, λίγο χρόνο αργότερα... 

Στήν Εκκλησία τού παλαιού παρέμειναν τελικά μόνο 3 αρχιερείς, ό πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, ό Κυκλάδων Γερμανός, καί ό Βρεσθένης Ματθαίος Καρπαθάκης.

Πρώτος Αρχιεπίσκοπος τού Παλαιού ημερολογίου εξελέγη  ό πρώην  Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης.

Υπήρξε μία εξέχουσα εκκλησιαστική φυσιογνωμία τής εποχής καί πνευματικός πατέρας τού μετέπειτα  Πατριάρχου Αθηναγόρα, όταν ό τελευταίος ήταν διάκονος στήν Μητρόπολη Πελαγονίας. 

Κοιμήθηκε τό 1955 χωρίς νά αφήσει διαδόχους, κι΄ αυτό, γιατί καί οί άλλοι δύο αρχιερείς είχαν ήδη αποσχισθεί από αυτόν, έτσι ώστε νά είναι αδύνατος πλέον χειροτονία νέων Αρχιερέων πού πρέπει νά γίνεται από τρείς, ή, σέ ανάγκη, οπωσδήποτε δύο, μέ αποτέλεσμα τό Παλαιό νά βρεθεί καί πάλι ακέφαλο...

Πρό τού αδιεξόδου αυτού κατέφυγαν στούς Αρχιερείς τής Ρωσσικής Εκκλησίας τής Διασποράς ( μέ έδρα τήν Αμερική, λόγω τού Κομμουνισμού στήν Ρωσία ), καί έτσι τό 1962 χειροτόνησαν τόν δεύτερο Αρχιεπίσκοπο τους, τόν Ακάκιο Παππά αλλά καί άλλους επισκόπους όπως τόν Γαρδικίου Αυξέντιο, τόν Σαλαμίνος Γερόντιο, κλπ

Τρίτος, μετά τόν θάνατο τού Ακακίου, εξελέγη ό Αυξέντιος Πάστρας, ό οποίος καθαιρέθηκε τό 1985.

Τέταρτος ανεδείχθη  ό Χρυσόστομος Β΄( Κιούσης ), ο οποίος μέχρι σήμερα προϊσταται τής Εκκλησίας τών παλαιοημερολογητών.

Σύμφωνα μέ παλαιότερες εκτιμήσεις  ο αριθμός τών ακολουθούντων τήν  Εκκλησία ΓΟΧ  Ελλάδος  πρέπει νά είναι γύρω στίς 500.000 άτομα, σύν 100.000 ανεξάρτητους οπαδούς κατανεμημένους σέ διάφορα  σχήματα αντιτιθέμενα πολλές φορές μεταξύ τους, κυρίως σέ  διαφορές, τίτλων καί αξιωμάτων...

Δύο, βασικοί διαχωρισμοί.

Θέλοντας νά δώσουμε μία σαφή εικόνα τής καταστάσεως όπως σήμερα έχει διαμορφωθεί στό Παλαιοημερολογιτικό κίνημα, μέσα από διαιρέσεις καί αντιθέσεις ακόμη καί μεταξύ τους, θά λέγαμε, ότι δύο είναι οί βασικές, μεγάλες ομάδες του. 

Ή πρώτη ομάδα,έχει σχέση μέ τόν Αγιορείτικο Παλαιοημερολογιτισμό τών 19 Μεγάλων Ιερών Μονών τού Αγίου Όρους, πού δέχεται τήν Εκκλησία τής Ελλάδος καί τά επίσημα Πατριαρχεία, καί συλλειτουργεί μαζί τους. 

Και η δεύτερη ομάδα,τών λεγομένων ζηλωτών ( φανατικών κατά άλλους), πού μέ κεντρικό πυρήνα, στό  Άγιο Όρος και τήν Μονή Εσφιγμένου, εξακολουθεί νά δίνει έναν  ιδιότυπο  αγώνα σήμερα, αρνούμενη τήν μνημόνευση τού Ορθοδόξου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως στόν οποίον πνευματικώς υπάγεται, μέχρις ότου αυτός, σταματήση τίς συμπροσευχές μέ τούς αιρετικούς, πού οί αρχαίοι Ιεροί κανόνες απαγορεύουν. 

Οί λεγόμενοι ζηλωτές,  συνεργάζονται πνευματικώς στόν κόσμο, μέ τίς παρακάτω συγκεκριμένες παρατάξεις, πού είναι:

Οι ΜΑΤΘΑΙΙΚΟΙ

Εκτός από τήν Εκκλησία τών Παλαιοημερολογητών, καί τήν  Εκκλησία ΓΟΧ Ελλάδος, ή σημαντικότερη καί πολυαριθμότερη παράταξη σήμερα είναι τών Ματθαιϊκών.

Τό 1937, ένας παλαιοημερολογίτης επίσκοπος, ό Βρεσθένης Ματθαίος Καρπαθάκης, ήλθε σέ διάσταση μέ τόν Αρχιεπίσκοπο πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομο ( όπως είδαμε παραπάνω) μέ αποτέλεσμα νά διασπασθούν σέ " Φλωρινικούς" καί σέ "Ματθαιϊκούς " .

Ό Ματθαίος Καρπαθάκης ήταν Αγιορείτης μοναχός καί μετά τό 1924 ήλθε στόν κόσμο, γιά νά διαφωτίσει τούς πιστούς γιά τούς κινδύνους τής Ορθοδοξίας από τήν αλλαγή τού ημερολογίου. Τό 1927 ίδρυσε στήν Κερατέα Αττικής τό  γνωστό γυναικείο μοναστήρι μέ 400 περίπου μοναχές τότε ( καί γύρω στίς 200 σήμερα), καθώς καί τό ανδρικό μοναστήρι τής Μεταμορφώσεως Κερατέας, μέ 100 μοναχούς σήμερα.

Αλλά δυστυχώς καί εδώ υπήρξαν νέες διαφορές καί νέες εσωτερικές διενέξεις...

ΟΙ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΙ

Τό 1986 ή Εκκλησία τού παλαιού, καθήρεσε τόν τότε δικό της επίσκοπο  Ωρωπού,  Κυπριανό Κουτσούμπα, ο οποίος όμως νωρίτερα είχε καθαιρεθεί γιά εκκλησιολογικές διαφορές, αλλά όχι καί γιά λόγους ηθικής, καί από τήν Εκκλησία τού Νέου ημερολογίου πού πρίν ανήκε...

Ό επίσκοπος Κυπριανός Κουτσούμπας αρνούμενος νά δεχθεί τήν καθαίρεσή του, ίδρυσε δική του παράταξη, τήν " Εκκλησία τών Ενισταμένων " ( τών διαφωνούντων δηλαδή ), ή οποία στίς θέσεις πλησιάζει περισσότερο σήμερα τό νέο ημερολόγιο, καί έχει  τήν γνωστή Μονή στά Χασιά-Φυλή Αττικής, όπου διαβάζονται μαγεμένοι καί δαιμονισμένοι...

Οί ανεξάρτητοι χειροτονημένοι , καί οί χειροτονημένοι από τόν ...εαυτό τους !

Κατά καιρούς δημιουργήθηκαν καί άλλες ανεξάρτητες παρατάξεις επισκόπων, όπως τού Αττικής Ακάκιου, τού Κυκλάδων Γαβριήλ, τού Καναδά Ακάκιου, τού  Αιολίας Γερμανού, κλπ

Πρέπει νά σημειωθεί πώς σήμερα, λόγω ασάφειας κάποιων νόμων, πολλοί εκμεταλεύονται τήν κατάσταση αυτή, αλλά καί τό πλήθος τών αποσχιστικών διαιρέσων, καί παρουσιάζονται ώς Παλαιοημερολογίτες, χωρίς νά έχουν καμμία χειροτονία, καί χωρίς νά ανήκουν Εκκλησιαστικώς πουθενά, παρά μόνο στόν εαυτό τους...

 ΠΙΣΩ  ΑΠΟ  Ο,ΤΙ  ΦΑΙΝΕΤΑΙ...

Παρακολουθώντας κανείς όλη αυτή τήν αναστάτωση πού από μία αστρονομική βελτίωση ( επιφανειακώς τουλάχιστον )  προέκυψε, έρχεται σέ εύλογη απορία γιά τό, άν άξιζε τελικά αυτή ή αλλαγή νά ενσωματωθεί καί στήν Εκκλησία...

Εκ πρώτης όψεως ή απορία είναι εύστοχη, όμως υπήρχε καί μιά άλλη " προέκταση - στόχος " σέ βάθος χρόνου, κι΄ εκεί ακριβώς απέβλεπε ή μεγάλη αλλαγή...

Ή ημερολογιακή διαφορά τών 13 ημερών, αμελητέα εκ πρώτης όψεως άν επρόκειτο γιά μία Διεθνή σύγκλιση συναλλαγών καί Διπλωματίας, καθώς περνούσαν τά χρόνια έδειχνε αμυδρά στήν αρχή καί καθαρά μετέπειτα, πού τελικά πηγαίναμε...

Υπήρχε λοιπόν ένας "απώτερος στόχος" γιά τό μέλλον, μιά καί πάρα πολλές αλλαγές πού συμβαίνουν στά έθνη, γίνονται μέ μακρυπρόθεσμο σχεδιασμό γιά τό τελικό αποτέλεσμα πού είναι καί τό ζητούμενο...

Σήμερα, φαίνεται καθαρά, ότι αυτή ή Αστρονομική διαφορά πού αρχικά κάποιοι επικαλέσθηκαν, ήταν τό πρόσχημα προσεγγίσεως τής Παπικής "εκκλησίας" πρός τήν Ορθόδοξη Εκκλησία τής Ανατολής, καί ακολούθως ή αφομοίωσή της...

Όμως, αυτή ή προσέγγιση, χωρίς ουσιαστική αλλαγή καί κατάργηση τών νεωτεριστικών αλλαγών τού Παπισμού πού αποσχίσθηκε μόνος του από τήν Ορθόδοξη Εκκλησία τής Ανατολής τό 1054, θά είναι στήν ουσία μία δηλητηρίαση καί αιρετικοποίηση καί τής Ορθοδοξίας, καί μία ακύρωση τής σωτηρίας τών ψυχών τών πιστών της.

Κι΄ αυτό, γιατί ό Παπισμός σήμερα, ευρισκόμενος εκτός Αποστολικής συνέχειας μετά τό σχίσμα τού 1054, καθώς καί διακοπής τής  διά χειροτονιών Ορθοδόξου διαδοχής ( από γενεά σέ γενεά), στερείται ουσιαστικά σήμερα τής ιερωσύνης καί τής εν Χριστώ εγκυρότητας σύμφωνα μέ τά όσα ό Χριστός, οί Άγιοι Απόστολοι, καί οί  Οικουμενικές σύνοδοι μάς άφησαν νά τηρούμε...

Αυτή λοιπόν ή διαφορά τών 13  ημερών, αμελητέα ίσως επιφανειακώς, υπήρξε ή αρχή τού διχασμού τής Εκκλησίας στήν Ελλάδα, πού επιδεινώθηκε θεαματικά όταν τά τελευταία χρόνια ή Εκκλησία τών ΓΟΧ θέλοντας νά διασφαλιστεί από  διαροές οπαδών της πρός τό Νέο Ημερολόγιο, προχώρησε σέ μία απαράδεκτη δογματικά καί θεολογικά ενέργεια, χαρακτηρίζοντας τά μυστήρια τού Νέου ημερολογίου άκυρα, ψευδή, καί ανυπόστατα, καί συντάσσοντας τό 95%  τών πιστών στήν Ελλάδα, ίσο μέ τούς Παπικούς καί τούς Προτεστάντες...

Ή ενέργεια αυτή, πού καλλιεργήθηκε συστηματικά εξ΄ αφορμής καί τών απαράδεκτων Οικουμενιστικών συμπροσευχών ( υπό τό πρόσχημα τής " ειρήνης καί τής αγάπης "), μέ αιρετικούς αλλά καί αλλόθρησκους,  ανωτάτων στελεχών τής Ορθοδοξίας,  απέκοψε τελικά τίς γέφυρες γιά μία εσωτερική, όπως πρίν τό 1924, ευλογημένη ενότητα...

Άς ελπίσουμε, προσευχόμενοι πάντα στόν Χριστό, νά υπάρξει ταπείνωση, μετάνοια, καί συνδιαλλαγή, αμφοτέρων τών πλευρών, στίς κρίσιμες ημέρες πού περνάμε...

Κι΄ ακόμη, άς προσευχηθούμε  νά εκλείψουν, 

από τήν μία πλευρά, οί αυθαίρετες ερμηνείες καί δογματικές ακρότητες  όπως, ότι " μόνο οί Παλαιοημερολογίτες σώζονται καί ότι όλοι οί άλλοι κολάζονται...", ότι " τά μυστήρια τού Νέου ημερολογίου είναι άκυρα..." κλπ, 

αλλά καί, 

από τήν άλλη πλευρά, ότι " όλοι οί Παλαιοημερολογίτες είναι σχισματικοί, δέν έχουν  ιερωσύνη, δέν έχουν αγάπη, καί άλλα γενικευμένα καί παρόμοια... 

Καί άς έλθουμε σέ συνδιαλλαγή,  πρίν φθάσουν τά  μεγάλα προφητευμένα δεινά πού θά μάς

αλωνίσουν όλους, καί  θά συνταράξουν τήν ανθρωπότητα...

avatar

ΠΟΣΕΣ ΜΕΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΧΕΙ Η ΡΩΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ??? Θ΄ΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ Π0ΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΩΣΙΑ ΑΝ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΑ!!!!

micharhangel

13 μέρες διαφορά.Οι Ρωσία ακολουθεί το παλαιό ημερολόγιο,όπως και το Άγιον Όρος,αλλά δεν εχει κοινωνία πίστης με τους επονομαζόμενους Ελληνες Παλαιοημερολογίτες,αλλά με την κανονική Ορθόδοξη Ελληνική εκκλησία,και το Οικουμενικό πατριαρχείο μας.

avatar

Πολύ απλό και σύντομο περιπάτημα γιά το θέμα του παλαιού ημερολογίου. Συγχαρητήρια! Τό... "μόνο οί Παλαιοημερολογίτες σώζονται καί ότι όλοι οί άλλοι κολάζονται...", δέν το λέμε εμείς αλλά οι εν "Χριστώ" αντιπαθούντες ημάς. Βλέπουμε τους καρπούς αυτής της "αλαγής" σήμερα. Εάν πραγματικά αγαπάμε την Εκκλησία του Χριστού,επιστροφή στα Πάτρια.

Εν Χριστώ,

π.Χρήστος Πίττος Ι.Ν.Τ.Προδρόμου Willow Springs Illinois 60480 USA

micharhangel

Επιστροφή και παραμονή στις δογματικές αλήθειες της Ορθοδοξίας,που μας διαφοροποιούν απο Ρωμαιοκαθολικούς και προτεστάντες χρειάζεται κατα την γνώμη μας. Τα σέβη μας,π.Χρήστο και καλό πνευματικό αγώνα στην μακρινή Αμερική.

avatar

το μονο που δεν γινεται ειναι να αλλαξουν το πασχα οι γιορτεs των αγιων μαs ειναικαθορισμενεs kai δεν αλλαζουν

avatar

ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΟ.ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΒΑΦΤΗΣΤΟΙ ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΙ ΑΝ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΑ ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ. ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΗΝΟΣ? ΚΑΙ ΑΝ ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΑΓΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ? ΓΙΑΤΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ? ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ? ΥΠΟΠΤΑ ΟΛΑ ΥΠΟΠΤΑ........

micharhangel

Εγώ όσες σελίδες τους επισκέπτηκα ανοιχτές τις βρήκα.Δεν είναι το ημερολόγιο,είναι οτι είναι αποκομμένοι και δεν έχουν κοινωνία με όλα τα Ορθόδοξα Πατριαρχεία και Εκκλησίες εκτός απο κάποιους λίγους διαμαρτυρόμενους ομόπιστους τους,αποκομένους και αυτούς απο τις κατα τόπο Εκκλησίες και Πατριαρχεια τους.

avatar

Το ημερολογιακό ζήτημα είναι σημαντικότατο, διότι διαίρεσε τους Ορθοδόξους και παραβίασε τις εντολές των Αγίων πατέρων να κρατούμε τις παραδόσεις μας όπως τις παραλάβαμε. Η ανυπακοή αυτή έχει γίνει αιτία πολλών δεινών. Ομολογία πίστεως πρέπει να κάνουμε όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και να υπακούσουμε στις αποφάσεις των Αγίων εφτά Οικουμενικών συνόδων και στους Αγίους πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

http://neataksi.blogspot.com/2008/03/blog-post_05.html

Ο κυριος ημων Ιησούς χριστός να σας φυλλατει και οδηγει δια του παναγιου αυτου πνευματος στην αληθεια.

micharhangel

Είναι σημαντικό αλλά δεν είναι Δογματικό φίλε μου και δεν υπάρχει όρος οικουμενικής συνόδου σχετικά,παρα μόνο για κοινό εορτασμό του Πάσχα.

avatar

ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΝΤΑΛΑΓΕΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΛΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΤΟ ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΥΣΤΟΡΙΚΩΝ ΓΕΓΩΝΟΤΩΝ ΔΕΝ ΒΓΑΖΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΥΝΤΟΝΥΣΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΟΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΡΓΕΡΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ,ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΙΕΡΕΩΝ,ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΘΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ . ΚΑΙ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟ ΠΥΔΑΛΙΟ [ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ] ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΙΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙ ΞΑΝΑ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΨΕΙ Ο ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ .[ΑΡΑΓΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ [ΔΕΝ ΦΟΒΟΥΝΤΕ] ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΘΕΟΙ ]ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ,[ΑΛΟΙΜΟΝΟ ΜΑΣ]

avatar

Το μονο που μπορω να κανω ειναι να προσευχομαι καθε βραδυ και να παρακαλω Τον Κυριο Ιησου Χριστο για ΝΑ ΕΝΟΘΟΥΜΕ ολοι, για να μην φοβατε τιποτα η Ελλαδα μας γιατι θα εχουμε τον Πλαστη μας κοντα και δεν θα μας πειραξη τιποτα, οπως τους βοηθουσε στην Παλαια Διαθηκη. Πραγματικα κλαιω για την καταντια μας. Και κατι ακομα στην αγαπη σας. Να σταματισουν οι συμπροσευχες με του αιρετικους γιατι κανουν κακο στην Ορθοδοξη Ελλαδα.

avatar

σημασια εχει η ουσια και οχι οι τυποι.δεν μπορει κανεις στο ονομα του χριστιανισμου και των αποστολων να χαρακτηριζει κανεναν.ημαρτον!ο θεος ειπε αγαπα το πλησιον σου,οχι να σκοτωνομαστε για το ποιος θα σωθει!αυτο το αποφασιζει ο ΕΝΑΣ και μοναδικος Θεος!πρεπει οι υπευθυνοι να σκεφτουν το κακο που κανουν με το διχασμο σε μας τους πιστους και στην καθημερινοτητα μας!ειμαι με το νεο γιατι αυτο εμαθα και σκοπευω να παντρευτω καποιον με το παλιο!δεν εχω προβλημα με τους παλαιοημερολογιτες,δεν τους κρινω,αλλα τα προβληματα που μου δημιουργουν ειναι παραλογα.τι παει να πει οτι ενας γαμος σε εκκλησια με το νεο δεν θα εχει ευλογια?τα ιδια λογια δεν θα διαβαστουν?για ποιον λογο αν θελησω να παντρευτω με το παλιο θα πρεπει να ομολογησω οτι αποδεχομαι το παλιο?μια φορα δεν βαφτιζομαστε και παιρνουμε τη χαρη του θεου?

avatar

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΟΤΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΟΤΑΝ ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ ΠΑΡΑ ΣΕ ΠΙΣΤΗ ΠΟΥ Ο ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΕΙΝΑΙ Η ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΜΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ.ΟΥΤΕ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΜΑΣ ΟΥΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΙΟ ΑΞΙΟΣ ΑΠΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΕΙ.ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΡΑΣΟΦΟΡΟΥΣ ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΘΡΟΝΟ ΚΙ ΑΝ ΚΑΘΟΝΤΑΙ.ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΣΑΣ.ΑΠΟΛΟΓΗΘΗΤΕ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΑΣ.

avatar

Εγω λέω πως ολοι πρεπει να κατανοησουν σε βαθος το προβλημα και να δωθουν λυσεις οι οποιες θα ειναι εφικτες για ολους...Σιγουρα θα υπαρξουν αντιπαραθεσειες αλλα αυτοι που θα τις δημιουργισουν καλυτερα να κατσουν στο σπιτι τους γιατι δν τουσ ενδιαφερει πραγματικα το προβλημα.. (σχολιο για κειμενο αγνωστου)..το παλαιο ημερολογιο ακολουθουν ΡΩΣΙΑ,ΣΕΡΒΙΑ,ΓΕΩΡΓΙΑ,ΡΟΥΜΑΝΙΑ,ΚΑΝΑΔΑ,ΙΕΡΟΣΟΛΗΜΑ...Μονο η Ελλαδα ακολουθει την δυτικη "παπικη"εκκλησια

avatar

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΟΝΥΜΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΣΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΦΟΠΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΗΠΑΡΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΗ. ΟΜΩΣ ΟΠΩΣ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΙΓΟΙ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΩΣ ΟΙ ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΕΡΟΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ,ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΗ,ΔΙΚΑΙΗ,ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΗ Η ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΙΤΕ ΑΥΤΟΙ ΖΟΥΝ ΣΕ ΧΩΡΙΟ,ΣΕ ΠΟΛΗ,ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ,Η ΑΚΟΜΑ ΣΕ ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΜΑΔΕΣ,ΟΠΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ,ΣΩΜΑΤΕΙΑ,ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ,ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΘΕΟΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ.ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΣΕ ΕΝΑ <<ΣΥΣΤΗΜΑ>> ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΑΝ ΑΥΤΟ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΞΕΣΙΚΩΜΟ ΚΟΙΝΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΙΟ ΑΠΛΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ,ΕΧΟΝΤΑΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΑΔΙΚΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΕΙΕΣ ΖΩΩΝ. ΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ,ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΤΟ ΑΥΤΟ ΝΑ ΜΗ ΖΗΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΖΩΗ? ΑΦΟΥ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΣΑΡΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΨΥΧΗ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ.ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ΑΝΑΓΚΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΜΙΑΣ ΑΝΟΤΕΡΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΛΑΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΑΝ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΝΟΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΟΤΗΤΩΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΧΑΝ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΟΥΣ.ΕΤΣΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΑΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΝΟΟΥΣΑΝ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΑΝ,ΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ. ΕΜΕΙΣ ΛΟΙΠΟΝ {ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ}ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΟΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΘΕΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΗΡΘΕ ΣΤΗΝ ΓΗ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΣΑΝ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΔΙΞΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΜΑΣ ΔΙΔΑΞΕ ΠΩΣ ΝΑ ΝΑ ΤΟΝ ΤΙΜΟΥΜΕ ΜΑΣ ΕΙΠΕ ΠΩΣ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΑ,ΜΑΣ ΑΦΗΣΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΑΝΑΛΕΙΩΤΕΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.ΔΙΟΡΙΣΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑ ΔΙΕΥΘΕΤΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΟΧΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.ΡΩΤΩ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΙΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ ΚΑΙ ΑΦΕΝΤΙΚΑ?ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΜΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΗΔΑΛΙΟΥ ΝΑ ΜΕΛΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣΤΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ.ΕΧΟΜΕ ΟΜΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΑΘΗΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΕΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΗΚΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΣ ΜΑΣ.ΟΧΙ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ.Η ΚΡΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ,ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.ΟΧΙ ΝΑΣΧΟΛΙΑΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΛΩΝΟΥΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ Η ΚΑΚΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ------- ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΛΠΙΖΩ ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΕ ΟΛΟΙ ΝΑ ΜΕΙΝΟΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΟΣΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΟΙΟ ΣΩΣΤΑ.... Η ΑΝΟΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΗ. ΣΧΟΛΙΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΣΤΟΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

avatar

βρεγμενη σανιδα που θελετε ολοι.τι σημασια εχουν οι ημερομηνιες για τη σωτηρια της ψυχης?

avatar

η αποκαλυψη κ οι προφητειες των αγιων,λενε οτι πρωτα θα χαλασει στα εσχατα χρονια,η "εκλησια"τωρα το τι και ποσο ρολο εχουνε παιξει και παιζουνε,,,ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ,Κ ΟΣΟΙ ΚΡΥΦΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ σε ολα αυτα το ξερουνε σχεδον ολοι,φυσικα κ θα βαλουν οι μασονοι αρχιεπισκοπο ελεγχομενο κ θα κανουν 100002διχασμους,,,κ πες με οπισθοδρομικο η οπως θες,ειμαι με το νεο,οχι γιατι μονο ετσι γενηθηκα,αλλα οσο εψαξα,,,ειδα οτι ΑΓΑΠΗ ειναι μονο ο Ιησούς Χριστός Κ ΟΧΙ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΣ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΥ,αυτα τα λιγα,κ ελπιζω καταλαβες,

avatar

Καί το ζήτημα αυτό μπήκε στο χορό των θεμάτων που αντιπαλεύουν την ενότητα των ελλήνων ορθοδόξων. Δεν είναι ένα απλό ζήτημα για το οποίο μπορεί ο καθένας να τοποθετήται απλά. Προυποθέτει καλή γνώση των θεμάτων που σχετίζονται με το ημερολογιακό. Δέν μπορεί σε μια εποχή που για την τότε Ελλάδα, ήταν απο τής μελανότερες της σύγχρονης ιστορίας, και οι πρόσφυγες ερχόντουσαν κατά κύματα από την μικρά Ασία ,να μπαίνει αυτή την εποχή θέμα ημερολογιακό. Καί δέν μπορει Αρχιερείς της εποχής και μεγάλο μέρος του ποιμνίου, γνωρίζοντας τι σήμαινε αυτό για Ορθοδόξους, να εγκαταλείπουν την μέχρι τότε Εκκλησία τους και να αποχωρίζονται από αυτήν. Νομίζω λοιπον οτι το κείμενό σας πρέπει να γίνη εκτενέστερο, να δη τα λεπτομερέστερα. Δεν ψάχνουμε ποιός εχει δικαιολογίες αλλά ποιός λέει (συγχωρέστε με) την αλήθεια.

avatar

eimasteoloipaidiatoyidioyueoykaieinaiamartianakanoymetoxathritvnauevnkainatrvgvmastemetajymas

avatar

Θα παραθέσω κάποια στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν πολλούς να καταλάβουν που πατούν.Οταν έγινε η αλλαγή του ημερολογίου από τον πάπα (1582) στη συνέχεια αυτός έκανε τεράστιες προσπάθειες προσπαθώντας ακόμη και να εξαγοράσει τους ορθόδοξους για να τον ακολουθήσουν στην αλλαγή. Οσο στο τιμόνι της Ορθοδοξίας βρίσκονταν πατριάρχες μεγάλου αναστήματος με άσβεστη τη φλόγα της πίστης όπως την διαφύλαξαν οι πατέρες,δεν κατάφεραν τίποτα οι πάπες για τρείς αιώνες και πλέον.Βλέποντας αυτή την κατάσταση, κατάλαβαν πως έπρεπε να κάνουν κάτι διαφορετικό για να πετύχουν τους στόχους των.Αποφάσισαν λοιπόν να τοποθετήσουν δικά τους πρόσωπα στις θέσεις κλειδιά.Αυτά τα πρόσωπα είναι ο πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης και ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστο- μος Παπαδόπουλος.Και οι δύο ήταν μασώνοι, κενόδοξα άτομα που τους ενδιέφερε περισσότερο από όλα η κοινωνική ανέλιξή τους.Ας ψάξει όποιος ενδιαφερόμενος να δεί πως τα συγκεκριμένα πρό- σωπα ανέλαβαν το τιμόνι της εκκλησίας.Εκμεταλλευόμενοι τις δύσκολες τότε συνθήκες για τον ελ- ληνισμό,η πολιτεία και ο διεθνής οικουμενισμός επέβαλλαν με παράνομο και αντιδημοκρατικό τρό- πο την τοποθέτηση αυτών των ανθρώπων σ'αυτές τις θέσεις.*Αυτοί αμέσως προώθησαν τα σχέδια του οικουμενισμού που ήταν η ένωση των εκκλησιών με πρώτο βήμα την εισαγωγή του Γρηγοριανού ημερο- γίου.Θα αναρωτηθεί εύλογα κάποιος,δεν αντέδρασε η ιεραρχία;Και βέβαια αντέδρασε αλλά το περά- σαν με απάτη.Τους καθησύχασε ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος ότι θα δεχτούν και οι άλλες εκκλησίες το νέο ημερολόγιο και έτσι σταμάτησε κάθε αντίδραση αφού το έθεταν ως προυπόθεση για να δεχτούν την αλλαγή.Εδώ είναι όμως το λεπτό σημείο,ότι οι άλλες εκκλησίες δεν δέχτηκαν το νέο ημερολόγιο αλλά ο αρχιεπίσκοπος δεν δημοσίευσε τις απαντήσεις τους στην ιεραρχία παρά προφωρικά τους είπε ότι το αποδέχτηκαν.Περί αυτού όποιος ενδιαφέρεται ας ρωτήσει τον Φλωρίνης Αυγουστίνο Καντιώτη. Ετσι με αυτό το μεγάλο ψέμα άνοιξε ο ασκός του Αιόλου για την ελληνική εκκλησία.Ο ίδιος ο αρχι επίσκοπος είχε δηλώσει ότι καμμία εκκλησία δεν μπορεί να αποδεχτεί το νέο ημερολόγιο χωρίς να καταστεί σχισματική έναντι των άλλων.Τι μεσολάβησε και έπραξε το αντίθετο;Ο αρχιεπισκόπικός θρόνος φαίνεται ήταν το μεγάλο κίνητρο.Οσο για αυτούς που αμφιβάλλουν για την τεκτονική ιδιότητα των δύο ας κοιτάξει το τεκτονικό δελτίο και αν το αρνηθήτε θα το δημοσιεύσω.Αλλωστε ποτέ η κρατική εκκλησία δεν διεψευσε αυτές τις κατηγορίες και αυτή η σιωπή της τα λέει όλα.Ολοι οι μετέπειτα πατριάρχες του οικουμενικού θρόνου ήταν μασώνοι (Αθηναγόρας του οποίου μάλιστα το πορτραίτο καμαρώνει σε περίοπτη θέση στη μασωνική στοά Αθηνών,Δημήτριος)Οσο για τον σημερινό πατριάρχη τα έργα του φωνάζουν από μόνα τους,δεν χρειάζεται καν να ψάξει κάποιος για την τεκτονική του ιδιό- τητα.Αυτά αγαπητοί φίλοι του νέου ημερολογίου δεν σας προβληματίζουν,δεν σας ενοχλούν,δεν ανη- συχείτε για την σωτηρία της ψυχής σας;Τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιείτε για το ποιά είναι η εκκλησία είναι τελείως λανθασμένα.Εκκλησία δεν είναι αυτή που έχει τα περισσότερα μέλη,ή αυτή που την αναγνωρίζουν οι άλλες υποτίθεται ορθόδοξες εκκλησίες.Διανύουμε πονηρό αιώνα.Εχει δεχτεί μεγάλο πλήγμα η ορθοδοξία στον αιώνα μας και αυτό είναι σημείο των καιρών.Εκκλησία είναι αυτή που κρατά τα δόγματα που θεσπίστηκαν από τους αγίους πατέρες όπως και τους ιερούς κανόνες.Αυτό το κάνει η ορθόδοξη εκκλησία που ακολουθεί το πάτριο εορτολόγιο το οποίο κατακύρωσαν όλες οι οι- κουμενικές σύνοδοι.Η εκκλησία του νέου ημερολογίου δεν πρέπει να λέγεται ορθόδοξη αλλά παπική αφού ενώθηκε με τον πάπα (μόνο η επίσημη ανακοίνωση της ένωσης δεν έγινε αλλά επίκειται και αυτή σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες.) Θα σας εξηγήσω για λίγο το πνεύμα των πατέρων και το πόσο διαφορετικά αντιμετώπιζαν αυτοί παρό- μοιες καταστάσεις.Λένε οι του νέου ημερολογίου ότι αλλάξαν το ημερολόγιο για να επαναφέρουν την ισημερία στη θέση της.Λένε επίσης ότι έπρεπε να τους ακολουθήσουμε σε αυτό διότι αλλιώς θα σχί- σουμε την εκκλησία.Οπως γνωρίζουμε το ιουλιανό ημερολόγιο έγινε το 44 π.Χ. Μέχρι την Α' Οικουμε- νική Σύνοδο,το 325 μ.Χ. η ισημερία είχε εκπέσει κατά τρείς περίπου μέρες.Αγαπητοί μου αδελφοί του νέου ημερολογίου απαντήστε μου οι άγιοι πατέρες ως άγιοι που ήταν με την Θεοπνευστία που είχαν δεν το είχαν δει αυτό;Φυσικά και το ήξεραν.Δεν τους ενδιέφεραν όμως (τα του χρόνου),τους ενδιέφερε η ενότητα της εκκλησίας γι αυτό και δεν άλλαξαν το ημερολόγιο και το άφησαν άθηκτο.Τους ενδιέφερε προ πάντων η ενότητα στην εκκλησία.Τα ημερολόγια αφορούν στην πολιτεία.Το ημερολογιο μπορούσε να αλλάξει,το εορτολόγιο όχι αδέρφια!Οπως έκανε για παράδειγμα η Ρωσία.Αλλαξε το ημερο- λόγιο, όχι όμως το εορτολόγιο.Το 1924 ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος έσχισε την εκκλησία.Ολοι αυτοί που τον ακολούθησαν είναι σχισματικοί διότι αυτός δημιούργησε το σχίσμα.Δεν είναι σχισματικοί αυτοί που ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο.Αυτοί κρατούν τις παραδόσεις των πατέρων.Σχισματικοί είναι αυτοί που αλλάξαν αυτό που η ορθοδοξία για 1600 χρόνια σεβάστηκε.Ολοι οι Αγιοι ζήσαν και πεθάναν με το παλαιό.Γιατί κανένας από αυτούς δεν έθιξε το θέμα του ημερολογίου;Αφού κατά την διάρκεια των 1600 χρόνων χάνονταν μέρες,γιατί κανένας δεν το έθιξε;Σοφία είχαν ως άγιοι.Πήτε μου γιατί; Θα σας πω κάτι άλλο για να σας πείσω ότι οι νεοημερολογίτες είναι σχισματικοί και όχι οι παλαιο- ημερολογίτες.Το 1923 υπήρχε μια κατάσταση η οποία έπαυσε να υπάρχει στις 10 Μαρτίου το 1924.Κά- ποιος έκανε κάτι για να σταματήσει να υπάρχει αυτό που υπήρχε.Αυτοί που δεν κάναν απολύτως τίποτα είναι οι ορθόδοξοι (παλαιοημερολογίτες).Αυτοί που καναν αυτό που οδήγησε στο σχίσμα (οι υπαίτιοι δηλαδή) είναι οι σχισματικοί.Είπε ο Χριστός:αν κάποιος σκανδαλίσει έναν από αυτούς τους απλούς καλυτερα να δέσει μια πέτρα στο λαιμό του και να πέσει στη θάλασσα να πνιγεί.Και ερωτώ:σκανδά- λισε τότε ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος τον απλό λαό, τους αγράμματους παππούδες ναι ή όχι;Η απάν- τηση είναι ένα τεράστιο ναί.Αυτός λοιπόν είναι ο σχισματικός και αυτοί που τον ακολούθησαν και τον ακολουθούν.Αυτός θα δώσει (έδωσε) λόγο στον Κύριο για το κακό που προξένησε στην Ορθοδοξία.

*ΔΙΑ την εκλογή ο Μητροπολίτης του πατριαρχικού κλίματος Γερμανός Καραβαγγέλης διηγείται.

Το έτος 1921 η εκλογή μου ως οικουμενικού πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ήτω βεβαία από τις 17 ψήφους οι 15 αν όχι οι 16 ήταν δικοί μου,τότε φίλος μου λαϊκός πρότεινε ποσόν 10.000 λιρών και πλέον να παραιτηθώ υπέρ του Μελέτιου Μεταξάκη, φυσικά απέρριψα με αγανάκτηση και βδελυγμία την πρόταση του.

Αιφνιδίως όμως ,την προηγούμενη νύκτα της εκλογής με επεσκέφθη κατ οίκον ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ και παρεκάλεσε θερμώς να αποσύρω την υποψηφιότητα μου υπέρ του Μελετίου Μεταξάκη, αυτός ,λέγανε τα μέλη της επιτροπής θα έφερνε εκατοντάδες χιλιάδες δολαρίων επειδή είχε φιλικότατες σχέσεις μετά επισκόπων προτεσταντών εξ Αμερικής και Αγγλίας ,θα εφένετο χρήσιμος στην εθνική υπόθεση,δια τούτο ήταν επιτακτική ανάγκη να εκλεγεί πατριάρχης ο Μελέτιος Μεταξάκης ,ως έλεγαν ήταν επιθυμία του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.

Η κυβέρνηση των Αθηνών είχε διακόψει την αποστολή επιδομάτων και οι πατριαρχικοί υπάλληλοι ήταν 9 μήνες απλήρωτοι .Για αυτόν το λόγο και χάριν του εθνικού συμφέροντος απεδέχθη την πρόταση, ΕΞΑΠΑΤΗΘΕΙΣ, και ανύποπτος προς κατάπληξιν όλων στην Κωνσταντινούπολη. ( αναφορές από το βιβλίο του Α.Δ.Δελήμπαση ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ)

Ήταν γνωστό ότι ο Μελέτιος Μεταξάκης ανήκε στην πτέρυγα των προοδευτικών ,ενοχλούμενος στην εμμονή στην ορθόδοξο παράδοση εξεδήλωνε ελευθερίους τάσεις που πολλές φορές εμφανίζοντο ασυγκράτητες ,την γραμμή αυτή ακλουθεί πιστά έκτοτε το πατριαρχείο και οι διάδοχοι του ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΜΕΛΕΤΙΟΥ Δ. Επίσης απεκαλύφθη ότι ο Μελέτιος Μεταξάκης ήταν μέλος της Μασονικής Στοάς Αρμονία της Κωνσταντινουπόλεως στην οποία έγινε δεκτός την 15η Μαρτίου 1910 .

avatar

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΙ ΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΗ.ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΘΙΞΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΥΣΤΥΡΙΩΝ.ΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΒΑΦΤΙΣΤΙΚΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΜΥΡΩΣΟΥΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΛΟΓΩ ΕΛΕΙΨΕΩΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ.ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΕ ΟΜΩΣ ΤΟ ΑΓΙΟ ΜΥΡΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΜΥΣΤΥΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΦΤΙΣΕΩΣ.ΚΑΙ ΕΠΕΙΣΗΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ,ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ?[ ΑΠΟ ΑΝΟΝΥΜΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΗ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΘΩΜΑ.]

avatar

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΗ.ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΘΙΞΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΥΣΤΥΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ.ΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΥΡΟΘΟΥΝ ΞΑΝΑ ΟΣΟΙ ΒΑΦΤΙΣΤΙΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ,ΓΙΑΤΙ Η ΒΑΦΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ ΛΟΓΟ ΕΛΙΨΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΓΗΤΕΣ ΙΕΡΕΙΣ.ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΟΜΩΣ ΤΟ ΑΓΙΟ ΜΥΡΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟ ΜΥΣΤΥΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΦΤΗΣΗΣ?[ΑΠΟ ΑΓΝΩΣΤΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΗ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΘΩΜΑ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ].

avatar

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΗ.ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΘΙΞΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΥΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΟΥ? ΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΟΣΟΙ ΒΑΦΤΙΣΤΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΥΡΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΜΥΣΤΥΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΟ ΛΟΓΟ ΕΛΕΙΨΕΩΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ. ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΑΡΚΕΤΟ ΤΟ ΑΓΙΟ ΜΥΡΟ ΜΟΝΟ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟ ΜΥΣΤΥΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΦΤΙΣΕΩΣ?ΑΦΟΥ ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ,ΑΡΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΒΑΦΤΙΣΜΑ.ΠΩΣ ΔΕΧΟΝΤΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΜΟΝΟ ΜΥΡΟΜΕΝΟ ΙΣΟΝ ΤΟΥ ΒΑΦΤΙΣΜΕΝΟΥ?[ΑΠΟ ΑΝΟΝΥΜΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΗ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΘΩΜΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ].

avatar

ΕΧΩ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ...ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΟΣ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΓΑΜΟΣ??ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ,ΣΕ ΠΟΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΙ ΙΕΡΕΑ,ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ Η ΤΟΥ ΝΕΟΥ??

avatar

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ,ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΟΛΩΝ ΤΩΡΑ.

avatar

Η καταδικη και ο αναθεματισμός του νέου ημερολογίου από τεσσερεις Πανορθόδοξους Συνόδους

Η καταδίκη και ο αναθεματισμός των νεοημερολογιτών έχει ως εξής: "Οποιος δεν ακολουθεί τα έθιμα της Εκκλησίας,καθώς αι επτά Αγιαι Οικουμ. Σύνοδοι εθέσπισαν,και το Αγιον Πάσχα,και το Μη- νολόγιον καλώς ενομοθέτησαν να ακολουθώμεν,και θέλει να ακολουθά το Νεοεφεύρετον Πασχάλιον και νέον μηνολόγιον των αθέων αστρονόμων του πάπα,και εναντιώνεται εις όλα αυ- τά και θέλη να ανατρέψη και να χαλάσει τα πατροπαράδοτα δόγ- ματα και έθιμα της Εκκλησίας,ας έχη το ανάθεμα και έξω της του Χριστού Εκκλησίας και των πιστών ομηγύρεως ας είναι" Ετους από Θεανθρώπου αφπγ' (1583) Ινδικτιώνος ΙΒ Νοεμβρίου Κ' + Ο Κων/πολεως Ιερεμίας + Ο Αλέξανδρος Σίλβεστρος + Ο Ιεροσολύμων Σωφρόνιος και οι λοιποί Αρχιερείς της Συνόδου παρόντες. Την καταδίκη αυτή ανανέωσαν και οι Πανορθόδοξες Σύνοδοι των ετών 1587 και 1593.Στο 17ο αιώνα επίσης το 1848 καταδι- κάσθηκε για μια ακόμη φορά. Οποιος έχει ώτα ακουέτω και ας φροντίσει για την ψυχή του. Υπόψιν ότι τα στοιχεία αυτά είναι ιστορικά και αδιάψευστα. Τα παραπάνω σημαίνουν ότι αποστολική διαδοχή έχουν μόνο οι ορθόδοξοι παλαιοημερολογίτες οπότε αυτών τα μυστήρια είναι έγκυρα.Τώρα για το άλλο θέμα μπορεί κάποιος του νέου να προσέλθει στην ορθόδοξη εκκλησία (πατριου εορτολογίου) μυρώμενος ,χωρίς να βαπτισθεί και αυτό γίνεται κατ'οικονομίαν. Υπόψιν ότι τα μυστήρια των νεοημερολογιτών είναι άκυρα αλλά όχι ανυπόστατα. Δηλαδή με τη μύρωση και ομολογία πίστεως μπορεί έπειτα να μετέχει στα ιερά μυστήρια. Για το αν μπορεί να τελεσθεί γάμος μεταξύ νεοημερολογίτη και παλαιοημερολογίτη σας απαντώ ότι εξαρτάται από την εκκλησία στην οποία προσέρχεται ο πιστός.Οι νεοημερολογίτες ιερείς δεν ελέγχουν κάν ποιός είναι ο καθείς και τι πιστευει (το γνωρίζω λόγω προσωπικής εμπειρίας από συγγενείς),οι παλαιοημερολογίτες όμως ιερείς αν κάποιος ανήκει σε κάποιο άλλο δόγμα ή στο νέο ημερολόγιο πρέπει πρώτα να τακτοποιηθεί (βαπτιζόμενος αν είναι αλλόδοξος η μυρώμενος αν είναι νεοημερολο γίτης και κάνοντας την ορθόδοξη ομολογία) και μετά προσέρχεται στο μυστήριο του γάμου. Αλλως δεν επιτρέπεται και δεν είναι λίγοι που χωρίσαν εξαιτίας αυτού του θέματος.

avatar

ΚΥΡΙΕ ΘΩΜΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΩ.ΕΧΩ ΟΜΩΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ,ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΕΙΝΑ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ.ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΥΔΑΛΙΟ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ,ΟΜΩΣ ΔΙΑΒΑΣΑ ΚΑΠΟΥ [ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΑΛΗΘΗΝΗ ΑΥΤΗ Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ] ΟΤΙ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΗΤΑΝ ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ,ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΔΕ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΝ ,ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΓΙΝΟΤΑΝΕ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΗΓΕΝΑΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ.Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΑΠΟΡΙΑ-ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ..ΜΗΠΩΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΟΙ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΝΑ ΤΕΛΕΣΟΥΝ ΑΓΙΑ ΜΥΣΤΥΡΙΑ ΛΟΓΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΟΙΝΟΝΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ.ΑΚΟΜΑ ΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΒΑΦΤΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΠΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΕ ΜΥΡΩΣΟΥΝ ΞΑΝΑ.ΕΡΩΤΗΣΗ..ΤΟ ΜΥΡΟ ΜΟΝΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΙΣΕΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΦΤΙΣΗΣ?ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ,ΑΡΑ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ.ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΒΕΒΑΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΑΙ,ΟΜΩΣ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΩ ΔΕΝ ΒΡΗΚΑ ΠΟΥΘΕΝΑ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ.ΟΤΙ ΛΕΝΕ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ, ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ.ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ,ΠΟΙΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΝ.ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΟΜΜΑΤΙΑΣΜΕΝΗ?ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΒΓΕΝΟΥΝ ΟΙ ΠΟΙΜΕΝΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΘΕΣΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ?ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΨΙΜΑΧΟΥΝ ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ?ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΜΕΝΟΥΝ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ ΤΟΥ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ Η ΩΡΑ ΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΘΟΥΝ.ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΜΟΝΟ Η ΕΞΟΥΣΙΑ.ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΛΕΞΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΗΚΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΑΛΟΥΜ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ? ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΣΩΣΤΟ, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΟΜΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΝΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ,ΔΕΣΠΟΤΗ,ΠΑΠΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ? ΑΝ ΘΕΛΕΤΑΙ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑΤΑΙ.ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ [Η ΑΝΟΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΗ]

avatar

κατι που δεν αναφερεται πουθενα σε συζητησεις ειναι οτι οι γραφες που εχουμε ως παρακαταθηκη αναφερουν πως τα εσχατα χρονια η πιστη θα εκλειψει και για να βρεις σωστο ιερεα θα ταξιδευεις χιλιομετρα καθως και οτι οταν ο Χριστός ελθει ξανα στη γη, δε θα βρει την πιστη πουθενα! εαν ολες οι εκκλησιες του κοσμου ακολουθουν την ορθη πιστη με τοοοσα εκατομμυρια κληρικων και πιστων, οι γραφες ειναι λαθος!!! λαθος η αποκαλυψη;;;; και αφου ειναι λιγοι αυτοι που κανουν λαθος, ο προφητης Ηλιας και Ενωχ ποιους θα ερθει να νουθετησει;; μερικους παλαιοημερολογιτες; Τον Χριστό οι αρχιερεις τον σταυρωσαν! η κρατουσα εκκλησια! και δυστυχως η ιστορια επαναλαμβανεται...

avatar

Ο λύκος στην αντάρα χαίρεται λέγει ο σοφός λαός.Το παπικό ή γρηγοριανό ημερολόγιο, εφαρμόσθηκε από τους μεγαλύτερους δικτάτορες- συνταγματάρχες και ναυάρχους Πλαστήρα-Γονατά, όλως παρανόμως,αντικανονικώς,προδοτικώς και αντιεκκλησιαστικώς,στην πιο δύσκολη εποχή, ευθύς αμέσως μετά την Μικρασιατική καταστροφή,τον χαλασμό,την προσφυγιά,την απελπισιά,το ξερίζωμα του Ελληνισμού και των χαμένων πατρίδων.Όλοι αυτοί ως προδότες χαρακτηρίζονται.Μία ενέργεια ή ένα μέτρο που εφαρμόζεται, αποσκοπεί, κατά την κοινή λογική και σε ένα σκοπό.Άσκοπα και άλογα μόνον σε θέατρο παραλόγου συναντώνται και συμφωνούν, και μόνον εκεί.Είχε κάποιο πρόβλημα η Ανατολική Ορθόδοξος Εκκλησία και ήταν διαιρεμένη και έπρεπε να εισάγουμε ως ένα λογικό μέτρο ενώσεώς μας, το Γρηγοριανό ημερολόγιο, για να ενωθούμε ή μήπως δεν εορτάζαμε ταυτοχρόνως την ίδια ημέρα όλες τις εορτές; ή είμασταν ενωμένοι και σύμφωνοι κατά πάντα με την παράδοση, με τους Πατέρας και με όλη την Ανατολική Εκκλησία και η εισαγωγή του Γρηγοριανού έγινε η αφετηρία των κακών εν τη πράξει του σχίσματος και της διαιρέσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας; Τι στην πραγματικότητα συνέβη; Περιμένω μία απάντηση. Ευχαριστώ.

avatar

Μια ομάδα πιστών , υποκινούμενη από φανατικούς και αθεολόγητους αγιορείτες φυγάδες Μοναχούς-Ζηλωτές-( Ματθαίος Καρπαθάκης , Αρσένιος Κοττέα ) , δεν υπάκουσαν στην απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος και εδημιούργησαν " παρασυναγωγές " μέσα στο Σώμα της. Οι πιστοί αυτοί δεν αναγνώριζαν , ούτε είχαν καμία σχέση με την Κανονική Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος , που αναγνώριζαν όλες οι άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες , είτε ακολουθούσαν το Παλαιό είτε το διορθωμένο ( νέο ) Ιουλιανό Ημερολόγιο. Τελικά , αποκόπηκαν από την Κανονική Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία και έγιναν σχισματικοί. Ίδρυσαν από μόνοι τους δική τους " Εκκλησία " , μέσα στην Κανονική Εκκλησία της Ελλάδος. Αυτή είναι η λεγόμενη " Εκκλησία " των Παλαιοημερολογιτών-Ζηλωτών-της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ηγέτες αυτής της λεγόμενης Εκκλησίας ήταν το 1935 οι Μητροπολίτες της Κανονικής Εκκλησίας της Ελλάδος Δημητριάδος Γερμανός , Φλωρίνης Χρυσόστομος , και Ζακύνθου Χρυσόστομος , οι οποίοι προσχώρησαν τότε-μετά από 12 χρόνια-στους Παλαιοημερολογίτες , αλλά καθαιρέθηκαν από την Κανονική Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτοί, αν και καθηρημένοι, χειροτόνησαν παρά τους ιερούς Κανόνες τέσσερις Επισκόπους που καθαιρέθηκαν και αυτοί από την Εκκλησία της Ελλάδος ως αντικανονικοί. Τελικά , οι πέντε από τους εφτά Επισκόπους αποχώρησαν και μόνον δύο παρέμειναν στους Παλαιοημερολογίτες: ο πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος και ο Βρεσθένης Ματθαίος. Στη συνέχεια αυτοί ανεζήτησαν τρόπο για να χειροτονήσουν Επισκόπους , σύμφωνα με τους ιερούς Κανόνες, που απαιτούν τρείς Επισκόπους για χειροτονία Επισκόπου και αντικανονικώς βρήκαν Επίσκοπο από την υπερόρια Εκκλησία της Ρωσίας στην Αμερική. Εχειροτονήθη ο Ακάκιος ως Επίσκοπος Ταλαντίου από ΜΟΝΟΝ τον Αρχιεπίσκοπο Σικάγο και Ντητρόiτ Σεραφείμ της Συνόδου του Φιλαρέτου Μόσχας , που έφυγε το 1917 από τη Ρωσία λόγω κομμουνισμού στην Αμερική. Η χειροτονία αυτή ήταν αντικανονική και ανυπόστατη, γιατί παραβιάστηκαν ο Α' και ο ΛΕ' Αποστολικοί Κανόνες, ο Δ' της Α' Οικουμενικής Συνόδου και ο Β' της Β' Οικουμενικής Συνόδου , που προβλέπουν χειροτονία " υπό τριών Επισκόπων ή υπό πάντων των Επισκόπων του ιδίου κλίματος ουχί ετέρου " (υπερόριος) , καθώς και άλλοι ιεροί Κανόνες. (αποσπασμα) θα ηθελα απαντηση απο τον θωμα αν γινεται... ευχαριστω.

avatar

Η απάτη και το ψεύδος είναι εκ του διαβόλου και των αγγέλων αυτού. 'Οπως όλοι γνωρίζουμε πριν την Μικρασιατική καταστροφή και την αλλαγή του Παπικού ημερολογίου, καθ' όλα κανονικός αρχιεπίσκοπος Αθηνών ήταν ο Θεόκλητος Νινόπουλος. Άνθρωπος συντηρητικός και εχέφρων, αλλά μη αρεστός στον προοδευτικό Βενιζέλο.Ο Μελέτιος Μεταξάκης πατριώτης ων,ομόφρων, συνοδοιπόρος και ανερμάτιστος ομοϊδεάτης, ως έχων την τουρκική υπηκοότητα, χειροτονήθηκε επίσκοπος Κιτίου στην Κύπρο. Ο Βενιζέλος όμως τον ήθελε Αθηνών, αλλά επειδή ήταν Τούρκος υπήκοος και όχι Έλληνας, με κανένα τρόπο δεν μπορούσε να γίνει Αθηνών. Διό ο Βενιζέλος σε μία νύχτα του δίδει με κατεπείγον νομοσχέδιο την ελληνική ιθαγένεια. Και κατόπιν με ολοκληρωτικές αλλά προοδευτικές διαδικασίες, εκδιώκεται εκ του θρόνου των Αθηνών, ο κανονικός αρχιεπίσκοπος Θεόκλητος και εγκαθίσταται ως μοιχός και πατραλοίας ο Μελέτιος, ο εκλεκτός του Βενιζέλου. Κατά την διάρκεια της εκστρατείας στην Μικρά Ασία, ο Βενιζέλος χάνει τις εκλογές από τους αντιπάλους του, και η νέα κυβέρνηση επαναφέρει στον θρόνο των Αθηνών τον κανονικό αρχιεπίσκοπο, και κακώς αλλά προοδευτικώς εκδιωχθέντα Θεόκλητο. Επανελθών στον Θρόνο κανονικώς ο Θεόκλητος,κινεί τις διαδικασίες, σύμφωνα με το Εκκλησιαστικό Δίκαιο, καθαιρέσεως του μοιχεπιβάτη Μελετίου Μεταξάκη. Αλλά ούτος πρόθυμος ων και υπηρέτης ξένων συμφερόντων και με την κάλυψη αυτών, ίνα μην καθαιρεθεί,δραπετεύει στην Αμερική, με σκοπό ίνα στρατολογηθεί αργότερα, για να ολοκληρώσει την απεργαζομένη προδοσία. Αυτή λοιπόν η μικρή μεν, αλλά κατά πάντα προοδευτική ομάδα, είναι κατά πάντα υπεύθυνη διά το σχίσμα του 1924, στην καθ'ολου Ανατολική Εκκλησία. Υπάρχει συνέχεια...

avatar

ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΩΤΗΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΣΗ,ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΜΙΣΟΛΟΓΑ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ.ΑΛΛΑ ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ,ΑΦΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΑΝΤΙΜΕΤΟΠΟΙ ΜΕ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥΣ[[ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ,ΑΛΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ]] ΠΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΒΙΑΣΤΑ Η ΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΝ,ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΡΜΑΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥΣ...--ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ,ΑΠΟΡΙΕΣ,ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ? ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΩ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ... Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΩΣ ΠΑΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΑ ΤΩΝ ΕΦΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΟΒΙΟΝ ΠΡΑΞΙΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.ΧΩΡΙΣ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΣΠΑΣΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΣΕ ΗΜΕΡΟΓΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ.ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΔΕ ΣΥΓΧΗΣΙ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΥΠΕΡΠΗΔΩΝΤΑΣ 13 ΗΜΕΡΕΣ,ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΩΝΗ.--[ΣΥΝΟΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ]-- ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΟΡΙΣΑΝ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΝΑ ΕΩΡΤΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝ ΘΕΛΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΣΕΙ ΘΑ ΜΑΘΕΙ.ΕΔΩ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΜΟΝΟ ΔΥΟ.1)ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΩΡΤΑΖΩΜΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ Π.Χ.ΛΑΤΙΝΟΥΣ,ΚΑΙ 2)ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΒΕΙ ΝΑ ΕΩΡΤΑΣΘΕΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟ[ΔΗΛ.ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ]ΚΑΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ...--ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΔΙΩΡΘΩΣΗ---ΕΓΚΥΚΛΕΙΟΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ ΤΩ 1583 ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ[ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΛΗΣΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΝ ΤΑ ΠΑΤΡΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ,ΚΑΙ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΝΑ ΧΥΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΥΛΑΤΟΝΤΑΣ ΑΥΤΑ.ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ...ΣΥΜΦΩΝΑ ΔΕ ΜΕ ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΔΙΩΡΙΣΕ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΙΣ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1919 ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΛΑ'Ι'ΚΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΥΣ ΛΕΕΙ---[ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΟΤΕ,ΕΠΕΙΔΗ Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΣ] ΚΑΤΑΡΙΠΤΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΗΘΕΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΓΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ.---ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ----Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΤΡΕΨΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΥΔΑΛΙΟΥ,ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ...ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΒΙΑΣΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ...----ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΕΙΩΝ----Ο ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ Α'ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΕΠΙ ΛΕΞΕΙ----ΚΑΘΑΙΡΕΤΑΙ ΟΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΣΑΝΤΑ --ΕΞΩ ΜΟΝΟΝ ΑΝ ΚΑΤΑ --ΑΝΑΓΚΗΝ Η ΔΙΩΓΜΟΝ Η ΑΛΛΗΝ ΑΙΤΙΑ ΔΕΝ ΗΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΑΧΘΟΥΝ.---ΓΙΑ ΔΕ ΤΩΝ ΥΠΕΡΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ----ΛΕΕΙ Ο ΙΖ'ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΣΑΡΔΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΥΝΟΔΟΥ ΚΑΝΟΝΑΣ---Ο ΠΑΡΩΝ ΚΑΝΩΝ ΣΥΓΧΩΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΙΣ ΞΕΝΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ ΕΩΣ ΟΥ ΝΑ ΕΠΑΝΑΓΥΡΙΣΕΙ ΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΝ ΤΟΥ Η ΝΑ ΑΘΩΩΘΕΙ ΑΠΟ ΥΒΡΙΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΙΑΝ ΟΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΘΡΟΝΟΥ,Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΚΕΙΝΟΣ ΟΠΟΥ ΑΔΙΚΩΣ ΚΑΙ ΤΥΡΑΝΚΩΣ ΔΙΩΧΘΗ Η ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ,ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ,Η ΔΙΑΤΙ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΟΣΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΚΑΙ ΔΟΞΑΖΕΙ Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Η ΔΙΑΤΙ ΥΠΕΡΜΑΧΕΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΝΑΣΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ,ΚΑΘΩΣ ΤΑ ΑΥΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ, ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΙΟΥΤΟΥΣ ΓΑΡ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟΝ...--ΑΝΑΓΚΗΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑ ΝΑ ΥΠΑΓΗ ΕΙΣ ΑΛΛΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ ΑΘΩΟΣ ΜΕΝ ΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ [ΑΛΗΘΕΣ]ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΝ ΚΑΘΩΣΙΩΜΕΝΟΣ ΟΜΩΣ ΥΠΟΔΙΚΟΣ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΥΡΑΝΙΑΝ ΤΩΝ ΔΙΩΚΟΝΤΩΝ.ΟΘΕΝ ΣΚΛΗΡΟΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΘΡΩΠΟΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΟΙΟΥΤΟΤΡΟΠΩΣ ΔΙΩΧΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΡΟΝΟΝ ΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕ ΚΑΘΕ ΦΙΛΟΦΡΟΣΥΝΗΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΙΝ.---ΕΡΜΗΝΕΙΑ---ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ,ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΔΕΞΙΩΣΙΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΙΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΑΙ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣ ΟΥΣ ΑΝ ΥΠΑΓΩΣΙΝ.ΟΙ ΔΕ ΜΗ ΟΥΤΩ ΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΥΣ ΣΚΛΗΡΟΤΑΤΟΝ ΑΛΗΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΘΡΩΠΟΝ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΙΟΥΣΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥΤΟΝ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΣ ΑΜΑΡΤΑΝΟΥΣΙ...ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΔΙΚΩΣ ΚΑΘΑΙΡΕΘΕΝΤΩΝ---ΛΕΓΕΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΧΡΙΣΟΣΤΟΜΟΣ [ΛΟΓΟΣ Γ' ΥΠΕΡ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΘΗ ΔΙΑ ΦΘΟΝΟΝ Η ΑΛΛΗΝ ΑΔΙΚΟΝ ΑΙΤΙΑ ΑΥΤΟ ΕΙΣ ΜΕΝ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙ ΜΙΣΘΟΝ ΜΕΓΑΛΗΤΕΡΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ ΟΘΕ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΛΥΠΗΤΑΙ,ΕΙΣ ΔΕ ΤΟΥΣ ΑΔΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΝ ΚΑΘΗΡΑΝΤΑΣ ΠΡΟΞΕΝΕΙ ΚΟΛΑΣΙΝ..--ΑΥΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΔΑΛΙΟΝ...ΖΗΤΑΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΘΩΜΑ.ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΠΙΣΗΣ ΖΗΤΩ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΩΣ ΒΟΛΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΕ.ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥΣ ΘΕΙΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΗΠΗΡΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΑ ΟΣΑ ΑΝΙΚΟΥΣΤΑ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ....----ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΝ΄--ΠΟΙΟΙ ΑΠΟΚΟΠΗΣΑΝ ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ? ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ,ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ? ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ,ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ, ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΝΑ ΥΠΟΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΥΦΛΑ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΜΦΑΝΕΣΤΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΝΟΥΝ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ,ΚΑΙ ΑΘΕΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ? --ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΤΕΤΟΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ,ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΡΕΕΙ ΥΠΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑΣ ΝΕΟΤΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΜΑΣ.---ΑΝ ΕΓΙΝΕΤΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΣΥΜΕΝΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΑΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ((ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΟ ΔΟΓΜΑ))ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΥΤΟΥΜΕ ΚΙΟΛΑΣ,ΣΕ ΕΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,ΚΑΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΙΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΝΑ ΛΑΤΡΕΥΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΕ ΜΙΑ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΤΟΝ ΕΝΑ ΑΛΗΘΗΝΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΣΕ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΜΗΝ ΓΕΝΟΙΤΟ-------Η ΑΝΩΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΗ...

avatar

Ο Βενιζέλος στις αρχές του 1918 με διάταγμά του, διαλύει την ιερά Σύνοδο της ιεραρχίας, δηλ.έχουμε κατάργηση της δημοκρατικής διοικήσεως της Εκκλησίας,όπου επικρατεί η των πλειόνων ψήφος και γνώμη των πολλών, και αντ'αυτής εισάγεται δημοκρατικώς, το ολοκληρωτικό και ολιγαρχικό σύστημα διοικήσεως αυτης δι' <Αριστίνδην Συνόδου>, όπου αντίθετα επικρατεί και εφαρμόζεται η γνώμη των ολίγων και δοσιλόγων,της εκλεκτής ομάδος των επιόρκων βενιζελικών ιεραρχών.Ούτοι διά των εντεταλμένων ενεργειών του Βενιζελικού καθεστώτος,και της τριανδρίας, Πλαστήρα,Γονατά, Κουντουργιώτη, και στις αρχές του 1918, κατεβάζουν εκ του αρχιεπισκοπικού θρόνου τον κανονικό αρχιεπίσκοπο Θεόκλητο Μηνόπουλο και αναβιβάζουν στον αρχιεπισκοπικό θρόνο τον εκλεκτό του Βενιζέλου Μελέτιο Μεταξάκη.Στην συνέχεια προβαίνουν στην καθαίρεση του Θεοκλήτου και στην φυλάκιση αυτού. Ο πατριάρχης της Κων-λεως Γερμανός Ε΄ κατόπιν πολλών διαφωνιών και πολλών αντιξοοτήτων,παραιτείται στις 12-10-1918 και αποσύρεται στην Χαλκηδόνα,οπου τον Δεκέμβριο του 1920 αποθνήσκει, και χηρεύει ο πατριαρχικός θρόνος.Στο διάστημα αυτό, από της παραιτήσεως του Γερμανού Ε' και μέχρι της αναδείξεως νέου πατριαρχου,τοποτηρητής ορίζεται ο Προύσσης ΔΩΡΟΘΕΟΣ.Οικουμενιστής σφόδρα, καταστάς υπόδειγμα και παράδειγμα οικουμενιμενιστικών φρονημάτων, διό εκδίδει την οικουμενιστικήν και παναιρετικήν εγκύκλιον του 1920 <προς απάσας τας εκκλησίας του Χριστού>.Στην Ελλάδα επικρατούν στις εκλογές οι βασιλικοί.Εκδιώκεται ο Μελέτιος Μεταξάκης από Αθηνών και επανέρχεται κανονικώς ο Θεόκλητος Μηνόπουλος.Ο θεόκλητος κανονικώς καθαιρεί τον μοιχεπιβάτη Μελέτιο, αλλά ούτος δραπετεύει στην Αμερική.Μετά την Μικρασιατική καταστροφή, η χούντα των δικτατόρων,της επαναστατικής κυβερνήσεως, Γονατά Πλαστήρα, Κουντουργιώτη, καταργεί τον κανονικό αρχιεπίσκοπο Θεόκλητο, και δημοκρατικώς και πάλιν <δι΄αριστίνδην συνόδου>,αναβιβάζουν τον νεαρό αχιμανδρίτη τον 55 ετών όντα,Χρυσόστομο Παπαδόπουλο,στον θρόνο των Αθηνών.Η απόφαση αυτή παρθηκε, περί της αναδείξεως του Χρυσοστόμου,στο γραφείο του δικτάτορα Πλαστήρα,με την συμμετοχήν των υπουργών, Γονατά,Σιώτη,Σιδέρη και Ρέντη.Αναβιβαζόμενος στον θρόνο των Αθηνών ο Χρυσόστομος, όλως παρανόμως και αντικανονικώς, ως και αυτός ομοίως μοιχεπιβάτης ων, προβαίνει στην χειροτονία βενιζελικών και προοδευτικών αρχιερέων,με σκοπό τον έλεγχο της ιεραρχίας.Είναι ποτέ δυνατόν απο οποιονδήποτε εχέφρων να ισχυρισθεί ότι η <αριστίνδην σύνοδος> αποτελεί κανονική πράξη στην Εκκλησία; Αυτόν <τον κανονικό τρόπο> εφήρμοζε στους αιώνες η Εκκλησία, όταν εξέλεγε αρχιεπισκόπους και πατριάρχες;Συνεχίχεται...

avatar

Στις 23-2-1923 εκλέγεται διά των εγκαθέτων,των ελεγχομένων,των επιόρκων και των διορισμένων υπό του βενιζελικού καθεστώτος, όλως παρανόμως, αντικανονικώς και ολιγαρχικώς ενεργουμένων ιεραρχών, ο από αρχιμανδρίτης και μοιχεπιβάτης Χρυσόστομος Παπαδόπουλος.Όλα ηταν τακτοποιημένα,συζητημένα και ειλημμένα στην αντζέντα της προδοσίας και του επερχομένου σχίσματος, τη συμπαιγνεία του Μελετίου Μεταξάκη, διότι όπως λέγει και ο ποιητής, πάντοτε βρίσκεται ο Εφιάλτης και οι Μήδοι θα περάσουν.Όλα ήταν προετοιμασμένα διά την προδοσίαν, χωρίς ντροπή, τελείως ξεδιάντροπα,χωρίς ηθικούς φραγμούς και όρια,χωρίς ίχνος εντίμου συνειδήσεως,άνευ ορίου υποκρισίας, ολους τους υπερέβησαν,εμπαίζοντες και θεατρενίζοντες τους πάντες και τα πάντα, εργαζόμενοι τα έργα του σκότους, στην αποκρυφή και στο έρρεβος. Αυτό το δίδυμο του διαβόλου είναι οι πρωτεργάτες και οι υπευθυνοι διά το εορτολογικό και ημερολογιακό Σχίσμα της ενότητος της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.Ενός κακού δοθέντος,μύρια έπονται.Μέσα στην προσφυγιά, στο αίμα και στον χαλασμό της Μικρασιατικής καταστροφής,ούτοι οι ραδιούργοι επετέλεσαν εν Ελλάδι την μεγαλύτερη προδοσία και αυτής ακόμα της Μικρασιατικής καταστροφής.Συνεχίζεται....

avatar

<Είτε εις τα μικρά, είτε εις τα μεγάλα αμαρτάνων,το ίδιον εστίν,διότι εξ αμφοτέρων ο νόμος του Θεού αθετείται>.Ζ' Οικ.Συν.Άγ. Ταράσιος.Επίσης αίρεσις εστί το μικρόν τι εκ της Πίστεως παρεκλίνον. Ιερόν Πηδάλιον,περί αιρέσεων.<Και ουκ αν είπεν εάν τα εναντία καταγγέλουσιν, ή ανατρέπουσιν το παν, αλλά καν μικρόν τι, ευαγγελίζονται παρ' ο ευαγγελισάμεθα,καν το τυχόν παρακινήσουσιν, ανάθεμα έστω>.Υπομ.στην προς Γαλάτας του ιερού Χρυσοστόμου.Παράδοσις εστίν, μηδέν πλέον ζήτει.Η απάτη της αλλαγής του ημερολογίου και της εξαπάτησης του Ελληνικού λαού, κατά διαβολικό και αντίχριστο τρόπο, ηταν ότι το ημερολόγιο αυτό είναι χαλασμένο, διότι έχει χάσει κατά την διάρκεια της εφαρμογής του συνολικά 13 ημέρες, και πρέπει να διορθωθή,με σκοπό να επανέλθη όπως ήταν παλιά από πρώτα.Και επειδή τα μαθηματικά δεν αμφισβηντούνται από κανένα, οσο αγαθός μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε, αυτά και εμείς επικαλούμεθα, δεχόμενοι τον ισχυρισμόν των,ότι πραγματικά έχασε ο χρόνος 13 ημέρες.Με την μέθοδο της αναγωγής στην μονάδα του χρόνου,που είναι η ημέρα, πρέπει να δούμε πόσο έχασε η ημέρα.Ο χρόνος όπως όλοι γνωρίζουμε έχει 12 μήνες.Κάθε μήνας έχασε μία (1) ημέρα και 1/12.24=2ώρες, δηλ.συνολικά, 24+2=26 ώρες, έχασε κάθε μήνας.Δηλαδή η κάθε ημέρα έχασε,για να διορθωθή,26/30=0,86666χ60'=51,999'. Δηλαδή η κάθε ημέρα έχασε κατά διάρκεια εφαρμογής του Ιουλιανού ημερολογίου μέχρι και του έτους 1924, 52' λεπτά, και ο χρόνος 13 ημέρες.Το παράδοξο και τελείως εξωπραγματικό και βλακώδες είναι,ότι ενώ έχασε το όλον, ο χρόνος, δεν έχασε το επί μέρους, που είναι η ημέρα,δηλ. την ίδια ημέρα, έχουμε και την αυτήν ισημερίαν,8 Ιουλ.ή 21 Γρηγοριανό.Δηλαδή 12=12 ακριβώς.Και εφ΄όσον το 12=12 και είναι απόλύτως ισότητα, η διαφορά που είναι; και από την ισότητα τι έχει χαθή; Όλοι γνωρίζουμε ότι όταν έχουμε πανσέληνο, τότε η σελήνη είναι 14 ημερών.Και εφ΄όσον έχουν χαθή κατά μυστηριώδη τρόπο οι 13+14=27 ημέρες,πως κάνουμε το Πάσχα με πανσέληνο, και όχι νύχτα σκοτεινή και ασέληνο;Παρακαλώ ας απαντήσει κάποιος.Ευχαριστώ.

avatar

θα πρεπει οι νεοι σημερα να εχουν ανοιχτους τους οφθαλμους της ψυχης τους και σαφως να προσευχονται για να εχουν καθαρη καρδια και πιστη για να γνωρισουν την ΑΛΗΘΕΙΑ!!Το θεμα Παλαιου και Νεου ειναι ιδιαιτερα σημαντικο και δεν αναφερεται μονο στις ημερομηνιες..ειναι δογματικο!Προκειται για καταπατηση των ιερων κανονων-δογματων των ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ και των ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,επομενως σαφως σχετιζεται με την σωτηρια της ψυχης!!Τα μυστηρια των Νεοημερολογητων ειναι ακυρα γιατι δεν τηρησαν τους κανονες της Αποστολικης Συνοδου και της ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ..Δεν ειναι τυχαιο το γεγονος που το Αγιο Φως την ημερα του Πασχα βγαινει μονον την ημερομηνια με το Παλαιο...!!ουτε επισης ειναι τυχαιο οτι πριν τον εορτασμο του Πασχα αλλαζουν την ωρα..???ολα αυτα γινονται σκοπιμα για να μην ανακαλυψει ο κοσμος την Αληθεια και να παραμεινει στην πλανη..ειναι τραγικο..γι`αυτο ο καθε ευσεβης πιστος θα πρεπει να παρει τα ηνια στα χερια του και με την προσευχη στον ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΟ,ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ,να παρακαλει για ΦΩΤΙΣΗ!!και ο Θεος επειδη "παντας θελει σωθηναι" θα τον καθοδηγησει στον δρομο της αληθειας και της σωτηριας κατ`επεκταση.

avatar

Εδώ υπάρχουν κείμενα για το παλιοημερολογίτικο σχίσμα: http://www.egolpion.com/zhlotes.el.aspx

avatar

Οι λεγομενοι παλαιοημερολογίτες ούτε Αγιούς βγάζουν ούτε το άγιο φώς ουτε μύρος έχουν και είναι στην αίρεση των ακεφάλων και στην αίρεση των αναβαπτιζόντων

avatar

aftoi poy akolouyhoun to neo imerologio aneroun tous agious pateres giti ot THEOS os pndognostis pou ine otan oi pateres kathorizan tis imerominies me to paleo imerologio an ipirxe lathos stous ipologismous o THEOS tha tous fotize na alaksoun tis imerominies alla oi neoimerologites diagrafoun tous Agious kai akolouthoun ton papa

avatar

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑς.ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ,ΠΩΣ ΕΙΜΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ.ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΓΙΑΤΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΡΑ ΜΟΥ ΗΤΑΝ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΖΗΛΩΤΕΣ ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ.ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥς ΘΑΥΜΑΖΑ,ΔΙΑΒΑΖΑΝ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ(ΕΤΣΙ ΛΕΝΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ()ΝΗΣΤΕΙΕΣ,ΚΑΝΟΝΕΣ.ΟΛΑ ΚΑΛΑ,ΤΕΛΕΙΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ.ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΚ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΤΗς ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.ΣΑΝ ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΕΤΟΙΜΑΣΤΗΚΑΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ.ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΜΑΣ ΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΑΛΛΑ ΜΑς ΕΒΑΛΕ ΝΗΣΤΕΙΑ ΑΛΛΕΣ 20 ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟ.ΠΡΩΤΟ ΣΟΚ.ΦΕΥΓΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ ΜΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑ.ΤΟΥ ΣΤΕΛΝΑΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΑ,ΔΕ ΛΑΒΑΜΕ ΠΟΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.ΠΟΛΛΕς ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ,ΠΕΙΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΚΑΜΜΙΑ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ.ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΤΗ ΒΡΗΚΑΜΕ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟΥ ΠΑΠΑ ΟΠΩΣ ΑΚΟΥΩ ΝΑ ΛΕΝΕ ΜΕΡΙΚΟΙ.ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΤΑ ΠΕΘΕΡΙΚΑ ΜΟΥ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΑΚΟΥΩ ΝΑ ΛΕΝΕ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗΛΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕς,ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΜΑ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΝΑ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ;ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΕΙΝΑΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΥΡΝΟΥΝ ΑΛΛΟΥ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ.ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΜΟΥ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟ;ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ;ΜΙΣΟΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ.ΚΑΡΔΙΑ ΠΑΝΤΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ.ΤΑ ΕΧΩ ΖΗΣΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΑ ΛΕΩ.ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΒΡΑΙΟΣ ΤΟ ΕΚΑΝΕ.Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ,ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ.ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

avatar

ΚΥΡΙΑ ΜΑΤΙΝΑ ΜΗΝ ΜΠΕΡΔΕΥΤΕ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΕΛΑΤΩΜΑΤΑ-ΑΜΑΡΤΙΕΣ,ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗΣ.ΑΠΟ ΑΝΩΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΗ!

avatar

kalhspera.Eimai pontia kai pao me to palio hmerologio(opws kai oi perissoteroi pontioi).Apo thn stigmoi pou oloi i ellada phgenai me to palio gia pio logo allaksan?mono kai mono gia tis agores?kai giati i ekklhsia akolouthise?Se ena apo ta vivlia tou paisiou leei pws tha erthei kairos pou tha katarieste ton papa(auto shmainei oti tha ton katariounte epidei phgainoun kapoioi me to neo hmerologio pou ekane o papas?)pio panw diavasa gia kapion pou leei oti emeis pou pame me to palio den eimaste vaptismeni.ti vlakies einai aytes?dld i propapoudes sas pou phgenan me to palio den einai vaptismeni kai apo tote pou pate me to neo theoriste vaptismeni?ti allo tha akousw?????

olga122

kalhspera.Eimai pontia kai pao me to palio hmerologio(opws kai oi perissoteroi pontioi).Apo thn stigmoi pou oloi i ellada phgenai me to palio gia pio logo allaksan?mono kai mono gia tis agores?kai giati i ekklhsia akolouthise?Se ena apo ta vivlia tou paisiou leei pws tha erthei kairos pou tha katarieste ton papa(auto shmainei oti tha ton katariounte epidei phgainoun kapoioi me to neo hmerologio pou ekane o papas?)pio panw diavasa gia kapion pou leei oti emeis pou pame me to palio den eimaste vaptismeni.ti vlakies einai aytes?dld i propapoudes sas pou phgenan me to palio den einai vaptismeni kai apo tote pou pate me to neo theoriste vaptismeni?ti allo tha akousw?????

avatar

koita na diavasw ola ta parapanw sxolia den ginete gt einai parapolla kai zalistika.,.pantws gia osous lene oti egw eimai me to neo gt etsi genithika kai kati tetoia trela ena tha tous pw!!!o xristos eipe meletate tas grafas kai oxi pisteve kai mi erevna.,.e3alou to na pistepseis sto neo imerologio einai san na pisteveis se kati diaforetiko apo afto pou didakse o theos...oi neomerologites,den alaksan mono tin imerominies.,.dextikan ton papa stin ekklisia tous,alaksan to evagkelio kai prosthesan dika tous logia kai kiriotero apsifisan ta logia tou theou kai prosthesan dika tous.,.,.,.eleftheroi eiste na pistevete opou thelete alla mi pate san ta provata.,.

avatar

αγαπητη ολγα,αγαπητε χρηστο.Και μονο οτι πιστευετε οτι ειστε οι σωστοι και οτι οι νεοημερολογιτες ειναι κακοδοξοι κτλ,πεφτετε σε περηφανεια.Φυσικα ποιος το δεχεται αυτο;δε πιστευω σε ημερομηνιες,ο Κυριος ειναι για ολους και περισσοτερο για τους αμαρτωλους.Δε θα ανοιξω θεμα,εσεις ειστε αυτοι που θα σωθειτε...ετσι δε νομιζετε;μονο να μας πειτε με πιο παλιο θα σωθειτε.με αυτο που εισασταν πριν 2,3 η και περισσοτερα χρονια;η με αυτο που ειστε τωρα;γιατι εμας τους νεους μας μπερδεψατε,με ποσους ακομα θα χωριστειτε;οχι τιποτε αλλο,για να σωθουμε και εμεις,,,,επισης ο Παισιος αγαπουσε παρα πολυ τους νεοημερολογιτες.Ειχε καθαρη καρδια και αληθινη αγαπη

avatar

Ο Χριστός ακολούθησε το Ν. Ημερολόγιο.

Οι Εβραίοι γιόρταζαν το Πάσχα ημέρα Σάββατο, όπως διέταξε ο Θεός. Και όμως ο Χριστός πρωτοτύπησε ! Γιόρτασε το Πάσχα με τους μαθητές Του ημέρα Πέμπτη. Άλλαξε την θεόσδοτη Παράδοση !...

Υπάρχει και συνέχεια. Ο Θεός καθιέρωσε δια του Μωυσέως ορισμένες γιορτές (Πάσχα, Σκηνοπηγία, Πεντηκο­στή κ.α.). Τότε οι Εβραίοι είχαν δικό τους ημερολόγιο το «Σεληνιακό». Και γιόρταζαν τις Εορτές βάσει του ημερολο­γίου τους. Ο Καίσαρας Ιούλιος το 50 π.Χ. περίπου με την συνεργασία του αστρονόμου Σωσιγένη διόρθωσε το Ρωμαϊκό ημερολόγιο και έκανε το «Ιουλιανό». Το Ισραήλ ήταν τότε μέλος του Ρωμαϊκού κράτους. Και δέχθηκε το νέο Ιουλιανό ημερολόγιο. Από τότε οι Εβραίοι προσάρμοσαν τις θεόσδοτες γιορτές τους σ' αυτό το ημερολόγιο. Ενώ ο Θεός τις προσάρμοσε στο Σεληνιακό ημερολόγιο, τώρα οι Εβραίοι τις προσαρμόζουν στο νέο Ιουλιανό ημερολόγιο !

Όταν ήρθε ο Χριστός, δεν επανέφερε τις γιορτές στο παλαιό Σεληνιακό ημερολόγιο. Ακολούθησε το νέο Ημερολόγιο. Σεβάσθηκε την αλλαγή, προσαρμογή αυτή ! Και γιόρτασε τις γιορτές σύμφωνα με το νέο Ημερολόγιο (Μεσοπεντηκοστή κ.α.). Το ίδιο έκαναν οι Απόστολοι. Γιόρτασαν την Πεντηκοστή βάσει του νέου Ημερολογίου !

avatar

οι παλαιοημερολογιτες ειναι πλανεμενοι.ΤΕΛΟς

avatar

γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου

Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε τον Γέροντα, ήταν το θέμα του ημερολογίου. Πονούσε για το χωρισμό και προσευχόταν. Λυπόταν για τις παρατάξεις των παλαιοημερολογιτών που είναι ξεκομμένες σαν τα κλήματα από την Άμπελο, και δεν έχουν κοινωνία με τα Ορθόδοξα Πατριαρχεία και τις κατά τόπους αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Μερικές τέτοιες ενορίες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ενώθηκαν καθ' υπόδειξή του με την Εκκλησία κρατώντας το παλαιό ημερολόγιο.

Έλεγε, λοιπόν ο Γέροντας: «Καλό ήταν να μην υπήρχε αυτή η εορτολογική διαφορά, αλλά δεν είναι θέμα πίστεως». Στις ενστάσεις ότι το νέο ημερολόγιο το έκανε Πάπας, απαντούσε: «Το νέο ημερολόγιο το έκανε Πάπας και το παλιό ειδωλολάτρης», εννοώντας τον Ιούλιο Καίσαρα. Για να φανεί καλύτερα η τοποθέτηση του Γέροντα στο θέμα του ημερολογίου, παρατίθεται στη συνέχεια μια σχετική μαρτυρία:

Ορθόδοξος Έλληνας με την οικογένειά του ζούσε χρόνια στην Αμερική. Είχε όμως σοβαρό πρόβλημα. Ο ίδιος ήταν ζηλωτής (παλαιοημερολογίτης), ενώ η γυναίκα και τα παιδιά του ήταν με το νέο ημερολόγιο. «Δεν μπορούσαμε να γιορτάσουμε μια γιορτή σαν οικογένεια μαζί», έλεγε. «Αυτοί είχαν Χριστούγεννα, εγώ του Αγίου Σπυρίδωνος. Εγώ Χριστούγεννα, αυτοί του Αϊ-Γιαννιού. Και αυτό ήταν το λιγότερο. Το χειρότερο ήταν το να ξέρεις, όπως μας δίδασκαν, ότι οι νεοημερολογίτες είναι αιρετικοί και θα κολασθούν. Μικρό πράγμα είναι να ακούς συνέχεια ότι η γυναίκα σου και τα παιδιά σου πρόδωσαν την πίστη τους, πήγαν με τον Πάπα, τα μυστήριά τους δεν έχουν χάρη, κ.ά.π. Ώρες συζητούσαμε με τη γυναίκα μου, αλλά άκρη δε βρίσκαμε. Για να πω την αλήθεια, κάτι δε μου άρεσε και στους παλαιοημερολογίτες. Ιδίως όταν έρχονταν κάποιοι δεσποτάδες και μας μιλούσαν. Δε μιλούσαν με αγάπη και με πόνο για τους πλανεμένους (όπως τους θεωρούσαν) νεοημερολογίτες. Αλλά θαρρείς πως είχαν ένα μίσος και χαίρονταν, όταν έλεγαν ότι θα κολασθούν. Ήταν πολύ φανατικοί. Όταν τελείωνε η ομιλία τους, ένιωθα μέσα μου μια ταραχή. Έχανα την ειρήνη μου. Όμως, ούτε σκέψη να φύγω από την παράδοσή μας. Πήγαινα να σκάσω. Σίγουρα θα πάθαινα κάτι από τη στενοχώρια. Σ' ένα ταξίδι μου στην Ελλάδα, είπα τον προβληματισμό μου στον ξάδερφό μου Γιάννη. Εκείνος μου μίλησε για κάποιον γέροντα Παΐσιο. Αποφασίσαμε να πάμε στο Άγιον Όρος, για να τον συναντήσω. Φθάσαμε στην «Παναγούδα». Ο Γέροντας μας κέρασε με γελαστό πρόσωπο και με έβαλε να καθήσω δίπλα του. Τα είχα χαμένα. Ένιωθα, όπως μου συμπεριφερόταν, σα να με γνώριζε από καιρό, σα να ήξερε τα πάντα για μένα. «Πώς τα πας με τ' αυτοκίνητα εκεί στην Αμερική;» Ήταν η πρώτη κουβέντα του. Σάστισα. Ξέχασα να αναφέρω πως η δουλειά μου ήταν στους χώρους σταθμεύσεως αυτοκινήτων, και φυσικά όλο με αυτοκίνητα ασχολούμουν.

«Καλά τα πάω», ήταν το μόνο που μπόρεσα να ψελλίσω, κοιτώντας σα χαμένος το Γέροντα. «Πόσες Εκκλησίες έχετε εκεί που μένεις»; «Τέσσερις», απάντησα και δεύτερο κύμα έκπληξης με κατέλαβε. «Με το παλιό ή με το νέο»; Ήρθε ο τρίτος κεραυνός, που όμως, αντί να μεγαλώσει τη σαστιμάρα μου, κάπως με εξοικείωσε, με ...προσγείωσε, θα έλεγα, με το χάρισμα του Γέροντα. «Δυο με το παλιό και δυο με το νέο», του αποκρίθηκα. «Εσύ πού πας»; «Εγώ με το παλιό και η γυναίκα μου με το νέο», απάντησα. «Κοίτα. Να πας κι εσύ εκεί που πηγαίνει και η γυναίκα σου», μου είπε με μια αυθεντικότητα, και ετοιμαζόταν να μου δώσει εξηγήσεις. Αλλά για μένα το θέμα είχε τελειώσει. Δε χρειαζόμουν εξηγήσεις και επιχειρήματα. Κάτι το ανεξήγητο συνέβη μέσα μου, κάτι το θεϊκό. Ένα βάρος έφυγε και τινάχτηκε μακριά μου. Όλα τα επιχειρήματα και όλες οι απειλές και οι αφορισμοί για τους νεοημερολογίτες, που χρόνια άκουγα, εξανεμίστηκαν. Ένιωθα τη χάρη του Θεού που μέσω του Αγίου του δρούσε επάνω μου και με πλημμύριζε με μια ειρήνη που χρόνια αναζητούσα. Η κατάσταση που ζούσα θα εκδηλώθηκε στο πρόσωπό του...

Εκείνο που θυμάμαι είναι ότι αυτό μάλλον έκανε τον Γέροντα να σταματήσει για λίγο. Αλλά έπειτα συνέχισε με μερικές εξηγήσεις. Ίσως για να τις λέω σε άλλους. Ίσως και για να τις χρησιμοποιήσω για τον εαυτό μου σε καιρό πειρασμού, όταν θα περνούσε εκείνη η ουράνια κατάσταση.

«Και εμείς βέβαια εδώ στο Άγιον Όρος με το παλιό πάμε. Αλλά είναι άλλη περίπτωση. Είμαστε ενωμένοι με την Εκκλησία, με όλα τα Πατριαρχεία, και μ' αυτά που έχουν το νέο ημερολόγιο και μ' αυτά που έχουν το παλιό ημερολόγιο. Αναγνωρίζομε τα μυστήριά τους και αυτοί τα δικά μας. Οι ιερείς τους συλλειτουργούν με τους ιερείς μας. Ενώ αυτοί οι καημένοι ξεκόπηκαν. Οι περισσότεροι και ευλάβεια έχουν και ακρίβεια και αγωνιστικότητα και ζήλο Θεού. Μόνο που είναι αδιάκριτος, «οι κατ' επίγνωσιν». Άλλοι από απλότητα, άλλοι από αμάθεια, άλλοι από εγωισμό, παρασύρθηκαν. Θεώρησαν τις 13 μέρες θέμα δογματικό και όλους εμάς πλανεμένους, και έφυγαν από την Εκκλησία. Δεν έχουν κοινωνία ούτε με τα Πατριαρχεία και τις Εκκλησίες που πάνε με το νέο, αλλά ούτε και με τα Πατριαρχεία και τις Εκκλησίες που πάνε με το παλιό, γιατί δήθεν μολύνθηκαν από την επικοινωνία με τους νεοημερολογίτες. Και όχι μόνον αυτό. Και αυτοί οι λίγοι που έμειναν, έγιναν, δεν ξέρω και εγώ, πόσα κομμάτια. Και όλο και κομματιάζονται και αλληλοαναθεματίζονται και αλληλοαφορίζονται και αλληλοκαθαιρούνται. Δεν ξέρεις πόσο έχω πονέσει και πόσο έχω προσευχηθεί γι' αυτό το θέμα. Χρειάζεται να τους αγαπάμε και να τους πονάμε και όχι να τους κατακρίνουμε, και πιο πολύ να προσευχόμαστε γι' αυτούς να τους φωτίσει ο Θεός, και αν τύχει καμιά φορά και μας ζητήσει κανείς με καλή διάθεση βοήθεια, να λέμε καμιά κουβέντα».

Πέρασαν πάνω από πέντε χρόνια από την κοίμηση του Γέροντα. Ο κ. Χ. ήλθε στην «Παναγούδα» να ευχαριστήσει τον Γέροντα, γιατί έκτοτε βρήκε την πνευματική, αλλά και την οικογενειακή του σωτηρία και με δάκρυα στα μάτια διηγήθηκε τα ανωτέρω.

Με την αγάπη, την προσευχή και την διάκρισή του, γνώριζε πότε να μιλά, πώς να ενεργεί και να βοηθά αθόρυβα τη μητέρα Εκκλησία, αποφεύγοντας τα άκρα και θεραπεύοντας πληγές που ταλαιπωρούν το σώμα της Εκκλησίας και σκανδαλίζουν τους πιστούς.

------------

* Από το βιβλίο «Βίος γέροντος Παϊσίου του Aγιορείτου», Ιερομονάχου π. Ισαάκ (σελ. 691 - 696).

Από micharhangel στις Friday 21 March @ Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2008 2:09 μμ Permalink Tags: παλαιοημερολογιτικό

avatar

ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑΔΕ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΟΠΩΣ ΑΠΟΔΙΚΝΙΕΤΕ ΤΩΡΑ.ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ ΛΑΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΕΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ε;

avatar

Χαίρεται αγαπητοί μου αδελφοί...

Είμαι Χριστιανός Ορθόδοξος, τελειόφοιτος του εκκλησιαστικού Λυκείου Βόλου, με τους μισούς του οικογενειακού δέντρου, να έχουν ασπασθεί το λειτούργημα της Ιεροσύνης και του Μοναχισμού... Το όνειρο μου από παιδάκι μέχρι και τώρα που είμαι 29, είναι να γίνω διάκονος του θεού και του συνανθρώπου και σ αυτό έχω τη συμπαράσταση της συζύγου μου... Δεν βρήκα ποτέ την ιεροσύνη κάτι σαν βιοπορισμό, όπως αρκετοί σήμερα... Πραγματικά διαβάζοντας όλα τα παραπάνω, μπερδεύτηκα αρκετά, όσων αφορά το ημερολογιακό θέμα... Που θα μου προτείνατε αδελφοί μου να γίνω κληρικός εφ΄ όσων είναι θέλημα θεού; Στο παλαιό ή στο νέο ημερολόγιο; και γιατί; Σας διαβεβαιώνω ότι δεν με ενδιαφέρει ο μισθός, αλλά το έργο μου απέναντι στον Θεό και σε σας αδέλφια μου...

Ίσως είμαι γραφικός, αλλά θα ήθελα τα φώτα σας...

micharhangel

Αγαπητέ αδερφέ Κωνσταντίνε να χειροτονηθείς εκεί όπου υπάρχει εκκλησιαστική κοινωνία με όλα τα ορθόδοξα πατριαρχεία και τις ορθόδοξες Αυτοκέφαλες εκκλησίες είτε ακολουθούν το παλιό είτε το νέο ημερολόγιο,και αυτοί δεν είναι οι "παλαιοημερολογήτες" οι οποίοι δεν δέχονται πχ ούτε το Άγιον Όρος παρότι ακολουθεί το παλιό παρα μόνο την Εσφιγμένου που ακολουθεί τις δοξασίες τους.Δεν λέμε οτι έχουν σε όλα άδικο,σε πολλά συμφωνούμε,οπως στο θέμα του Οικουμενισμού πχ,αλλά οταν θέλεις να παλέψεις για την ορθοδοξία μπορείς να το κάνεις και εκ των έσω χωρίς να κάνεις δική σου εκκλησία,αυτό άλλωστε έλεγε και ο γ.Παίσιος που κάποια στιγμή στις αρχές ήταν με το παλαιό αλλά μετά είδε πλάνες και ακολούθησε το νέο ως πιό σωστό.Βέβαια η πίστη και τα έργα σώζουν αλλά αφού επιθυμείς την Ιερωσύνη αν είναι να κάνεις κάτι κανε το εκκλησιολογικά σωστα αυτή είναι η συμβουλή μας...

φιλικά απο τον ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΟΣΜΟ

avatar

Για, ειμαι 35 χρονων απο Κυπρο , Πριν απο 3 χρονια εκαμα ομολογια και αρνηθηκα την φιλοπαπικη εκκλησια της Κυπρου. Μα που ξανακουσατε να βγαζουν και αποδηξη για σας κανουν αγιασμο? Να θελουν χρηματα για να σε βαπτησουν και να πεθανης στοιχιζει 500 ευρο? Χαιρομαι που εγινα ορθοδοξος. Αν λετε οτι ειναι υπερυφανια οτι οι παλιοημερολογητες ειναι ανενδοτοι τοτε ολοι οι μαρτυρες αγιοι μαρτυρησας περυφανοι και εμειναν πιστοι στην παραδοση των αποστολων απως τονιζει και Ο Απ. Παυλος. Για ονομα του Θεου ο Θεος μιλαει για αγαπη μεταξη μας αλλα τονιζει οτι ηρθε να φερει μαχαιρα αναμεσα στον κοσμο για χαρη του (πιστη). Η παρερμινια των γραφων εστι βλασφημια ασυγχωριτη. Και αν το παλιο ειχε πλανες τοτε ολοι οι αγιοι πριν το 1924 τι ηταν? Περηφανος ειναι αυτος που λεει οτοι οι οικουμενικες Συνοδοι εσφαλαν περι εορτολογιου και εμεις οι σοφοι διορθωσαμε τους Αγιους. Καμια σχεσει με κακοδοξους αυτο διατασει ο ξε αποστολος κανονας.(σελ 85 στο ιερο πηδαλιον) Και οποιου του αρεσει. Δεν ειμαστε εμεις ΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ αλλα ο Χριστος και οι αποστολοι αυτους να ακουτε και κανενα αλλο. Ο χριστο δεν μας υποχρεωνει να τον ακολουθησουμε αλλα ολοι ειναι ευποσδεκτοι. Δεν λεω οτι τωρα σωθηκα χαχα αυτο ειναι γελειο μην πλανησθε χωρις εργα η πιστη ειναι νεκρη και τα εργα μου ειναι "0" Ο θεος να μας ελεηση για να εχουμε ελπιδα σωτηριας.

avatar

Ο προσδιορισμός της Κυριακής του Πάσχα αποτέλεσε περίπλοκο πρόβλημα για τις Εκκλησίες και προκάλεσε σφοδρές έριδες.

Η Α' Οικουμενική σύνοδος της Νίκαιας (325) όρισε ως μέρα του Πάσχα την πρώτη Κυριακή μετά την πανσέληνο που ακολουθεί την εαρινή ισημερία της 21ης Μαρτίου.

Καθόρισε επίσης ότι, εφόσον η πανσέληνος είναι Κυριακή, το Πάσχα θα γιορτάζεται την αμέσως επόμενη Κυριακή.

Επειδή η πρώτη μέρα της Σελήνης τοποθετείται μεταξύ 8ης Μαρτίου και 5ης Απριλίου, το Πάσχα μπορεί να πέσει στο διάστημα μεταξύ 22ας Μαρτίου και 25ης Απριλίου.

Οι ημερομηνίες αυτές υπολογίζονται με το παλαιό ημερολόγιο (Γρηγοριανό), γιατί μ' αυτό καθορίζεται η εαρινή ισημερία. Για να βρούμε τα όρια μέσα στα οποία γιορτάζεται το Πάσχα, σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, προσθέτουμε 13 μέρες. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ?ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΟ ΝΕΟ Η ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΟΠΟΙΟ ΣΑΣ ΒΟΛΕΥΕΙ...avatar

αγαπητη κατερινα,δεν κοιταται ολοι να εχετε αγαπη και οι ημερομηνιες ειναι για αυτους που δεν εχουν καταλαβει....ειμαι με το νεο και την προνοια που εχω δει απο το Θεο......δεν ξερεις τι καταστασεις εχουμε ζησει....υπαρχει παντου ο Θεος και στο παλιο και στο νεο.Δε θελω να δημοσιοποιησω καταστασεις που εχω ζησει,με παντα το Θεο σε καθε μου βημα.......εχω ζησει με την οικογενεια μου τρανταχτο θαυμα.Οποτε η διαφορα ειναι οτι ασχολειστε με τους νεοημερολογιτες οχι απο αγαπη αλλα με την πεποιθηση οτι ειστε αλανθανστοι.Και μονον οτι αποκκαλειται τον εαυτο σας γνησιους.....σας καθηλωνει στην μερια της υπερηφανειας.Μονο ο Θεος ειναι γνησιος,ολοι οι αλλοι ειμαστε...

avatar

Υπάρχει νομικό πρόβλημα με τα Μυστήρια που τελούνται απο την Παλαιοημερολογήτικη Εκκλησία? Έχω ακούσει οτι δεν αναγνωρίζονται απο το Σύνταγμα της Ελλάδας καθώς δεν αναγνωρίζεται ως χρηστιανική θρησκεία

avatar

κατα την γνωμη μου είναι πως και το νεο και το παλαιο εχουν εν μερει δικιο. το παλαιο ημερολογιο βασήζεται στην παναρθοξοξο συνοδο του ιερεμια του Β του τρανου και απορριπτουν τις ενωτικες ενεργιες του ιωακειμ του Γ. ο ιερεμιας ο Β απερριψε το γρηγοριανο ημερολογιο για να μην προσυλητισουν οι καθολικοι τους ορθοδοξους με τον τροπο του κοινου εορτασμου η στην χειροτερη των περιπτωσεων να νην υπαρξει θρησκευτικος συκκριτισμος. Εμεις του νεου ημερολογιου επρεπε να το αντιμετοπισουμε οπως ο αποστολος Παυλος με τους νηπιους στην πιστη δηλαδη οσοι ηθελαν να πανε με το παλαιο κανενα προβλημα, κακως τους αντιμετοπισαμε με βια, δινουμε και εμεις τροφη με τους ασπασμους με τον παπα και τις συμπροσευχες, γινονται και αυτοι γραφικοι με το να γινονται πιο αυστηροι και απο του κανονες ακομα. η αληθεια ειναι στην μεση, ας κανουμε πρωτα ιεραποστολη εσωτερικη να τα βρουμε μεταξυ μας καθως και ολα τα σχισματα του παλαιου και μετα να κουβεντιασουμε με επιγνωση αληθειας με αλλους ετεροδοξους. Η Α οικουμενικη συνοδος εκανε λογο μονο για τον κοινο εορτασμο του πασχα οχι για το πιο ημερολογιο ειναι σωστο.

avatar

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΦΙΛΟ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΠΩΣ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ. 1.ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ.ΑΠΟΦΑΣΙΣ 30.9.85. 2.ΤΕΛΟΥΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΕΣ ΣΕ ΝΑΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ Η ΑΝΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Χ.Ο.Π.ΥΠ.ΑΡ.137/15.10.1981 ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠ.ΑΡΙθ.132010/17.12.1966. 3.ΤΑ ΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ.1513/1972. 4.ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΑΡΙ.62/5.4.69. 5. ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (1975):ΟΙ ΟΥΤΩΣ ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΤΕΛΟΥΝ ΑΚΩΛΥΤΩΣ ΤΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ.<ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ>,Ε ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ,ΣΥΝΟΔΟΣ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΣΤ, ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1975.ΣΕΛ.2140.

avatar

Διερωτούμαι ταπεινά τι θα έλεγε ο Χριστός για όλο αυτό το θέμα που προέκυψε. Μήπως θα έλεγε "ουαι υμιν Γραμματεις και Φαρισαιοι υποκριται, οι διυλιζοντες τον κώνωπα και καταπινοντας τον κάμηλο;". Ειναι δυνατόν να προκύπτει μειζον θέμα για κάτι τόσο συμβατικό όπως ειναι το ημερολογιο και το εορτολόγιο; Αφήσαμε την ουσια και κολλήσαμε στους τύπους;

Το σημαντικό και το μειζον ειναι το πότε θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα ή μήπως αν τα γιορτάζουμε σωστά, με μετάνοια, με ταπεινωση, με αγάπη, με πιστη μέσα στις καρδιές μας; Γράφει πουθενά στην Αγια Γραφή πως όρισαν οι Αποστόλοι εορτολόγιο και ημερολόγιο; Όλοι αυτοι οι Άγιοι που τιμούμε και εορτάζουμε δεν ειναι σταδιακά μέσα στους αιώνες που εντάχθηκαν στο εορτολόγιο από την Εκκλησια και δεν ειναι η Εκκλησια που όρισε το πότε θα γιορτάζονται τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και οι άλλες γιορτές; Στη συνέχεια η Εκκλησια αποφάσισε να τα εορτάζει με το νέο ημερολόγιο, αφού επιστημονικά ειναι πιο σωστό. Αύριο μπορει να καθιερωθει ένα άλλο πιο νέο ημερολόγιο που να προσεγγιζει περισσότερο την αστρονομική πραγματικότητα και η Εκκλησια να εορτάζει τις γιορτές της με το σούπερ νέο ημερολόγιο.

Ο δήθεν κινδυνος αφομοιωσης από τους Ρωμαιοκαθολικούς ειναι και πάλι στη φαντασια κάποιων. Όταν γνωριζεις την πιστη σου και όταν την εφαρμόζεις δεν κινδυνεύεις. Παρακαλώ τους αδελφούς Παλαιοημερολογιτες να επιστρέψουν σε κοινωνια με την Επισημη Ορθόδοξη Εκκλησια της Ελλάδας. Τα περι άκυρων μυστηριων και της κρισης περι του ποιος σώζεται και ποιος κολάζεται να τα αφήσουν και οι μεν και οι δε για τον Θεό. "Μην κρινετε ινα μη κριθειτε".

Ας μην αναλώνουμε ενέργεια και φαια ουσια για το πότε πρέπει να γιορτάζουμε και με βάση ποιο ημερολόγιο τα Χριστούγεννα και τις άλλες γιορτές, αλλά μάλλον να σκεπτόμαστε αν πράγματι τα γιορτάζουμε χριστιανικά, δηλαδή με τον Χριστό στις καρδιές μας, με αγάπη για τους αδελφούς μας, με ταπεινωση, απλότητα, πραότητα, ειρήνη. Διότι, όταν έχουμε αγάπη μέσα μας η κάθε μέρα ειναι Χριστούγεννα και η κάθε μέρα ειναι Ανάσταση. Χριστός Ανέστη αδέλφια.

avatar

Δεν βλέπετε που οι κληρικοί του νέου ημερολογίου έχουν δεχτεί και προσκυνήσει τον αντίχριστο πάπα και τον έχουν αποκαλέσει "αδελφό εν Χριστώ";!! Αποδεχόμενος λοιπόν κάποιος αυτή την κατάσταση, δεν γίνεται κι αυτός συνεργός στην προδοτική αυτή πράξη; Δεν βλέπετε λοιπόν, που τα σχέδια του αντιχρίστου αρχίζουν, απροκάληπτα πια, να παίρνουν σάρκα και οστά; Δεν σας προβληματίζουν όλα αυτά; Αντισταθείτε λοιπόν και γυρνάτε στην Ορθοδοξία, όπως αυτή μας την παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας του Χριστού, καθαρή και αμόλυντη!

avatar

καλημερα σας ο Θεος μαζι μας.Πολυ ενδοιαφεροντα τα γραφωμενα ,θα ηθελα να δωσω και εγω με την σειρα μου μια αληθινη μαρτυρια περι ημερολογιου.Πριν λιγα χρονια ενταχθηκα στην Αυτοκεφαλη Γνησια Ορθοδοξη Εκκλησια Κυπρου Πατρωων Παραδοσεων.Οταν ημουν με το νεο ημερολογιο δεν υπηρχε αυτη η χαρη στην εκκλησια κατα την διαρκεια της Θειας Λειτουργιας δεν υπηρχε το Αγιο Πνευμα ουτε κατα την τελεση των μυστηριων.Ηταν ολα σαν ενα εργο που ειχε αρχη και τελος.Ολα ηταν για καποιες σκοπιμωτητες και ειδικα τωρα που προσκηνησαν τον Αιρετικο Αντιχριστο παπα που θελει να τον ονομαζουμε Αγιο Πατερα!!!Δεν τον βλεπετε οτι δεν εχει χαρη Αγιου Πνευματος τιποτα!Οι Αγιοι Πατερες μας ελεγαν τον παπα να καταραζεσθε γιατι αυτος θα φερει την καταστροφη.Γιατι νομιζετε τιποτα δεν παει καλα σε αυτο τον περαστικο κοσμο αφου οι δηθεν ορθοδοξοι ποιμηνες προσκηνησαν το παπα ολες οι Δηθεν Επισημες Ορθοδοξες Εκκλησιες σιγα σιγα αυτοκαταστρεφονται και το πιο σημαντικο οδηγουν τους πιστους στην απωλεια.Τους οδηγουν στο σκοτος οπως ειπε και ο Χριστος γώ ε0μι τx φφς τοζ κόσμου· A

avatar

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΕΣΕ ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΕΙ, ΚΑΙ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΓΡΑΦΕ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ 1924, ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ ΞΥΠΝΗΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΓΡΑΦΕ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΕΠΕΙΔΗ ΕΤΣΙ ΓΟΥΣΤΑΡΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ, ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ 1924... ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΕΚΤΕΘΩ...ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΞΙΟΣ ΝΑ ΚΡΙΝΩ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΣΩΘΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΟΧΙ... ΕΝΑ ΞΕΡΩ ΜΟΝΟ..ΑΝ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΞΥΠΝΗΣΕΙΣ ΑΔΕΡΦΕ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥ ΠΟΥΝ ΟΤΙ ΠΗΓΑΜΕ ΑΚΟΜΗ 13 ΗΜΕΡΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΘΑ ΤΟ ΔΕΧΤΕΙΣ ΚΙ ΑΥΤΟ;;;;;

avatar

ΑΥΤΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΣΑΝΙΔΕΣ, ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΡΙΞΕΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΑΝΙΔΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΣΑΝ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ;;;;

avatar

Θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζετε στην εκκλησία της Κύπρου υπάρχει αποστολική διαδοχή?

avatar

Θα ήθελα να μου πείτε αν γνωρίζετε στην εκκλησία της Κύπρου υπάρχει αποστολική διαδοχή, στους παλαιοημερολογίτες?

avatar

Πάντως η τελετή του Αγίου Φωτός γίνεται με το νέο ημερολόγιο, αν αυτό λέει κάτι...

avatar

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΓΙΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟ(ΠΑΛΑΙΟ) ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ (ΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ). ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΦΤΕΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΠΗΔΑΛΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ 2 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ "ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ" ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΣΧΑ. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΟ? ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ.

ΟΙ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΧΙΣΜΑ. ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΙΟ ΔΡΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΣ. ΟΧΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ.

ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ ΤΟ ΕΞΗΣ: ΟΥΤΕ ΕΠΕΙΔΗ ΒΑΣΑΝΙΣΑΝ ΟΥΤΕ ΕΠΕΙΔΗ ΚΟΥΡΕΨΑΝ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ (ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΑ), ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. ΕΡΑΥΝΑΤΕ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ, ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ

avatar

Η παράταξη του Νεκταρίου Ντζίμα στην Τιθορέα έχει αποστολική διαδοχή; έχει σχέση μετους παλαιοημερολογίτες της Λαμίας;

avatar

Ο χρονος υπηρξε ο αρχαιοτερος ολων των θεων της Ανθρωποτητας. ο Χριστος ηταν εκεινος που με τη θυσια του απετρεψε την καταστροφη του κοσμου στην αρχη της εποχης του σιδηρου.(Ρωμαικα χρονια) Το σχεδιο Του βρισκεται στο τελος της ολοκληρωσης.Η Αποκαλυψη του Ιωαννη συμβαινει απο το 2000 εως σημερα που περασαν 12 ημερολογιακα ετη, οσοι οι μηνες οι ωρες οι θεοι του Ολυμπου οι φυλες του Ισραηλ οι μαθητες,στη διαιρεση του τεσσερα οσα ειναι τα σημεια τα στοιχεια οι εποχες τα συμβολα οι ευαγγελιστες τα θηρια του Δανιηλ.Η εποχη του σιδηρου ερχεται στο τελος της διοτι ο ανθρωπος με τη τεχνολογια του πηραξε τα βασικα στοιχεια του πλανητη κι εξοντωσε σε μεγαλο βαθμο τη χλωριδα τη πανιδα και την ατμοσφαιρα που προστατευει τον πλανητη να μην εχει τις συνθηκες των αλλων πλανητων του ηλιακου μας συστηματος.

avatar

ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΠΙΟ ΣΩΣΤΟ ΟΙ ΜΑΤΘΕΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ΓΡΑΦΙΚΟΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΕΩΣ ΤΗΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΕΣ ΕΓΩ ΓΥΡΙΣΑ ΚΑΙ ΓΛΙΤΩΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΣΑΡΕΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΛΟΙ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

avatar

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΗΤΕΣΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΛΑΜΙΑΣ??

avatar

Καλησπέρα σας και από μένα, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση εγώ πηγαίνω με το Νέο ημερολόγιο και θέλω να παντρέψω ένα ζευγάρι το οποίο είναι με το Παλαιό θέλουμε να τους παντρέψουμε μαζί με τον άντρα μου και να γίνει και βάφτιση μαζί σε εκκλησία με το Παλαιό.. όλοι μου λένε ώμος ότι επειδή πηγαίνουμε με το Νέο ημερολόγιο δεν θα μας δεχτούν ισχύει κάτι τέτοιο?? Ευχαριστώ εκ των προτέρων

avatar

ΕΔΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΚΟΥΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΦΑΝΟΣΙΑΚΟΥΣ Η 10η Μαρτίου 1924 Η 9η Μαρτίου 1924 αποτελεί ορόσημο για την Εκκλησία της Ελλάδος. Είναι η τελευταία μέρα, που το ποίμνιό της ήταν ενωμένο σε μία Εκκλησία. Μετά, η άλλη μέρα που ξημέρωσε, για άλλους ήταν 10η Μαρτίου, για άλλους όμως ήταν &23η Μαρτίου!

Ο Ορθόδοξος λαός της Ελλάδος, που έπρεπε να είναι πάντα ενωμένος ενάντια στους τόσους εχθρούς του, διασπάστηκε, σε όσους συνέχισαν να είναι ό,τι ήταν και στις 9 Μαρτίου, δηλ. όσους συνέχισαν ν’ ακολουθούν το Παληό ημερολόγιο, και σ’ όσους δέχτηκαν το Νέο ή Φράγκικο!

Οι τελευταίοι ονομάστηκαν «Νεοημερολογίτες». Οι άλλοι, πήραν το όνομα «Γνήσιοι Ορθόδοξοι», ή όπως χλευαστικά τους ονόμασαν οι αντίθετοί τους, «Παλαιοημερολογίτες»! Και αυτή τη «χλεύη», οι πιστοί συνεχιστές της Ορθοδόξου Παραδόσεως, δηλ. τα εναπομείναντα γνήσια μέλη της Εκκλησίας, «τον ονειδισμόν του Χριστού φέροντες», την θεώρησαν τίτλο τιμής!

Την ονομασία « Γνήσιοι» την χρησιμοποιεί ο άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, προσφωνώντας έτσι τους πιστούς .

Έκτοτε, οι ακολουθούντες το Παληό Ημερολόγιο, μένουν πιστοί στη γραμμή τους να μην έχουν καμία «κοινωνία» με όσους δέχτηκαν την αλλαγή του Ημερολογίου. Έχουν την πεποίθηση ότι η αλλαγή του Ημερολογίου αποτελεί κακόδοξη καινοτομία Πιστεύουν ότι αποτελούν μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, σύμφωνα με τα παραγγέλματα των αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι εντέλλονται στους πιστούς να φεύγουν από τους αιρετικούς επισκόπους, γιατί η «κοινωνία» μαζί τους καθιστά και αυτούς αιρετικούς και τους αποκόπτει απ’ το σώμα της Εκκλησίας. Γι’ αυτό αντέδρασαν έντονα στην αλλαγή του Ημερολογίου το 1924. Οι πρώτες αντιδράσεις των πιστών

1. Η αλλαγή του ημερολογίου το 1924, ξεσήκωσε μεγάλη μερίδα του λαού. Υπήρξε κυριολεκτικά λαϊκός ξεσηκωμός. Οι άνθρωποι παντού φώναζαν «φραγκέψαμε, φραγκέψαμε»!

Το σημαντικό είναι, ότι η αντίδραση αυτή υπήρξε αυθόρμητη! Δεν υπήρξε ηγέτης να τους ξεσηκώσει. Δεν βρέθηκε ανάμεσά τους ούτε ένας επίσκοπος, ούτε ένας μεγαλόσχημος κληρικός, ή θεολόγος! Μόνο στο Άγιο Όρος υπήρξαν μερικοί μοναχοί, μεταξύ των οποίων ο Αρσένιος Κοττέας, μια σημαντική μορφή του αγιορείτικου μοναχισμού. Οι ολιγάριθμοι αγιορείτες μοναχοί από τη πρώτη στιγμή κατάλαβαν το που οδηγούσε αυτή η άθεσμη αλλαγή. Αυτοί μόνο, όσο μπορούσαν, συμπαραστάθηκαν στον Ορθόδοξο αυτό λαό.

Είναι, ίσως, η πρώτη φορά στην ιστορία της Εκκλησίας, που λαϊκοί μόνοι τους ανέλαβαν την ευθύνη και το βάρος μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, με αντιμέτωπους, τους ποιμένες τους επισκόπους.

Αμέσως, μετά την αλλαγή του ημερολογίου, όσοι δεν θέλησαν να συμμορφωθούν με την απόφαση αυτή του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, διέκοψαν την «κοινωνία» με όλους τους επισκόπους της Ιεραρχίας, επειδή ακολούθησαν το φράγκικο ημερολόγιο. Διέκοψαν ακόμα τη «κοινωνία» και με όλους τους κληρικούς, που μνημόνευαν αυτούς τους επισκόπους. Έμείναν όμως χωρίς ιερείς, που χρειάζονταν για να εξυπηρετηθούν.

Έτσι, οι άνθρωποι αυτοί σταμάτησαν να εκκλησιάζονται σε ναούς, που λειτουργούσαν ιερείς με το Νέο. Σταμάτησαν να εξυπηρετούνται από Νεοημερολογίτες κληρικούς. Εάν έβρισκαν κάποιο κληρικό, που έμεινε πιστός στη Παράδοση της Εκκλησίας, εκκλησιάζονταν όπου εκείνος λειτουργούσε, είτε σε κανένα ξωκλήσι, είτε στην ύπαιθρο. Αν δεν έβρισκαν, δεν πήγαιναν πουθενά. Δεν φιλούσαν ούτε το χέρι κληρικού, που ακολουθούσε το Νέο ημερολόγιο.

Οι ιερείς, που χρειάζονταν να τους εξυπηρετούν , ήταν ελάχιστοι, έως ανύπαρκτοι. Ήταν αδύνατο να καλυφθούν οι ανάγκες όσων έμειναν πιστοί στο πατροπαράδοτο ημερολόγιο της Εκκλησίας. Τα παιδιά τους τα άφηναν αβάπτιστα, μέχρι να βρεθεί παπάς με το Παληό. Εκεί όμως, που είχαν πραγματικά σοβαρό πρόβλημα ήταν, όταν πέθαινε κάποιος και δεν είχαν δικό τους παπά. Διάβάζαν μόνοι τους τη νεκρώσιμη ακολουθία και τον έθαβαν χωρίς παπά! Και πέρα απ’ όλα αυτά είχαν ν’ αντιμετωπίσουν τους διωγμούς και την έχθρα της κρατικής Εκκλησίας, αλλά και της πολιτείας.

2. Για να μπορέσουμε να μεταφερθούμε κάπως στο κλίμα της εποχής εκείνης, θα παραθέσουμε μερικά περιστατικά του ζήλου των πιστών του Παλαιού Ημερολογίου. α. Στην Τήνο υπάρχει το γυναικείο μοναστήρι Κεχροβουνίου. Το 1924 αριθμούσε 120 μοναχές. Προτού ακόμα φθάσει η Εγκύκλιος στο μοναστήρι για την αλλαγή του Ημερολογίου, έτυχε να επισκεφθεί το μοναστήρι ο π. Φιλόθεος Ζερβάκος, Ηγούμενος της Λογγοβαρδίας. Ο π. Φιλόθεος παρότρυνε τις μοναχές να μη δεχθούν το Νέο Ημερολόγιο, δεδομένου ότι και ο ίδιος δεν είχε πρόθεση να το δεχθεί στο μοναστήρι του. Οι μοναχές άκουσαν τις συμβουλές του π. Φιλόθεου. Παρέμειναν με το Παλαιό. Το 1925 επισκέφθηκε το μοναστήρι ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ο οποίος χαιρέτησε τις μοναχές, λέγοντας :

- Καλώς, τα παιδιά μου!

- Εμείς, του απάντησαν με ομολογιακό θάρρος οι καλόγριες, πατέρα σχισματικό και λατινόφρονα δεν έχουμε, ούτε αναγνωρίζουμε!

Έκτοτε, το μοναστήρι διασπάστηκε. Σαράντα μοναχές παρέμειναν με το Παλαιό. Ο τοπικός επίσκοπος Αθανάσιος παρέπεμψε πέντε απ’ τις μοναχές, που πρωτοστατούσαν στην άρνηση να δεχθούν το Νέο Ημερολόγιο, στο Συνοδικό Δικαστήριο. Διάταξε τη χωροφυλακή της Τήνου να τις συλλάβει και να τις οδηγήσει σ’ αυτό. Η απόφαση του Δικαστηρίου ήταν καθαίρεση από το μοναχικό σχήμα (!) και αφορισμός!

β. Το 1924 εφημέριος στο χωριό Κέρτεζη Καλαβρύτων ήταν ο παπα- Σπυρίδων Οικονόμου, ένας γέρος 79 ετών. Ο παπα- Σπυρίδων δεν δέχτηκε το νέο Ημερολόγιο. Ο δεσπότης του Αιγιαλείας Τιμόθεος τον κάλεσε στη Μητρόπολη να τον νουθετήσει για το Νέο Ημερολόγιο. Όταν ο Τιμόθεος τέλειωσε τις νουθεσίες του, ο παπα- Σπυρίδων του απάντησε:

- Στα γεράματά μου εγώ, άγιε Δέσποτα, Φράγκος δεν γίνομαι!

Ο Τιμόθεος τον έβαλε σε αργία και τον παρέπεμψε στο Συνοδικό Δικαστήριο. Εκεί, οι Συνοδικοί επίσκοποι με τον Χρυσόστομο Παπαδόπόυλο, τον κάλεσαν να υποταχθεί στην Εκκλησία (του Νέου Ημερολογίου), για να μην χάσει την ψυχή του. Ο παπα- Σπυρίδων τους απάντησε:

- Μα, για να μη χάσω την ψυχή μου άγιοι Συνοδικοί, δεν απαρνιέμαι το πάτριο εορτολόγιο των αγίων Πατέρων μου!

Το Δικαστήριο τον καθαίρεσε και διέταξε την εξορία του!

γ. Στη γιορτή των αγίων Ταξιαρχών γίνονταν ολονύκτια ακολουθία στον ομώνυμο ναό της Μάνδρας Αττικής. Οι Ορθόδοξοι που έμειναν πιστοί στο Παλαιό Ημερολόγιο με δυσκολία είχαν εξασφαλίσει τον ιερέα Χριστοφόρο Ψαλλίδα να τους λειτουργήσει.

Ο εσπερινός άρχισε ήσυχα και ειρηνικά. Το ίδιο θα συνεχίζονταν και θα τέλειωνε όλη αγρυπνία, αν δεν έκαναν την εμφάνισή τους τα όργανα της τάξεως, που εκείνο το βράδυ ήταν όργανα αταξίας! Ζητούσαν να συλλάβουν τον ιερέα, σύμφωνα με διαταγή του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου!

Οι πιστοί έκλεισαν τις πόρτες του ναού και η αγρυπνία συνεχίζονταν σε ατμόσφαιρα πιο κατανυκτική. Οι χωροφύλακες κτυπούν πόρτες, παράθυρα, τοίχους! Μαίνονται, ουρλιάζουν και αισχρολογούν !Οι πιστοί μέσα στο ναό προσεύχονται ήρεμα και ευλαβικά. Ζητούν από τον Κύριο ενίσχυση ν’ αντέξουν τον άδικο διωγμό τους!

Κοντεύει να ξημερώσει. Η αγρυπνία τέλειωσε. Πρέπει να φυγαδεύσουν τον ιερέα. Έξω όμως καιροφυλακτούν οι χωροφύλακες. Οι πιστοί είναι αποφασισμένοι να προστατεύσουν τον παπά τους. Δεν τους σκιάζει τίποτε. Ανοίγουν οι πόρτες του ναού. Οι πιστοί εξέρχονται. Σχηματίζουν ένα τείχος γύρω από τον ιερέα τους. Μέσα στο σκοτάδι ξεπροβάλλουν μπροστά τους σαν ανήμερα θεριά τα όργανα της τάξεως. Απαιτούν την παράδοση του ιερέα τους.

- Μόνο αν περάσετε πάνω από τα πτώματά μας, θα πάρετε τον παπά μας, τους απαντούν.

Οι χωροφύλακες δεν μπορούν να διασπάσουν τον ανθρώπινο κλοιό. Αρχίζουν να πυροβολούν. Ένας χωροφύλακας σηκώνει το κοντάκι του όπλου να κτυπήσει τον ιερέα. Το αντιλαμβάνεται μιά γυναίκα, η Αικατερίνη Ρούτη. Για να προστατεύσει τον ιερέα, τον καλύπτει με το σώμα της ως ασπίδα. Και δέχεται αυτή το θανάσιμο πλήγμα! Η εικοσιεφτάχρονη Αικατερίνη Ρούτη, μάνα με δυό μικρά παιδιά, πέφτει στο δάπεδο του ναού, βάφοντάς το με το μαρτυρικό αίμα της, ψελλίζοντας «Παναγία» μου!

δ. Το 1929 οι πιστοί του Παλαιού Ημερολογίου στη Δεσφίνα Φωκίδας παρακολουθούσαν με ευλάβεια τη θεία Λειτουργία, που κατ’ αραιά διαστήματα ετελείτο. Μετά το καθαγιασμό των Τιμίων Δώρων και ο ιερεύς ήταν έτοιμος να εκφωνήσει το «Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου..», ανοίγει απότομα η πόρτα του ναού και μπαίνει μέσα έξαλλος ο Νεοημερολογίτης δεσπότης της Φωκίδας Ιωακείμ, με τη «συνοδεία» του. Πηγαίνει κατ’ ευθείαν στο ιερό, αρπάζει τον ιερέα απ’ τα μαλλιά, τον γρονθοκοπεί και τον βγάζει έξω απ΄ αυτό. Παράλληλα, έριξε στο δάπεδο το άγιο Δισκοπότηρο και σκόρπισε το Σώμα και Αίμα του Κυρίου!

3. Για την Ορθόδοξη Εκκλησία το Παληό Ημερολόγιο ήταν πάντοτε ταυτισμένο με την Ορθοδοξία, όπως αναφέρει η Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιος του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως του 1902, «δια το είναι πατροπαράδοτον και εκκλησιαστικώς ανέκαθεν κεκυρωμένον».

Η πεποίθηση όσων έμειναν πιστοί στο Παλαιό, ότι όσοι δέχτηκαν το Νέο, «φράγκεψαν», ήταν επαλήθευση των όσων έγραψε το 1895 η εφημερίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου «Εκκλησιαστική αλήθεια», στην οποία αναφέρεται ότι «η απότομος αλλαγή του ημερολογίου θα ισοδυνάμει εις τα όμματα του λαού προς απόπειραν τροποποιήσεως της πίστεως των Πατέρων του, προς αυτόχρημα εκφραγκισμόν»!

Το «φράγκεμα» ήταν για την εποχή εκείνη η μεγαλύτερη συμφορά για ένα Ρωμηό Ορθόδοξο!

Η μερίδα αυτή του λαού που αντέδρασε, αυτό ακριβώς πίστεψε. Πίστεψε ότι οι νεωτεριστές επίσκοποί του, με την αλλαγή του ημερολογίου, τροποποιούσαν «την πίστη των Πατέρων του»! Πίστεψε ότι εγκατέλειπαν την Ορθόδοξη πίστη και προσχωρούσαν στη πίστη των Φράγκων, των μεγαλύτερων αιρετικών και μεγαλύτερων εχθρών του! Πίστεψε ότι αλλαξοπιστούσαν! Ότι άλλαζαν τη θρησκεία του! Και αυτό, μπορούμε να το δούμε σήμερα ξεκάθαρα, ύστερα από ογδόντα χρόνια μετά την αλλαγή.

avatar

Ο Θεος ειναι Αχρονος!!!!!!!!Ενωθειτε στο ονομα της αγαπης !!! ...Αφηστε τον εγωισμο και παψτε οι του παλαιου να φαινεστε και να φερεστε σαν υποκριτες και φαρισαιοι ......εργαζεστε ,συνδιαλασεστε ,παιρνετε μισθους....με ημερομηνιες νεου ....Δεν λετε χρονια πολλα ......αλλα τα γλυκα τα τρωτε ...... Και οι του νεου ας αποδεχτουν το φοβο προς την αλλαγη που μπορει να εχουν οι συναθρωποι τους

avatar

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Mποιος δsν

Το σχόλιο σας

Αποστολή ως ανώνυμος - ή -

XHTML: Μπορείτε να χρησιμοποιείσετε τα tags: <a href= title=> <abbr title=> <acronym title=> <b> <blockquote cite=> <code> <em> <i> <strike> <strong>


Thessaloniki Blogs


MusicPlaylistRingtones
Create a MySpace Music Playlist at MixPod.com