30/6/2008

Ο Βουδιστικός Μυστικισμός

Βουδιστικός Μυστικισμός

Πηγή:http://www.egolpio.comΕφόσον ο Μυστικισμός είναι η άμεση, διαισθητική σχέση με το Απόλυτο, θα μπορούσε να ισχυρισθεί κανείς, μένοντας συνεπής σ' αυτό τον αυστηρό ορισμό, ότι δεν υφίσταται βουδδιστικός μυστικισμός, διότι στις κλασικές μορφές αυτού του θρησκεύματος δεν γίνεται δεκτό ότι υπάρχει Απόλυτο. Αντίθετα προς τις προφητικές θρησκείες, που το μήνυμα τους καθορίζεται από τον λόγο, ο Βουδδισμός, ως θρησκεία της σιωπής, αρνείται όλους τους τρόπους ονομασίας του Απολύτου, ενώ στο βάθος αφήνει να διαφαίνεται ότι δέχεται ένα άρρητο Απόλυτο, που το ταυτίζει με την κενότητα. Προβάλλοντας την ιδέα του «ανάτμαν»-«ανάττα» (μη-ψυχής), θέτει ως ιδανικό την επίτευξη της «νιρβάνα». Άλλα ενώ αρνείται ένα πραγματικό, θετικό Απόλυτο, δέχεται έναν απόλυτο σκοπό.


Η βουδδιστική κατάδυση και διάλυση στην κενότητα θα μπορούσε να θεωρηθεί μία sui generis μυστική εμπειρία, που αντιστοιχεί με τη συγχώνευση στο εν της Ινδουιστικής Αντβάιτα η του Νεοπλατωνισμού. Είναι επίσης ενδεικτικό ότι ο τελικός βουδδιστικός σκοπός, η νιρβάνα, περιγράφεται με αποφατικό βέβαια τρόπο, με μυστικές όμως φράσεις, δανεισμένες από τον Ινδουισμό. Τέλος, στη λατρευτική πράξη, όταν ο βουδδιστής ευχαριστεί τη χωρίς όνομα πηγή κάθε συμπαθείας και καλοσύνης, συντονίζεται σιωπηλά, υποσυνείδητα, με μιά ανομολογούμενη πίστη στην ύπαρξη ενός ευνοϊκού Απολύτου.


Αντίστοιχα με τις ιδιαίτερες θεωρητικές αντιλήψεις, που τονίστηκαν στους τρεις κλάδους του Βουδδισμού, εξελίχθηκε και η μυστική έφεση. Στον Χιναγιάνα κλάδο τα στοιχεία του παρουσιάζονται πιο υποτονικά, γίνονται όμως εμφανή στα τρία τελευταία στάδια της οκταπλής ευγενικής οδού, που σχετίζονται με την περισυλλογή, την έντονη νοητική συγκέντρωση και τον αύτοβυθισμό («σαμάντι» -samadhi), ο όποιος στη συνέχεια επιτυγχάνεται με οκτώ άλλες διαδοχικές μορφές διανοητικής ασκήσεως («ντιάνα» -dhyana). Πρόκειται τελικά για μιά πεποίθηση, πού κατευθύνεται σε κάποια μυστική εμπειρία. Μέσα από αυτό το μονοπάτι ο βουδδιστής με τη δική του προσπάθεια οδηγείται στην επίγνωση, τόν φωτισμό, τη νιρβάνα.


Ο Μαχαγιάνα Βουδδισμός άνοιξε νέους ορίζοντες στο μυστικό αυτό βίωμα, που οδηγεί στο απέραντο κενό. Η διδασκαλία για την απόλυτη κενότητα («σουνυάτα» -sunyata), την οποία ανέπτυξε φιλοσοφικά ο Ναγκαρτζούνα (τέλος 2ου αι. μ.Χ.) και προώθησε η σχολή Μαντυαμίκα, υπερβαίνει όλες τις αντιλήψεις που σχετίζονται με τις έννοιες του είναι και του μη είναι. Εντούτοις, έχει σαφή σωτηριολογική πρόθεση και αποβλέπει να ξεριζώσει πλήρως τη δυνατότητα επιθυμίας και να οδηγήσει στην απόλυτη κενότητα. Ενώ η ιδέα του κενού εμφανίζεται στις Χιναγιάνα σχολές ως βασική ποιότητα του τελικού σκοπού, της νιρβάνα, στις Μαχαγιάνα η έμφαση στην κενότητα επεκτείνεται ακόμη και στα προπαρασκευαστικά στάδια. Διότι η απόλυτη πραγματικότητα είναι κενή, άδεια από κάθε διάκριση, εντελώς απροσδιόριστη. Η απελευθέρωση από την ψευδαπάτη αυτή που δημιουργεί ο κόσμος, έρχεται με το ξερίζωμα κάθε προσωπικής ιδιότητας, επιθυμίας, και με την επίγνωση, που εδώ δεν σημαίνει επιστημονική κατάρτιση και γνώση, αλλά σχεδόν το αντίθετο της αντιληπτικής ικανότητας - επίγνωση που κερδίζει κανείς με έντονη μυστικιστική σιωπή.


Στα πλαίσια του Μαχαγιάνα Βουδδισμού αναπτύχθηκαν επίσης τάσεις ενός μυστικισμού αφοσιώσεως, όπως ο Αμινταϊσμός, που μοιάζει αρκετά με την μπάκτι θρησκευτικότητα του Ινδουισμού. οι οπαδοί του Αμίντα αναζητούν τη λύτρωση προσκολλώντας τη σκέψη τους στον ουράνιο αυτό Βούδδα. Αντίθετα, ο βουδδιστικός κλάδος του Ζεν, με απόλυτη συνέπεια στην αναζήτηση της κενότητας, καλλιέργησε τον επίμονο διαλογισμό, τη νοητική εξάσκηση, για την έξοδο από τη συμβατική λογική στην άμεση εμπειρία και τον φωτισμό. Αλλ' αυτή η κατάδυση στην κενότητα, όπως διαφαίνεται στον Ζεν Βουδδισμό, δεν καταλήγει σε μιά απόσυρση από τον παρόντα βίο, αλλά σε εξυψωμένη ικανότητα να αντιμετωπίζει κανείς καθετί και σ αυτή τη ζωή, ελεύθερος από πάθος και προσκόλληση. Αλλά κάθε μορφή Ζεν στον Βουδδισμό, όπως και κάθε μορφή γιόγκας στην ινδική θρησκευτικότητα ή άσκηση στον Νεοπλατωνισμό δεν είναι κατ' ανάγκη μυστική.
Στον Βατζραγιάνα Βουδδισμό, που ονομάσθηκε και εσωτερικός, όπως εξελίχθηκε στο Θιβέτ, αναπτύχθηκαν περίπλοκες διδασκαλίες αποκρυφισμού και μυστικοπαθών ροπών. Ιδιαίτερα για την επίτευξη του φωτισμού καλλιεργήθηκαν σύνθετη μυστική γνώση, έντονη περισυλλογή, γιογκική άσκηση, ερωτικοί συμβολισμοί και κυρίως η έκσταση με απόκρυφες πλευρές και ψυχοσωματικές διεγέρσεις. Γενικά, μέσα στις διάφορες πολυδαίδαλες κατευθύνσεις και διδασκαλίες που αναπτύχθηκαν στον Βουδδισμό, διαφαίνεται η δυνατότητα μιας άμεσης επαφής με το Άρρητο, ενώ προσδιορίσθηκαν μεθοδικά δρόμοι, στη σύσταση τους μυστικοί, που οδηγούν στη συγχώνευση, στην απόλυτη σιωπή της νιρβάνα.


18/6/2008

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΥΔΙΣΜΟΥ

Η Θεωρία του Κάρμα και της μετενσάρκωσης και οι συνέπειές τους

Του μοναχού Αρσένιου Βλιαγκόφτη

Δρ Θεολογίας-Πτ.Φιλοσοφίας

Απο το βιβλίο ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ-Μιά πραγματική απειλή (σελ.125-136)

Εκδόσεις ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 

Η Θεωρία του Κάρμα και της μετενσαρκώσεως αποτελεί βασικό κεφάλαιο πίστεως της συγχρονης παραθρησκείας.Η πίστη εχει απκτήσει κυρίως απο την δεκαετία του 60' και εντεύθεν πολλούς οπαδούς τόσο μεταξύ των Ευρωπαίων όσο και μεταξύ των Ελλήνων.Η σχετική προπαγάνδισή της δουλεύει πολύ καλά όπως φαίνεται.

Έτσι,σύμφωνα με έρευνα που έγινε στις αρχές της δεκαετίας του 90΄,20% περίπου των Ελλήνων πιστεύουν στην μετενσάρκωση.Το ίδιο ποσοστό καιλίγο μεγαλύτερο απαντάται και στον χώρο της Ευρώπης και των Η.Π.Α.Ας σημειωθεί οτι στις αρχές του προηγούμενου αιώνος ,σύμφωνα με στοιχεία της Θεοσοφικής Εταιρείας,μόνο το 1% των Ευρωπαίων πίστευε στην μετενσάρκωση.Πρόκειται λοιπόν για ένα σοβαρό πρόβλημα,διότι η προσχώρηση σε αυτήν την πίστη συνεπάγεται ουσιαστική έξοδο απο τον χώρο της Εκκλησίας.

Με την διάδοση αυτής της θεωρίας συμβαδίζει και το πλήθος των σχετικών προσφορών στον χώρο της σύγχρονης <<υπεραγοράς θρησκείας>> (1) ,στον χώρο δηλαδή της σύγχρονης παραθρησκείας.Ετσι διαβάζουμε <<αν μπορείτε να διαλογίζεστε 15 λεπτά την ημέρα,μπορείτε να τακτοποιήσετε 10.000 ζωές>> (2) .Η πίστη στην μετενσάρκωση λένε δίνει εξηγήσεις σ'όλα τα θέματα και προβλήματα.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα απο την αρχή:

Η μετενσάρκωση (3) δηλαδή η πίστη οτι μετά τον θάνατο του σώματος η ψυχή μπαίνει σε ένα άλλο σώμα ανθρώπου ή ζώου,είναι μιά πολύ παλιά διδασκαλία που μέσω των μαντείων διαδόθηκε σ' ολόκληρο τον κόσμο,ξεκινώντας απο την αρχαία Βαβυλώνα,Αίγυπτο,Ελλάδα και Ρώμη.Ορφικοί,Πυθαγόρας και Πυθαγόρειοι,Πλάτων και Πλατωνικοί,Πλωτίνος,Νεοπλατωνικοί και Γνωστικοί πίστευαν σ' αυτή τη θεωρία.

Δεν επρόκειτο στην πραγματικότητα για μιά ανθρώπινη σύλληψη,αλλά για μιά διδασκαλία που οι υποκρυπτόμενοι πίσω απο τους ψευδεπίγραφους  αρχαίους Θεούς δαίμονες (πάντες οι θεοι των εθνών δαιμόνια,διαβάζουμε στο ψαλτήρι) διέδωσαν μέσω των μαντείων και των αρχαίων ειδωλολατρικών μυστηρίων σε όλο τον κόσμο.

Απο την σύγχρονη <<υπεραγορά θρησκεία>> προσφέρεται κυρίως η ασιατική(ινδουιστική και βουδδιστική)και η δυτική(θεοσοφικής προελεύσεως) εκδοχή της μετενσαρκώσεως.

Ας δούμε λοιπόν την ασιατική εκδοχή.

Αυτή προσφέρεται κυρίως μέσω του γκουρουισμού (4) .Η κίνηση του γκουρουισμού ως ρεύμα δεν είναι κάτι το ενιαίο.Πέρα όμως απο τις επι μέρους διαφορές,δύο σημεία της γκουρουιστικής διδασκαλίας είναι κοινά και πολύ βασικά.Τα σχετικά με το κάρμα και τη μετενσάρκωση.

Τί πιστεύουν.

Κατα την διδαχή της μετενσαρκώσεως,ένα όν,μετά τον βιολογικό του θάνατο επανέρχεται και πάλι στη ζωή με ένα νέο σώμα είτε ανθρώπου είτε ζώου.Ετσι η ψυχή υπόκειται σε έναν ατελείωτο κύκλο γεννήσεων και θανάτων,που επαναλαμβάνονται ως συνεχής βασανισμός(Samsara).Απο αυτόν τον βασανισμό υπόσχεται να ελευθερώσει τον άνθρωπο ο γκουρού.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να κάνουμε μιά αναφορά στην αντίληψη που έχουν περι Θεού,ανθρώπου και κόσμου οι ομάδες που υιοθετούν τις θεωρίες του κάρμα και των μετενσαρκώσεων (5) .

Η δύναμη που κρατάει τον άνθρωπο αιχμάλωτο στη Samsara,είναι ο νόμος του κάρμα.Η λέξη κάρμα,προέρχεται απο την σανσκριτική ρίζα ΚΡΙ,που σημαίνει ενεργώ,πράττω.Σημαίνει κυρίως την  ενέργεια.Σύμφωνα με αυτή τη διδαχή κάθε καλή πράξη και κάθε κακή έχει επακόλουθα που ενεργούν και πέρα απο αυτή τη ζωή.Κάρμα είναι<<το σύνολο των ενυπαρχουσών εντυπώσεων του υποσυνειδήτου,που αναγκάζουν τον άνθρωπο να δρά.>> (6) Όλες οι συσσωρεύσεις του κάρμα απο προηγούμενες ζωές είναι εκείνες που προσδιορίζουντη ζωή ενος ανθρώπου στη γή.Την ζωή ακριβώς αυτή πρέπει να ζήσει,προκειμένου να εκπληρώσει το κάρμα του.

Ο Σουάμι Αμπεντανάντα,μαθητής του Ραμακρίσνα και εντεταλμένος της κινήσεως του Ραμακρίσνα στις Η.Π.Α. αναφέρει:<<Κάθε ενέργεια έχει αναγκαστικά την αντίδρασή της ή το αποτέλεσμά της,έτσι αυτό αποτελεί επίσης κάρμα...η λέξη κάρμα περικλείει και τα δύο:την αιτία και το αποτέλεσμα.Σε αυτή την οικουμενική έννοια,κίνηση,ελξη,προσκόλληση στις μάζες,άμυνα...βάδισμα,θέληση,ελπίδα και κάθε ενέργεια του σώματος,του μυαλού και των αισθήσεων,είναι κάρμα.Δημιουργούν αποτελέσματα,που κατευθύνονται απο τον ασυγκράτητο νόμο της αιτίας.Κάτω απο το δρόμο αυτού του νόμου του κάρμα,που διαπερνά τα πάντα,δεν υπάρχει περίπτωση ευτυχίας η δυστυχίας>> (7).

Το Σατυανάντασραμ (είναι η οργάνωση του Ινδού γκουρού Σατυανάντα που δραστηροποιείται και στην Ελλάδα) αναφέρει χαρακτηριστικά: <<Μπορώ να απομακρύνω τον πόνο μου για ένα διάστημα,αλλά άν δεν τον δεχτώ σε αυτή την ζωή,θα πρέπει να πάρω ένα άλλο σώμα,για να βιώσω αυτό τον πόνο.Όλοι σε αυτόν τον κόσμο οφείλουν να υποφέρουν εξαιτίας του Κάρμα που συσσωρεύθηκε σε προηγούμενες γεννήσεις>> (8).

Τα ανθρώπινα προβλήματα και τα βάσανα οφείλονται ακριβώς σε αυτό τον νόμο του κάρμα,που αναγκάζει τον άνθρωπο να ξαναέρχεται στη ζωή με΄νέα ενσάρκωση και να νομίζει πως τα φαινόμενα αποτελούν πραγματικότητα και όχι πλάνη.<<Υπάρχει ο πόνος,η δυαδικότητα,η επαναγέννηση,το κάρμα.Δηλαδή με λίγα λόγια υπάρχουν τα ανθρώπινα προβλήματα και τα βάσανα>> (9).

Κάρμα σημαίνει δράση.Και η δράση είναι αναπόφευκτη.Γιαυτό και δεν μπορεί ο άνθρωπος να αποφύγει την συσσώρευση απο κάρμα.<<Όσο υπάρχει αναπνοή στο σώμα,η δράση ή Κάρμα υπερισχύει.Και παρατηρούμε τα αποτελέσματα αυτου του Κάρμα στον εαυτό μας,και τελικά στην κοινωνία γύρω μας...Επομένως,πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι,όσο ζούμε κάνουμε Κάρμα.Και με αυτή την έννοια το πεπρωμένο μας είναι ήδη αποφασισμένο>> (10).Αυτά υποστηρίζει η κίνηση του γκουρού Σατυανάντα.

Η ίδια διδαχή προβάλλεται και απο τον γκουρού Σάτυα Σάι Μπάμπα,είτε άμμεσα,είτε και μέσω των μαθητών του στη χώρα μας.Κατα τον Ρόμπερτ Νάτζεμυ που αναγνωρίζει τον γκουρού αυτόν ως <<πνευματικό οδηγό>> (11) ,τα πάντα στη ζωή του ανθρώπου προκαθορίζονται απο τις καρμικές σχέσεις του. <<Έτσι η ψυχή διαλέγει το φύλο,τους γονείς,τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του σώματος και του νού.Διαλέγει επίσης τα σημαντικά γεγονότα που θα βιώσει,καθώς και τις σημαντικές στενές σχέσεις και την πραγματική διάρκεια της ζωής του σώματος.Σύμφωνα με τον νόμο του κάρμαόλα αυτά καθορίζονται κυρίως πρίν απο την γέννηση...Παρόλο που τα κυριότερα γεγονότα είναι προκαθορισμένα απο τις προηγούμενες πράξεις μας,η ελευθερία μας βρίσκεται μέσα στην ικανότητα μας να αντιδράσουμε τώρα με ένα διαφορετικό τρόπο>> (12).

Απο το νόμο του κάρμα δέν ξεφεύγει κανείς.Σύμφωνα με τον αποκρυφιστή Έντγκαρ Κέυση (στην Ελλάδα εκπροσωπείται απο τον Γ.Βουλούκο) που εδώ εκφράζει την γενικότερα την αποκρυφιστική άποψη πάνω στο θέμα αυτό:O Iησούς Χριστός <<ήρθε στη Γή για την συμπλήρωση της δικής του εξέλιξης,υπερνίκησε την σάρκα και τον πειρασμό>> (13).

<<Έτσι απομάκρυνε αυτό που συχνά αποκαλείται κάρμα,αυτό που πρέπει να αντιμετωπιστεί απο όλους>> (14).

Όπως διαβάζουμε πάλι σε κείμενο του Σατυανάντα, <<Το "έσχατο ιδανικό" της γιόγκα το πραγματώνει ο "Μπραχμανίστα Γκουρού"που είναι εδραιωμένος στην "υπέρτατη  συνειδητότητα","απελευθερωμένος,ενώ ζεί ακόμη"."Δέν ενδιαφέρεται και δεν έχει επίγνωση για ζητήματα που αφορούν το σώμα...έχει συγχωνευθεί με το Μπράχμαν το υπέρτατο...ζεί σε απόλυτη σιωπή,εξωτερική και εσωτερική...Συχνά δεν έχει επίγνωση της παρουσίας των μαθητών που τον περιτριγυρίζουν.Κατα καιρούς μπορεί να προφέρει λέξειςπου είναι ασυνάρτητες...Τελικά αυτοί οι Τζιβανμούκτες μπορεί να χάσουν εντελώς την επίγνωση του σώματος και να πάψουν να τρώνε παρόλο που τους προσφέρουν τροφές...Μετά απο αυτό,δεν μπορούν να ζήσουν για περισσότερο απο δέκα ή δώδεκα μέρες και σύντομα εγκαταλείπουν τη θνητή αυτή μορφή...Ο Μπραχμανίστα Γκουρού είναι το αποκορύφωμα όλων των βαθμίδων της πνευματικής εξέλιξης>> (15) .Μέχρι να φτάσει όμως κανείς εκεί,θα πρέπει να περάσει απο στάδια,που περιγράφονται στα ασιατικά θρησκευτικά βιβλία με πολλές λεπτομέρειες.

Έτσι στο ινδουιστικό <<Βιβλίο του Νόμου του Μανού>> διαβάζουμε: <<O δολοφόνος ενός βραχμάνου μετενσαρκώνεται στο σώμα ενός σκύλου,ενός σκαντζόχοιρου,ενός γαιδουριού,ενός ταύρου,μιάς καμήλας,μιάς κατσίκας,ενός βοδιού,ενός άγριου ζώου,ενός πουλιού....σύμφωνα με τις περιστάσεις του εγκλήματος.Εκείνος που κλέβει μεταξωτά υφάσματα ξαναγεννιέται ως πέρδικα.Αν τα κλοπιμαία είναι λινά,ως βάτραχος.Αν είναι βαμβακερά ως ερωδιός.Αν είναι απο δέρμα αγελάδας ως κροκόδειλος.Αν κλέψει ακριβά αρώματα ξαναγεννιέται ως ποντικός.Αν κλέψει ρίγανη,ως γαλοπούλαΑν κλέψει ρύζι βρασμένο η άβραστο ως σκαντζόχοιρος πάλι.Αν κλέψει ένα σκεύος του σπιτιού ως κηφήνας ενω αν κλέψει πορφυρά ενδύματα,ως κόκκινη πέρδικα...κ.λ.π>> (16) .

Οι συνέπειες της θεωρίας του Κάρμα

Εάν λοιπόν όλα καθορίζονται με βάση το κάρμα τότε όλα και τα μεγαλύτερα ακόμα εγκλήματα,μπορούν να δικαιολογηθούν,αφου δεν υπάρχει ουσιαστικά διάκριση καλού και κακού.Κάτι καλό δηλαδή που γίνεται με προσκόλληση δεν είναι καλό γιατι παράγει κάρμα,ενω κατι κακό που δεν γίνεται με προσκόλληση,δεν παράγει κάρμα,άρα αξιολογείται θετικά,επειδή τάχα φέρνει τον άνθρωπο πιο κοντά στον σκοπό του που είναι η απαλλαγή απο τον βασανιστικό κύκλο των επαναγεννήσεων,(Samsara).Ετσι επέρχεται ανατροπή της περι δικαίου και ηθικής αντιλήψεως που έχουμε όχι μόνο εμείς οι Ορθόδοξοι,αλλα και ο δυτικός γενικότερα άνθρωπος.Μιά αντίληψη θεμελιωμένη στην περι θεού,ανθρώπου και κόσμου διδασκαλία του Χριστιανισμού.

Η προτροπή του Αποστόλου Παύλου << χαίρειν μετα χαιρόντων κα κλαίειν  μετα κλαιόντων>>(17) ,αξιολογείται απο τους οπαδούς της μετενσάρκωσης  αρνητικά διοτι σημαίνει λένε προσκόλληση.

Ο Γερμανός ερευνητής των αιρέσεων Friedrich-Wilchelm Haack σε ομιλία του στην Αθήνα το 1989 ανέφερε:<<καθώς πήγαινα με ένα γκουρού σε ένα δρόμο του Ριζικές (Ινδία),στεκόταν στη γωνία ένας ζητιάνος και ο Γερμανός του έδωσε ένα νόμισμα.Τότε ο γκουρού γέλασε και είπε:Αχ σείς οι Χριστιανοί!Πιάσαμε συζήτηση και εξήγησε:Αυτός ο ίδιος φταίει που βρίσκεται εκεί>>.Σύμφωνα με τους γκουρουιστές,<<όποιος υπακούειστο νόμο του κάρμα,είναι πιό ηθικός,παρα ένας που ακολουθεί τις 10 εντολές>>.

Ετσι αν βοηθήσει κανείςτον πάσχοντα συνάνθρωπο με ΨΥΧΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στο πρόβλημά του,συσσωρεύει κάρμα.Άρα η φαινομενικά καλή του πράξη,στην πραγματικότητα είναι κακή,με την έννοια οτι δεν τον βοηθά να βγεί απο τον κύκλο της Samsara.Ούτε όμως και ο βοηθούμενος βοηθείται πραγματικά.Θα βοηθηθεί αν τον αφήσουμε στην κατάσταση του για να εκπληρώσει το κάρμα του.Γιατί αν δεν το εκπληρώσει σε αυτή τη ζωή,θα ξαναγεννηθεί για να το εκπληρώσει σε μιά επόμενη.

Απο την άλλη πλευρά μιά ληστεία η ένας φόνοςπου θα γίνει ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ,δηλαδή σαν να παίζει κανείς τον ρόλο του στην σκηνή όπως στο θέατρο,αξιολογείται θετικά! διότιδεν συσσωρεύει κάρμα,αρα αυτός που ενεργεί έτσι πλησιάζει τον σκοπό του που είναι η έξοδος απο τον κύκλο των επαναγεννήσεων.Ούτε και μπορεί ναζητηθεί ευθύνη αποκανένα για οτιδήποτε.Αυτός που κάνει ένα φόνο η μιά ληστεία,τον κάνει εκπληρώνοντας το κάρμα του.Το θύμα δε,και αυτό εκπληρώνει το κάρμα του.Μάλιστα χωρίς τον θύτη δεν θα μπορούσε να το εκπληρώσει,αρα χρωστά και χάρη!

Ο Γέρων Παίσιος ο Αγιορείτης δίδει ένα ωραίο παράδειγμα για να περιγράψει την ριζικώς διαφορετική στάση ζωής ενός ανθρώπου που έχει διαποτισθεί απο την Ορθόδοξη προσευχή και ενός άλλου που έχει διαποτισθεί απο τον ανατολίτικο διαλογισμό.Λέει: <<Ας υποθέσουμε ότι ένας Ινδουιστής βρίσκεται σε μια ακροθαλασσιά και κάνει αυτοσυγκέντρωση.Αν εκείνη την ώρα κινδυνεύει κάποιος στην θάλασσα και ζητάει βοήθεια,αυτός θα μείνει τελείως αδιάφορος ,δεν θα κουνηθεί απο την θέση του,για να μην στερηθεί την ηδονή που νιώθει.Ενώ,άν βρισκόταν εκεί ένας Ορθόδοξος μοναχός και έλεγε την ευχή,θα άφηνε το κομποσχοίνι και θα έπεφτε στην θάλασσα για να τον σώσει>> (18).

Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω γράφει ο Σατυανάντασραμ: <<Δεν υπάρχει ανάγκη να καταπιέζεται το κάρμα,τη φιλία τις φιλοδοξίες,ούτε ακομη τον θυμό,την απληστία ή το πάθος.Πρέπει απλώς να ζείτε μια πολύ ανοιχτή ζωή.Δεν νομίζω πως ο άνθρωπος κάνει λάθος,πως πήρε κακό δρόμο η οτι έχει γίνει κακός.Νομίζω,πως η τωρινή του κατάσταση έχει δημιουργηθεί για να μπορέσει να εξελιχθεί>> (19).

Αυτά βέβαια τινάζουν στον αέρα και την ηθική συμπεριφορά και τη δικαιοσύνη και την κοινωνική πρόνοια και τους θεσμούς οπως τα γνωρίζουμε όλα αυτά στις δυτικές κοινωνίες.Με βάση την διδαχή αυτή,ολόκληρη η ζωή μας στη γή αξιολογείται αρνητικά και οι όποιες καταστάσεις πρέπει να γίνουν δεκτές με τρόπο εντελώς παθητικό.Ετσι ο άνθρωπος αποκοιμίζεται,παραλύει σε αυτόν κάθε αντίσταση ηθική στην αδικία και στην καταπίεση.Εξασθενίζει κάθε συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης.Γιατί συμφωνα με τον νόμο του κάρμα,όσοι αδικούνται ή υποφέρουν,φταίνε οι ίδιοι για την κατάστασή τους,οχι αυτοί που τους αδικούν!!! 

  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

1.Ο όρος χρησιμοποιήθηκε στην Ελλάδα κυρίως απο τον μακαριστό π.Αντώνιο Αλεβιζόπουλο.

2.Παραψυχολογία τ.1(1980).Εγχειρίδιο Κέυση-Βουλούκου Νο 2, σσ.51-52.

3.Αυτός είναι ο σωστός όρος και όχι μετεμψύχωση.

4.Απο την λέξη γκουρού,που σημαίνει κυριολεκτικά <<αυτός που διώχνει το σκοτάδι>>.

5.Παραπέμπουμε τον αναγνώστη στη σ.231 του βιβλίου αυτού.

6.Περιοδ.Γιόγκα,τ.1(1980),σ.31.

7.Αbhedananda,Doctrine of Karma,σ.17-18.

8.Περιοδ.Γιόγκα τ.25(1982),σ.33.

9.Περιοδ.Γιόγκα τ.1 (1980),σ.7.

10.Περιοδ.Γιόγκα τ.11(1981),σ.3.

11.Ρ.Νάτζεμυ,Ο μυστικός κύκλος της ζωής,Αθήνα 1985,σ.195

12.Ρ.Νάτζεμυ,Οικουμενική φιλοσοφία,Αθήνα 1991,σ.146.

13.Κέυση,Εγχειρίδιο Νο 2,σ.204.

14.Άνν Ρήντ,Έντγκαρ Κέυση,Για τον Ιησού και την Εκκλησία,εκδ.Βουλούκου,Αθήνα 1982,σ.138.

15.Σατυανάντα,Φώς στη σχέση γκουρού-μαθητή,σσ.45-47.

16.Jorge Luis Borges,Tι είναι ο Βουδδισμός,σ.55.

17.Ρωμ.12,15.

18.Γέροντος Παισίου Αγιορείτου,Λόγοι Γ,Πνευματικός Αγώνας,έκδ.Ιερού Ησυχαστηρίου <<Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος>>Σουρωτή Θεσσαλονίκης 2001,σ.235.

19.Περιοδ.Γιόγκα τ.4 (1980)σ.15.

Profile

micharhangel GREG IKON
ΕΛΛΑΔΑ
Το προφίλ μου

42 ΕΤΩΝ,ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Powered by pathfinder blogs
GreekBloggers.com SYNC ME @ SYNC
Αναζήτηση στα ελληνικά blogs.
Thessaloniki Blogs


MusicPlaylistRingtones
Create a MySpace Music Playlist at MixPod.com